חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
חיפוש טיול בטקסט חופשי

פעילות האגף לשימור סביבה וטבע - שמירת השטחים הפתוחים בישראל

השטחים הפתוחים בישראל הולכים ומצטמצמים, וערכי הטבע והנוף המצויים בהם מצויים תחת  איומים בלתי פוסקים מיוזמות בנייה ופיתוח. מקובל לבחון את האיומים הללו על פי  המדדים המאפיינים את השטחים הפתוחים:

פגיעה בכמות השטחים הפתוחים

 • שינוי ייעודם של השטחים הפתוחים למטרות בינוי ופיתוח (מגורים, תעסוקה ועוד).

פגיעה באיכות השטחים הפתוחים וברצף שלהם

 • פיתוח בשטחים פתוחים ייחודיים ובעלי ערכיות סביבתית גבוהה, עד כדי הרס של בתי גידול רגישים ושל מערכות טבעיות מתפקדות.
 • קיטוע הרצף של השטחים הפתוחים המשמש מדד הכרחי לקיומם של שטחים פתוחים איכותיים.
 • ניהול שגוי של השטחים הפתוחים העלול לגרום להם נזק בלתי הפיך כגון  חדירה של מינים פולשים הדוחקת את האוכלוסיות המקומיות של מיני החי והצומח ופוגעת בהם.

משמאל: אירוע שמירת טבע במודיעין, אפריל 2011

הפעילות למען השמירה על השטחים הפתוחים ולמען שימור משאבי הקרקע בישראל כוללת כמה ערכים עיקריים:

הערך הסביבתי

 • שימור המגוון הביולוגי.
 • העשרת כמותם של מי התהום ושימור איכותם.
 • מיתון תופעת ההתחממות הגלובלית כתוצאה מתהליכים של קיבוע פחמן באמצעות הצמחייה.

הערך הנופי-תרבותי

 • הנופים הפתוחים משמרים ערכי מורשת ונופי תרבות, המבטאים את הקשר ההיסטורי בין העם לבין מולדתו. הנופים מהווים נכס תרבותי לאומי, והם חלק בלתי נפרד מחינוכם של הדורות הבאים לחיזוק הקשר בינם לבין הארץ, ולאחריותו של כל אחד ואחד לשמירה על ערכי הטבע.

הערך החברתי

 • פעילויות פנאי ונופש הנגישות לכל שכבות האוכלוסייה.
 • מקומות מפגש בין קהילות שונות.

הערך הכלכלי

 • קידום ענף התיירות ופעילויות פנאי ונופש.
 • שירות ציבורי דוגמת שימור כמות המים ואיכותם, שימור הנוף ושימור המגוון הביולוגי.
 • פיתוח יעיל ומושכל של הקרקע, השומר על השטח הפתוח, בעל יעילות כלכלית גבוהה.

אירוע שמירת טבע באלעד, אפריל 2011

האגף לשימור סביבה וטבע הינו הזרוע המקצועית-ביצועית שהקימה החברה להגנת הטבע למען השמירה על הטבע ועל הסביבה בישראל. האגף הוקם על מנת לשמור על הטבע הייחודי הקיים בישראל. תפקידו הוא להתמודד עם איומי הפיתוח המסכנים את השטחים הפתוחים העשירים בערכי סביבה, טבע ונוף.

פעילויות השמירה וההגנה על הסביבה, הטבע והנוף בישראל מתנהלות  בתוך המערכת השלטונית ומחוצה לה, ומטרתן להשפיע על מהלכים קובעי מדיניות ארוכת טווח. הניסיון המצטבר באגף לשמירת סביבה וטבע מלמד, כי המאבקים הם חלק ממלחמת התשה בלתי פוסקת המתנהלת בזירת תהליכי הפיתוח. זוהי מציאות מורכבת ועשירה באינטרסים מנוגדים וסותרים זה את זה. זירה זו מחייבת ערנות מתמדת וניסיון לזהות בזמן את הגורם המאיים הבא על משאבי הסביבה, הטבע והנוף.

האהבה לסביבה, לטבע ולנוף אינה מהווה קריטריון בלעדי לקבלת החלטות, במיוחד במקרים בהם עולה הצורך לאזן בין צורכי הפיתוח לבין צורכי השימור במציאות כלכלית, חברתית ופוליטית מורכבת. לשם כך גיבשה במרוצת השנים החברה להגנת הטבע, באמצעות פעילות האגף לשימור סביבה וטבע "שפה" המובנת גם לאלה שאינם מתמצאים בסוגיות סביבתיות ואקולוגיות (נבחרי ציבור, פקידים, מתכננים, יזמים, בעלי הון המובילים מהלכי פיתוח והציבור הרחב).

