תוצאות חיפוש

מדיניות פרטיות

מאחר שהחברה להגנת הטבע, מלכ"ר (להלן: "החברה" ו/או "אנחנו" או "אנו" או "אותנו" או "לנו" או "אלינו" או "על ידינו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה, באפליקציות של החברה ובשירותים השונים המפורסמים דרכם, כפי שכל אלו יתעדכנו מעת לעת (ביחד ולחוד להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. במסמך זה נפרט את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, את מטרות האיסוף ואת זכויותיך בנוגע למידע האישי שאנו אוספים אודותיך.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

המידע שאנו אוספים

1. מידע שאתה מספק לנו.בעת שימושך באתר וככל שאתה מבצע שימוש בשירותים שונים הדורשים רישום, אנו נאסוף את המידע שאתה מספק לנו או ששיתפת איתנו על עצמך בעת מילוי ההרשמה, כגון: שם מלא,  כתובת, כתובת דוא"ל, מגדר, טווח גילאים.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

2. מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים. כאשר אתה משתמש באתר ובמסגרת האינטראקציות שלך איתנו (לרבות באתר או בכל אמצעי אחר) אנו נאסוף מידע אודותיך באופן אוטומטי ע"י שימוש בקבצי עוגיות (Cookies) או טכנולוגיות דומות כחלק מהגלישה שלך באתר, כמפורט להלן. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. העמודים שבהם צפית, השירותים בהם השתמשת, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. המידע האמור נשמר אצלנו במערכת למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת, על מנת לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את האתר על כל מסכיו, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ועוד.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות – לצרכים סטטיסטיים ולצרכי מחקר – המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לצורך ניתוחים סטטיסטיים במסגרת מחקרים שעורכת החברה; לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשם התפעול השוטף, הניהול והפיתוח של האתר; לשליחת דיוור אלקטרוני (כמפורט להלן); לקיום צורך או דרישה חוקית או הוראת דין בארץ או מחוצה לה החלה על החברה; ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר המצויים בכתובת www.teva.org.il.

אבטחת מידע

לשם שמירת המידע החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המיועדים למזער את הסיכונים לגישה בלתי-מורשית למידע. עם זאת, החברה אינה מתחייבת ששירותיה ומערכות המידע בה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור ישיר אלקטרוני

בכפוף להסכמתך המפורשת בעת הרשמתך לאתר לצורך השתתפותך במילוי הסקר כפי שמוצג באתר, החברה תהיה רשאית להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך מדי פעם בדואר אלקטרוני דיוור אינפורמטיבי ומידע בקשר לחברה והשירותים השונים המוצעים על ידה. בכל עת תוכל לבטל את קבלת המיילים דרך שליחת מייל "הסרה" לכתובת שתופיע במייל שנשלח או לכתובת הבאה teva@spni.org.il.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע.

מבלי לגרוע מו האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שאיננו מזהה אותך באופן אישי ונועד, בין היתר, לצרכים הבאים: א) צרכי ניתוח, סטטיסטיקה ומחקר;. ב) על מנת לעמוד בדרישת כל דין; (ג) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות מוסמכת; (ד) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה או בשימוש לרעה או במידע שנאסף וכן בבעיות טכניות;; ו/או (ה) על-פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

מדיניות השימוש בעוגיות Cookies וטכנולוגיות אחרות

האתר עשוי להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכרות כגון "עוגיות"  (Cookies) ותגיות פיקסל, אשר באמצעותן עשוי להיאסף מידע על פעילותך באתר, לרבות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לרבות, לאימות פרטים, על מנת  להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. טכנולוגית ה-Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.
חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי ושירותי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה-Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. ככל שייאסף מידע אישי באמצעות העוגיות, לרבות באמצעות צד שלישי, הוא יהיה כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו והחברה תהא רשאית להשתמש בו בהתאם לכך.

קישורים חיצוניים

ככל שהאתר יכיל קישור לאתרי אינטרנט, אפליקציות או שירותים חיצוניים או כאלו המתממשקים לאתר ("לינקים") השימוש בהם כפוף למדיניות הפרטיות של אותם לינקים. אנו ממליצים כי טרם תבצע שימוש בלינקים, תעיין במדיניות הפרטיות של הלינקים.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל  teva@spni.org.il בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת הבאה www.teva.org.il והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך מדיניות הפרטיות. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להגנה על הפרטים האישיים שלך, צור/י איתנו קשר בכתובת: teva@spni.org.il.

 

תאריך עדכון אחרון: 11.08.21