תוצאות חיפוש

חזון החברה להגנת הטבע

אנחנו החברות והחברים של הטבע
אוהבים את הטבע הישראלי, מחנכים ונאבקים למען טבע בריא ומוגן – נחל זורם, ציפור נודדת, ים עשיר, שביל מתפתל…

מטיילים בנחל תבור
מטיילים בנחל תבור. צילום: דבי רמון

מטרות החברה להגנת הטבע

🟢 לשמור על הסביבה, על ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל ובכלל.

🟢 לחנך להכרת הסביבה וידיעת הארץ, טיפוח הזיקה לנוף ולסביבה וחיזוק הקשר בין הציבור הרחב וערכי החי והצומח שבה, הטבע הדומם, יחידות הנוף השונות, שרידי העבר והיישוב לתולדותיו.

🟢 לפעול בקרב רשויות השלטון להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה, תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה ופיתוח בר-קיימא.

🟢 ליצור מודעות לשמירת הטבע וסביבה, פעילות לעיצוב עמדות הציבור ומקבלי ההחלטות בנושאי טבע וסביבה ולהגביר את המחויבות שלהם לשמירת הטבע והסביבה.

🟢 לשמור על עצמאות רעיונית וארגונית על מנת שהעמותה תוכל לפעול לקידום מטרותיה המפורטות בתקנון זה באופן חופשי וללא כל תלות.

רוצים לשמור יחד על הטבע הישראלי?

בואו להיות חברים להגנת הטבע

הצטרפו עכשיו