חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

היערכות המדינה להפעלת אסדת גז טבעי לוויתן

4/02/2019

 

 

בסיס אסדת לוויתן להפקת גז טבעי, אשר מתוכננת להיבנות במרחק של כ-10 ק"מ מחופי הכרמל, הגיע לאחרונה ארצה, אך טרם אושרו והתקבלו התקנים הנדרשים לאכיפה ימית, כמו כן טרם פורסם להערות הציבור היתר פליטה לאסדה. אנו דורשים שפעולות אלו יושלמו בטרם תחל האסדה את פעולתה. לקריאת המכתב ששלחנו לשרי האנרגיה והגנת הסביבה לחצו כאן .

 

כארגון הסביבתי הוותיק והגדול בישראל אשר פועל שנים רבות למען שמירה והגנה על הים ועל בריאות הציבור,  אנו שותפים למאבק ליישם נורמות סביבתיות מחמירות ונורמות של שקיפות ושיתוף ציבור בהליכי הפקת הגז. בנושא זה פעלנו ונמשיך לפעול ללא לאות, עם כל השותפים ובעלי העניין הרלוונטיים, מול מוסדות המדינה. 

אנו מביעים את הערכתנו הכנה לפעילות תושבי חוף הכרמל, אשר פועלים להרחקת האסדה מהחוף. הנושא לגביו אנו חלוקים עם ארגוני התושבים הוא מיקום אסדת הטיפול.  בעוד התושבים הציבו את הרחקת האסדה למרחק 120 ק"מ מהחוף כיעד העיקרי של המאבק, אנו איננו מתנגדים למיקום הנוכחי שנקבע בתמ"א 37 ח', בתום תהליך של כמה שנים, וממקדים את מאמצינו בנורמות לפיהן הפקת הגז תתבצע – בין אם במים הכלכליים ובין אם במים הטריטוריאליים.  כך ניתן יהיה לצמצם את הסיכונים לציבור ולסביבה כאחד. 
 
חשיבות המעבר המהיר לשימוש בגז טבעי
שלושת ארגוני הסביבה - החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ואקואושן -  תומכים במעבר של משק האנרגיה הישראלי להסתמכות משולבת של גז טבעי ואנרגיות מתחדשות, בהיותם בעלי השפעה פחותה במידה ניכרת על בריאות האדם ועל הסביבה, ביחס לדלקים פוסיליים אחרים המשמשים כיום את המשק בישראל.
גז טבעי פולט פחות פחמן ביחס לשימוש בפחם ובדלקים נוזליים, ויעילותו האנרגטית היא גבוהה יותר.מעבר המשק לגז טבעי יפחית באופן משמעותי את זיהום האוויר מייצור חשמל, תעשייה ותחבורה. זיהום אשר פוגע בבריאות האזרחים וגורם לתמותה ולכן המעבר לשימוש בגז הטבעי הוא בעל אינטרס ציבורי וסביבתי, ממעלה ראשונה. .
 
במקביל, אנחנו פועלים ומקדמים משק של אנרגיה בר קיימא, שבו נתח משמעותי של אנרגיה מיוצר מאנרגיות ירוקות ומתחדשות כמו אנרגיה סולרית. אך האיטיות שבה התהליך מתקדם, אל מול חסמים רבים, והתהליך הארוך והיקר שנדרש בשדרוג רשת החשמל, הופכים את הגז הטבעי לדלק שאין מנוס ממנו, דלק שבתפיסתנו ישמש כדלק מעבר, עד ליישום משמעותי בהרבה, של מקורות אנרגיה מתחדשים. .
 

החיסרון שבמיקום מתקן בעומק הים 
על מנת לסגור את תחנות הכוח הפחמיות בחדרה בפרט, ולצמצם את השימוש בפחם בכלל, נדרשת אמינות אספקה, אשר מחייבת מתקן יציב, בטוח ומוגן, שיוקם ללא עיכובים נוספים.
אנו סבורים כי העברת האסדה לעומק הים, היכן שאין כמעט רגולציה סביבתית, וההליכים כלל אינם מפוקחים ושקופים לציבור, תהיה מהלך חסר אחריות, שכרוך בסיכון סביבתי כבד לסביבה הימית, ומכאן – גם לבריאות הציבור. הדבר משמעותי במיוחד לאור העבודה כי מאגר לווייתן, ממנו מופק הגז הטבעי, הוא מאגר בקנה מידה גדול, בעל חשיבות אסטרטגית למשק הישראלי. למעשה, המרוויחות העיקריות מהעברת האסדה לעומק הים, יהיו חברות האנרגיה, שיפעלו בהיעדר רגולציה, פיקוח ושקיפות. לדעתנו  זו תהיה טעות, שבצידה גם מחיר סביבתי כבד.
יש לציין כי מיקומה הנוכחי של האסדה וההחלטה שמרבית הטיפול בגז יתבצע בים, הוא פרי פעילותם של התושבים המקומיים וארגוני הסביבה, במסגרת הכנתה של תמ"א 37 ח', שמכוחה מוקמת האסדה כיום.
 


הסיכון לזיהום סביבתי
אנשי המקצוע של שלושת הארגונים עוקבים ובוחנים כבר חודשים רבים את הסיכון לזיהום סביבתי ובריאותי חמור כתוצאה מהקמת האסדה במרחק של כ-10 ק"מ מהחוף .
 
