חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

טבע עירוני בירושלים 2010

טבע עירוני בירושלים 2010

 לסקר המלא

למפת אתרי טבע עירוני בירושלים 

 מסלולי טבע עירוני בירושלים:
נחל רפאים
נחל רבידה
מעמק צורים לגיא בן הינום
נחל כוס- גילה
נחל זמרה ונחל ענתות


ירושלים נתברכה במיקום מיוחד ובו ייצוג למגוון מרשים של בתי הגידול האופייניים לשדרת ההר, בין החבל הים-תיכוני ממערב, למדבר יהודה במזרח. בשנים האחרונות, רבים מבתי גידול אלה הצטמצמו ואף נעלמו עקב הפיתוח האינטנסיבי של שדרת ההר. "אתר טבע עירוני" הינו מקום בתחום השיפוט של העיר, פתוח או מבונה, ובו תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח ודומם. "תשתית טבע עירוני" הינה מושג המתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצים עתיקים, פריחה, קינון, ריכוז של זוחלים, דו-חיים וכדומה. מסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות בירושלים, שנבנה במסגרת עבודה זו, יהווה בסיס לפיתוח כלי יישומי לשימור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר מחד, ולרווחת התושבים מאידך.

ירושלים הינה חלוצה בתחום הטבע העירוני בישראל: שולבו בה אתרי הטבע העירוניים לראשונה בתכנית המתאר ואף מקודמות מספר תכניות סטטוטוריות לאתרי טבע בעיר. במהלך עבודות השימור בחומות העיר העתיקה התבצע סקר טבע שעל בסיסו מופו בקפידה ושומרו מופעי צומח ואתרי קינון. כמו כן, נחנך אתר טבע עירוני בנוכחות ראש העיר בגבעת התנ"ך, ואושרה תכנית 20,000 לפארק טבע עירוני קהילתי בעמק הצבאים, על ידי הועדה המחוזית. ירושלים ממוקמת באוכף על גב הר בין קמר ראמללה וקמר חברון וגובהה מעל פני הים משתנה בין 650 מ' (עין כרם) ו- 835 מ' (הר הרצל, שכונת בית וגן). שטח העיר הוא 126,000 דונם 1 בהם מתגוררים 769,400 תושבים 2. כ 54,000- דונם, המהווים סך של 43% מכלל השטח, הינם שטחים שאינם מבונים ומהווים שטחים פתוחים וטבעיים ברמות שונות, חלקם בתוך המרקם העירוני וחלקם בשוליו.הנתונים הטבעיים עיצבו לאורך השנים את דמותה של העיר, את כיווני התפתחותה ואת אופייה. נופי העיר והמגוון הביולוגי הייחודי לה, נקבעו במידה רבה על ידי מספר גורמים: הגיאולוגיה, האקלים, המבנה הטופוגרפי ומערכת הניקוז.


סקר זה הינו מקיף מאד, אך ישנם שטחים בעיר שטרם נסקרו ואנו תקווה כי יושלמו בעתיד.

 

לחצו כאן לצפייה בכל אתרי הטבע העירוני של ירושלים

 

ריכוז ועריכה: עמיר בלבן, עידו וכטל ואיילה גלדמן.