חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1021 - עפולה צפון

 

תוכניות לתמל\ 1021 עפולה צפון כוללת בתוכה חורשת אקליפטוס, אשר נקראת "חורשת המינים הנדירים". התכנון המוצע למעשה לא לוקח בחשבון שטח זה ובכך פוגע בו קשות.

 

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 7.12.2106

 

 

 

תשריט תוכנית תמל/ 1021 - עפולה צפון-על גבי מפה

 

הוראות תוכנית תמל/ 1021 - עפולה צפון

 

תשריט תוכנית תמל/ 1021 - עפולה צפון-מצב מאושר 

 

תוכנית תמל/ 1021 - עפולה צפון- מצב מוצא 

 

תוכנית תמל/ 1021 - עפולה צפון- מצב מוצא מופקד לעיון הציבור

 

תוכנית תמל/ 1021 -דרכים תנועה וחניה - דו"ח תחבורתי

 

תוכנית תמל/ 1021 -סקר סייסמי - סקר סייסמי

 

תוכנית תמל/ 1021 -פרוגרמה לשטחי ציבור - פרוגרמה

 

תוכנית תמל/ 1021 -תשתיות - נספח מים וביוב- הוראות

 

תוכנית תמל/ 1021 -ניקוז - פרשה טכנית

 

תוכנית תמל/ 1021 -בינוי - גילון 2 / 2 -נספח בינוי

 

תוכנית תמל/ 1021 -בינוי - גיליון 1 / 2 -נספח בינוי+חתכים

 

בינוי - גיליון 3/ 3- טיפוסי בינוי מגרשים 4001 ו-5007

 

תוכנית תמל/ 1021 -דרכים תנועה וחניה - גיליון 1 / 4 -מדרג דרכים

 

תוכנית תמל/ 1021 -דרכים תנועה וחניה - גיליון 2 / 4 -נספח תנועה

 

תוכנית תמל/ 1021 -דרכים תנועה וחניה - גיליון 3 / 4 - נספח תחבורה ציבורית

 

תוכנית תמל/ 1021 -דרכים תנועה וחניה - גיליון 4 / 4 - חתך לאורך כביש מס' 1

 

תוכנית תמל/ 1021 -סביבה ונוף - נספח נופי

 

תוכנית תמל/ 1021 -סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים

 

תוכנית תמל/ 1021 -תשתיות - גיליון 2 / 2 -נספח מים וביוב

 

תוכנית תמל/ 1021 -תשתיות - גיליון1 / 2 - נספח מים וביוב

 

תוכנית תמל/ 1021 -ניקוז - נספח ניקוז

 

תוכנית תמל/ 1021 -חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

 

תוכנית תמל/ 1021 -חוות דעת סביבתית - תסקיר השפעה על הסביבה

 

תוכנית תמל/ 1021 -חוות דעת סביבתית - תסקיר השפעה על הסביבה  חלק ב'

 

נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

נספח/ הוראות דרכים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור חלק ב'

 

פרוגרמה למבני ציבור - תכנית מופקדת 

 

נספח נוף - תכנית מופקדת

 

סקר סייסמי - תכנית מופקדת

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת

 

שמירה על עצים בוגרים - תכנית מופקדת

 

 החלטת בית משפט בעתירה - תכנית מופקדת

 

  תכתובות - חווד מתכננת לדיון להפקדה

 

תכתובות - נוסח פרסום הפקדת התכנית

 

עמדת ארגון הגג לתוכניות  תמל/ 1021 - עפולה צפון