תוצאות חיפוש

החברה להגנת הטבע (ע"ר) הודעה על כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית של החברים בחברה להגנת הטבע (ע"ר). האסיפה תתקיים ביום שני, 26.06.2023, ז' תמוז תשפ"ג, בשעה 18:30 במשרדי החברה להגנת הטבע, רח' הנגב 2, תל אביב.

על סדר היום:

1.   דין וחשבון על פעילות העמותה.
2.   דו"ח ועדת ביקורת.
3.   מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו.
4.   אישור הדו"ח הכספי והדוח המילולי ליום 31.12.2022.

חברי החברה להגנת הטבע (ע"ר) נקראים להשתתף באסיפה, ומתבקשים לאשר השתתפותם בטלפון
03-6388648 או בדואר אלקטרוני ayala@spni.org.il. בהתאם לתקנון, המניין החוקי לקיומה של האסיפה יתקיים שעה שיהיו נוכחים בגופם לפחות רבע מכלל חברי החברה להגנת הטבע (ע"ר). אם המניין הזה לא יתקיים בשעה היעודה, אזי כעבור חצי שעה יחשבו החברים הנוכחים כמניין חוקי והאסיפה תתקיים יהיה מניין החברים הנוכחים אשר יהיה.

החברה להגנת הטבע (ע"ר)