זיהום האוויר הצפוי בחוף מהאסדה הוא להבנתנו נמוך ועומד בתקנים, בהתבסס על חומר מקצועי ובדיקות המשרד להגנת הסביבה. אין המדובר כמובן באפס זיהום, אך זהו זיהום קטן ומידתי, שאינו שונה בצורה קיצונית ומהותית מזיהום האוויר הקיים כבר כעת במרבית אזורי הארץ, ממקורות זיהום אחרים. רמת זיהום צפויה זו אינה יכולה לשמש כהצדקה להזזת האסדה בשלב המתקדם שבו נמצאת הבנייה ובשל המרחק הרב משלב קבלת ההחלטה בעניין.
לעמדתנו, לעיכוב של כמה שנים בהגעת הגז הטבעי מלווייתן שייגרם מהזזת האסדה, יהיו מחירים כמו מניעת ההפחתה של זיהום אוויר במקומות רבים בארץ, כתוצאה מייצור חשמל ומתעשייה, מחירים שלא נאמדו במלואם וכרוכים בפגיעה בבריאות הציבור. עיכוב הבאת הגז הטבעי יביא לכך שהממשלה תחזור בה מהחלטתה לסגור את התחנות הפחמיות בחדרה, אשר ימשיכו לזהם את הסביבה ולפגוע בבריאות תושבי האזור.
 


התמקדות בפעילות להגברת הפיקוח והאכיפה  
במצבי תקלה וקיצון זיהום האוויר הצפוי עלול להיות גבוה יותר ויש אפילו סיכון לחריגה מהתקנים בחלק מהימים או השעות בשנה. עם זאת, גם מצב מסוג זה אינו מחייב לעמדתנו להגיע למסקנה שיש להרחיק את האסדה בכל מחיר, אלא למסקנה שיש צורך למזער את הסיכוי לתקלות, להגביר את האכיפה, לשפר את הניטור וכדומה, דבר שיתאפשר בעקבות כך שהאסדה ממוקמת במים הטריטוריאליים של המדינה ולכן חלה עליה החקיקה הסביבתית הישראלית. בכך אנו נמקד את פעילותנו בשנים הקרובות. 
 


ההשוואה להיקף הזיהום מאסדת תמר
בנוגע לנתונים המובאים לעיתים, לגבי היקף הזיהום מאסדת תמר, הרי שאין מקום להשוואה בין המקרים, שכן האמצעים למניעת זיהום אוויר שהותקנו על תמר שונים בתכלית מאלו שיותקנו על אסדת לווייתן. נוסף על זאת, אסדת תמר ממוקמת במים הכלכליים (מרחק של כ-23 ק"מ מהחוף), שם לא חלה כמעט חקיקה סביבתית וההליכים אינם שקופים. הזיהום מן האסדה הוא תוצאה של מצב זה. כאמור, זהו אינו המצב החל על אסדת לווייתן.
 


הקונדנסט - תוצר הלוואי של הגז הטבעי
הקונדנסט הוא דלק פוסילי, קל יותר מנפט, שמצוי בכמויות קטנות בגז. כחלק מתהליך הפקת הגז הטבעי לשימוש מתבצעת הפרדה של הקונדנסט. לאחר ההפרדה על האסדה, יוזרם הקונדנסט בצינור ליבשה ומשם לבתי הזיקוק.
במקרים של תקלה בבתי הזיקוק, או אי יכולת קליטה של הקונדנסט, הוא ייאגר במיכל חירום שנבנה באתר חגית. קיבולת האגירה של הקונדנסט על האסדה עצמה היא קטנה ביותר (בהיקף של כיומיים הפקה).
במקרה של אסדה צפה בעומק הים, הקונדנסט ייאגר במיכלית, בכמויות גדולות בהרבה. מיכלית זו תעגון במשך ימים רבים ליד האסדה, והיא תתמלא בכל יום. תהליך המילוי והכמויות הגדולות יוצרים סיכון גבוה לזיהום הים, ומכאן – לבריאות הציבור, בהשוואה לאגירת הקונדנסט באסדה שאושרה ובצנרת המנוטרת. כך גם עולה מהמסמכים הסביבתיים, שהוגשו במסגרת תמ"א 37 ח'.
 
 
דרישה לרגולציה ופיקוח ברמה המתקדמת ביותר 
אנו שותפים לעמדה כי חובה לנקוט בזהירות יתרה ולהבטיח שמנגנוני הבטיחות והסביבה בהליכי הפקת הגז הטבעי יהיו המתקדמים והיעילים ביותר, ושהפיקוח על פעילות זו יהיה הדוק מטעם הממשלה והציבור כאחד.
אנו סבורים כי על חברת נובל אנרג'י ושותפות הגז  שלה לנהוג באחריות מירבית, להקפיד הקפדה יתרה על חוקי הסביבה ולנהוג בשקיפות מלאה, בהתאם לכל הדרישות ואף מעבר להן. לא נהיה סלחניים לפחות מכך.
בד בבד, אנו דורשים מהמדינה להשית רגולציה ופיקוח ברמה המתקדמת ביותר האפשרית. על המדינה לצמצם ככל הניתן את ההשלכות הסביבתיות, לרבות היבטי זיהום אוויר, זיהום אור, פליטות לים, פגיעה בחי הימי וסכנת דליפות ושפך של דלקים ושמנים. כמו כן, יש לוודא כי למדינה קיימת היכולת להתמודד כראוי וביעילות עם מקרי זיהום, שפך ואסונות.
 
לאור החשיבות הרבה של השימוש בגז טבעי, ויתרונותיו הרבים לעומת האפשרויות האחרות, אנו סבורים כי יש לאפשר לגז הטבעי להגיע לחופינו באמצעות התכנית שנקבעה, וכל זאת תוך עמידה בכל הסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר.

 

תשובותינו לשאלות נפוצות על עמדתנו בנושא קליטת הגז הטבעי >>

 

הישג לארגוני הסביבה: יוקם צוות מעקב ציבורי אחרי פעילות אסדת לוויתן >>