חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

קול קורא לפרויקטים עבור בוגרי סדנאות המגוון הביולוגי

11/12/2013


החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם להגיש הצעות לפרויקטים להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי, ולזכות ב 100 שעות ייעוץ וליווי של אקולוג מומחה ליישום וליווי הפרויקט.


אנו שמחים להזמינכם, 200 בוגרי סדנאות המגוון הביולוגי למקבלי החלטות, להגיש הצעות לפרויקטים להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי במגזר הציבורי. הפרויקטים הזוכים יקבלו חבילת שעות ייעוץ של אקולוג מומחה וליווי תהליך מטעם צוות הסדנאות.


המגוון הביולוגי הולך ותופס מקום מרכזי במכלול השיקולים בעבודתו של המגזר הציבורי. על פי מחויבות ישראל לארגון ה OECD ולאמנת המגוון הביולוגי של האו"ם, על הממשלה לפעול מתוך אסטרטגיה כוללת לשמירת המגוון הביולוגי.

המגזר הציבורי והמגוון הביולוגי בשנים האחרונות מתנהלים שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה וגורמים במגזר הציבורי, לבין ארגוני שמירת טבע, על מנת לקדם השגת תועלות ציבוריות תוך שמירה מיטבית על המגוון הביולוגי. בתהליכים אלה מתקיים דיאלוג פורה בין אקולוגים לבין אנשי תוכן מתחומים שאינם סביבתיים. כך לדוגמה במשרד החקלאות - פרויקט לקידום רפורמה בניהול הדיג בים התיכון, במשרד להגנת הסביבה - קידום ממשק בר קיימה להדברת יתושים ושמירת הטבע בנחלים, בצה"ל - שיפור הממשק בין פעילות בסיס פלמחים של חיל האוויר לטבע בבסיס, בחברת החשמל – הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתכנון תשתיות, ועוד.

בוגרי סדנאות המגוון הביולוגי למקבלי החלטות במגזר הציבורי הבוגרים בולטים במעורבותם בפרויקטים ותהליכים המשפרים את הממשק בין תהליכי מדיניות ופיתוח ובין שמירת המגוון הביולוגי.
אנו מזמינים אותך להגיש הצעות לפרויקט לשיפור הממשק של פעילותך עם הסביבה הטבעית - המגוון הביולוגי, במסגרתו תקבל ליווי ותשומות מקצועיות מאקולוג ומאנשי צוות הסדנאות.

מה מתאים להגשת הצעות?

 פעילות ליבה | פרויקט בפעילות ליבה של הארגון, אשר לו השפעה ישירה על המגוון הביולוגי.

 השפעה על הטבע | פרויקט שמטרותיו לאתר השפעות חיוביות על הטבע או לזהות השפעות שליליות– ולבנות תכנון אופרטיבי לשיפור הממשק בין פעילות הארגון למגוון הביולוגי.

הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת החלטות בארגון | פרויקט שמטרתו לצמצם השפעות שליליות על הטבע בתחומים הנוגעים לתכנון פיזי, חקלאות, חציבה, תשתיות, מים, וכדומה, או הטמעה של שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכים אסטרטגיים בארגון

השפעה רחבה | פרויקטים בנושאים בעלי פוטנציאל השפעה רחב על פעילות הארגון, תהליכי העבודה שלו והתכנון האסטרטגי שלו

 

רוצים להתרשם מפרויקטים מוצלחים ולקבל השראה? היכנסו >> 

מה תכולת הליווי והמימון? 
הפרויקט הזוכה יקבל סל ממומן של כ-100 שעות ליווי של אקולוג מומחה כיועץ חיצוני לתכנון וביצוע הפרויקט, וליווי התהליך ע"י אנשי התוכן של צוות סדנאות המגוון הביולוגי.

איך מגישים הצעות ועד מתי?

ניתן להגיש הצעות באמצעות טופס זה (לחצו כאן להורדת הטופס) למייל alon@spni.org.il
הגשת הצעות עד 15/2/14.

קריטריונים לבחירת הצעות
• איכות ההצעה – 20%
• פוטנציאל תרומת הפרויקט לשמירת המגוון הביולוגי – 20%
• שיתוף פעולה בין אגפים שונים בתוך הארגון המגיש, בין ארגונים (משרדים) שונים, ומספר בוגרי הסדנאות  המעורבים  – 20%
• חדשנות בשילוב שיקולי המגוון בתהליכי קבלת החלטות - 15%
• ישימות הפרויקט – 15%
• העמדת מצ'ינג למימון תכנון ויישום הפרויקט – 10%


תנאי סף
• ביצוע הפרויקט: מ-1.04.14 עד 31.12.14
• לפחות בוגר אחד של סדנאות המגוון הביולוגי בצוות הפרויקט
• חתימת הארגון הזוכה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה ושימוש נאות בשעות הייעוץ למטרות הפרויקט.
• מינוי רפרנט מתאים, לרבות אנשי תוכן מתחום הידע הרלוונטי, לניהול הפרויקט מטעם הארגון הזוכה.


הגשת ההצעות באמצעות טופס זה עד תאריך 15/2/14 למייל: alon@spni.org.il