חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,990 דונם.

 על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של  4,740 יח"ד בצפיפות של כ – 2.2 יחידות דיור לדונם ברוטו וצפיפות נטו של 15 יחידות דיור לדונם.

 

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך  20.10.2017

 

נייר עמדה ארגון הגג תמל-1047 מתחם מ 6- באשקלון

  

תשריט התכנית על גבי מפה תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

הוראות תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשריט מצב מאושר תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשריט מצב מוצע תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשריט מצב מוצע חלק 2 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשריט מצב מוצע חלק 3 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשריט מצב מוצע חלק 4 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשריט מצב מוצע חלק 5  תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח סביבתי  תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח נופי תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח נופי חתכים תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח מים פרשה טכנית תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח מים תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

בדיקות ארכאולוגיות - סקר ארכיאולוגי בחממה תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

סקר סייסמי תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - נספח חברתי כלכלי תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - בדיקת השלכה תחבורתית תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - ריכוז עבודות עפר תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח כבישים - חתכים 1 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח כבישים - חתכים 2 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח כבישים - חתכים 3 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח כבישים - חתכים 4 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח כבישים - תנוחה תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח שביל אופניים תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תנועה - נספח תחבורה ציבורית תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח תנועה תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר עילי וניקוז - פרשה טכנית תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ביוב - נספח ביוב - פרשה טכנית תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ביוב - נספח הרחבת מט"ש אשקלון תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח ביוב תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

סקרים/חוות דעת/דוחות - התייחסות אקולוגית תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח בינוי תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח חשמל תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

נספח מים תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תשתיות - קומפילצית תשתיות  תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

שמירה על עצים בוגרים - נספח עצים בוגרים תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 1/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 2/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 3/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 4/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 5/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 6/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

ניהול מי נגר - נספח ניהול מי נגר וניקוז 7/7 תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

חוות דעת מתכננת הותמ"ל תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

 

תמל\1047 אשקלון – מתחם מ -6-קו כחול