תוצאות חיפוש

חזון ומטרות
החברה להגנת הטבע

חזון החברה להגנת הטבע

🟢 נוף הארץ, משאבי הטבע ואיכות הסביבה בישראל נשמרים תוך הרמוניה עם צרכי הפיתוח וההתיישבות. החברה הישראלית מודעת לחשיבות משאבי הטבע של ישראל, מכבדת ומשמרת אותם ונהנית מהם, כחלק מטיפוח החוסן החברתי ואיכות החיים בישראל.

מטרות החברה להגנת הטבע

🟢 לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל ובכלל.

🟢 לחנך להכרת הסביבה וידיעת הארץ, טיפוח הזיקה לנוף ולסביבה וחיזוק הקשר בין הציבור הרחב וערכי החי והצומח שבה, הטבע הדומם, יחידות הנוף השונות, שרידי העבר והיישוב לתולדותיו.

🟢 לפעול בקרב רשויות השלטון להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה, תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה ופיתוח בר-קיימא.

🟢 ליצור מודעות לשמירת הטבע וסביבה, פעילות לעיצוב עמדות הציבור ומקבלי ההחלטות בנושאי טבע וסביבה ולהגביר את המחויבות שלהם לשמירת הטבע והסביבה.

🟢 לשמור על עצמאות רעיונית וארגונית על מנת שהעמותה תוכל לפעול לקידום מטרותיה המפורטות בתקנון זה באופן חופשי וללא כל תלות.

רוצים לשמור יחד על הטבע הישראלי?

בואו להיות חברים להגנת הטבע

הצטרפו עכשיו