תוצאות חיפוש

הצהרת נגישות

החברה להגנת הטבע רואה חשיבות רבה בהנגשת האתר, לרבות השירות הניתן בו ובסניפים השונים, לאנשים עם מוגבלות.

הארגון פועל על פי הנדרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 והתקנות שהותקנו מכוחו. לוחות הזמנים לסיום ההנגשה הנם בהתאם לקבוע בדין.

הצהרה על הנגשת האתר

– האתר הונגש בהתאם לסימן ג' נגישות שירותי אינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות תשע"ג 2013 ובהתאם לת"י 5568 של מכון התקנים הישראלי המבוסס על מסמך הנחיות WCAG0 לרמה A ו AA.
– האתר נבדק והונגש בהתאם לתקן ישראלי 5568 חלק 1 נגישות תכנים באינטרנט, ולקריטריונים להצלחה במסמך הנחיות WCAG0 לרמה A ו-AA.
– האתר פועל בשני דפדפנים בסביבת מערכת ההפעלה חלונות ובדפדפנים המובנים במערכות ההפעלה IOS ואנדרואיד.
– מותאם לעבודה של טכנולוגיות מסייעות לנגישות לרבות תוכנות קוראות מסך וניווט מקלדת ללא קורא מסך.
– ועל אף כל המאמצים להנגיש את האתר בהתאם למסמך הנחיות WCAG0 לרמה A ו-AA, ייתכנו מעת לעת סטיות קלות ולא מכוונות.
– ואם מצאתם כי אתם מתקשים לגלוש באתר ו/או לבצע בו פעולות, ניתן לפנות אלינו בכל עת ואנו נפעל לבדוק את הפנייה ולטפל בה בהקדם האפשרי.
– חלק מאתרי האינטרנט המקושרים מתוך אתר זה אינם מונגשים עדיין אך נמצאים בתהליך הנגשה. במידה ונתקלתם בקושי אנא פנו אל רכז הנגישות.

נגישות פיזית

מתקני החברה להגנת הטבע המשמשים לאירוח הקהל הרחב מונגשים על פי חוק.

רכז נגישות

בהתאם לדרישות הדין, פועל בארגון רכז נגישות: יפתח כרמלי
מייל yiftachc@spni.org.il
טלפון: 03-6388729

אם מצאתם קושי בגלישה באתר ואתם סבורים כי ישנם חסמי נגישות, אנא ציינו:
– באיזו מערכת הפעלה ניסיתם לגלוש ובאיזו גרסה.
– באיזה דפדפן ניסתם לגלוש ובאיזו גרסה.
– באיזו טכנולוגיה מסייעת אתם עושים שימוש ובאיזו גרסה.
– מה ניסיתם לעשות ולא הצלחתם.
אנו נקבל את פנייתכם, נבדוק אותה וככל שיידרש נפעל לתקנה, ונחזור אליכם עם מענה בתוך 60 יום מקבלת הודעתכם.