האגף נעזר בכלים מקצועיים מגוונים  על מנת להגיע להישגים מיטביים:

 • פיתוח תחום התכנון באופן מקצועי ומרכזי כפועל יוצא מההכרה בחשיבותה של מדיניות התכנון והמקרקעין לשמירה על משאב הקרקע.
 • פיתוח יכולות מקצועיות בתחומים ייחודיים כאנרגיה ותשתיות, משפט, הסברה והפעלת שדולה פוליטית מקצועית.
 • ריכוז מאמצים בנושאים הראויים לעלות לראש סדר העדיפויות הלאומי כתחומי החופים, הכנרת, המים והנחלים, הטבע העירוני וכן השמירה על המגוון הביולוגי.
 • שימוש מושכל בידע מקצועי (סביבתי, מדעי, תכנוני ועוד) בהתייעצות עם מומחים מהשורה הראשונה. ידע זה מסייע בגיבוש חלופות מקצועיות השומרות על השטחים הפתוחים ומגינות על הטבע והסביבה, וגם בהצגתן באופן יעיל וברור בפני הציבור ובפני מקבלי ההחלטות.

 • שטח מאוים בפיתוח על ידי רכבת ישראל באזור מזור.
  צילום: משה פרלמוטר
 • שיתוף הציבור הרחב וגיוסו לטובת שימור הסביבה והטבע באמצעות פעילות קהילתית ברמה הארצית והמקומית. כיום לאחר 59 שנות פעילות חברים בחברה להגנת הטבע עשרות אלפי בתי אב בישראל. מאות אלפי ישראלים משתתפים מדי שנה בפעילויות הארגון השונות באזורים המאוימים על ידי פיתוח. אלפי ילדים ובני נוער פעילים דרך קבע במסגרת הפעילות החינוכית של הארגון, והם בעלי בריתנו. בזכותם  אנו פועלים בכל המישורים במסגרת חברה אזרחית פעילה ומעורבת למען שמירת הטבע והסביבה בישראל. 
 • ליווי קבוצות מקומיות הנרתמות לשמירת השטחים הפתוחים בסביבתן הקרובה, והקמת "קואליציות" של ארגונים ציבוריים המגבירות את התהודה הציבורית ומעלות אל מוקד ההתעניינות בעיות שונות בזירה המקומית ובזירה הארצית.
 • הצגת המאבקים כבעלי ממדים רבים הכוללים מלבד הממד הסביבתי גם ממדים חברתיים וכלכליים, מטרתה להוביל לפיתוח מושכל בר קיימא. כך יעמדו הציבור וערכי הסביבה במרכז  והקרקע והשטחים הפתוחים יישארו ברשות הציבור.
 • מאבקים פוטנציאליים רבים נמנעים בזכות פעילותה של החברה להגנת הטבע, אשר משכילה להציע חלופות ברמה מקצועית. במקרים רבים הנחישות והאמונה בצדקת הדרך משתלמות ומביאות להצלחות גדולות במאבק על שמירת הטבע והסביבה.
 • חברי צוות האגף לשמירת סביבה וטבע:

  שם

  תפקיד

  דואר אלקטרוני

  ניר פפאי

  סמנכ"ל שמירת טבע וסביבה

  nirp@spni.org.il

  יוחנן דרום

  רכז מחוז צפון

  daromy@inter.net.il

  יעל לביא אפרת

  רכזת מחוז חיפה

  yael.le.spni@gmail.com

  משה פרלמוטר

  רכז מחוז מרכז

  moshep@spni.org.il

  אברהם שקד

  רכז מחוז ירושלים

  tevashak@spni.org.il

  שי טחנאי

  רכז מחוז דרום

  shaytec@bezeqint.net

  רועי סימון

  רכז מחוז יהודה ושומרון

  roees@spni.org.il

  איתמר בן דוד

  מנהל תחום תכנון

  itamar@spni.org.il

  יעל אלישר

  רכזת צוות תכנון, קהילת ירושלים והסביבה

  jrhillsc@zahav.net.il

  ענבל קורן

  מתכננת סביבתית, קהילת חיפה והסביבה

  inbal.spni@gmail.com

  תמיר קהילה

  מתכנן סביבתי, קהילת מודיעין והסביבה

  tamir@spni.org.il

  יעל זילברשטיין

  מתכננת סביבתית, קהילת תל אביב והסביבה

  tlv1@spni.org.il

  נופר אבני

  מתכננת סביבתית, קהילת באר שבע והסביבה

  nufar@spni.org.il

  אורית סקוטלסקי

  רכזת תחום מים ונחלים

  orit.skutel@gmail.com

  רות שוורץ

  רכזת תחום אנרגיה ותשתיות

  arik@spni.org.il

  אלון רוטשילד

  רכז תחום מגוון ביולוגי

  alon@spni.org.il

  חגית הלמר

  יועצת משפטית

  hagitlegal@gmail.com

  חיה  ארז

  עורכת דין

  hayalegal@gmail.com

  נועה יאיון

  עורכת דין

  noalegal@gmail.com

  גיתית ויסבלום

  אחראית קשרי ממשל

  gitit@spni.org.il

  נירית לביא אלון

  רכזת פעילות ציבור

  nirita@spni.org.il

  ד"ר עמית דולב

  מנהל מרכז יונקים

  amit.dolev12@gmail.com

  עמיר בלבן

  רכז תחום טבע עירוני

  amirbalaban1@013.net.il

  יעל סידון-קפלן

  מזכירת אגף

  s-teva@spni.org.il