חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תכנית תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

התכנית המוצעת הוגשה לוועדה למתחמים מועדפים לדיור ביום 14.12.14 כ חלק
מתמ"ל/ 1004 הכוללת 3,900 יח"דבצפיפות של 21 יח"ד נטו.

 

בישיבת הותמ"ל מיום 20.1.15 הוחלט להוציא מתחם הכולל כ - 900 יח"ד מתחום התכנית כיוון שמתחם זה חרג מגבולות המרקם העירוני לפי תמ"א 35 במסגרת תיקון מס' 1 לתמ"א , 35 הוגדל המרקם העירוני של הרצליה, כך שהוא כולל גם את שטח המתחם שהוחרג.

 

 

תשריט תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון על גבי מפה

 

הוראות תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

תשריט מצב מאושר תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

תשריט מצב מוצע תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

נספח בינוי תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

נספח ביוב תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

 

נספח ביוב לתבע - A4 תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

ביוב - תחנת שאיבה - חתך ותנוחה סכמתים תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

ביוב - תחנת שאיבה - חתך ותנוחה סכמתים תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון חלק ב'

 

 

חוות הדעת של מגיש תכנית מועדפת לדיור תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

חוות הדעת של מתכננת הועדה למתחמים מועדפים לדיור  תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון

 

חוות דעת לפי סע' 96א - חוות דעת מגיש התכנית

 

הודעה על עמידה בתנאי סף לתכנית תמל/ 1004/ ב' אפולוניה צפון