חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מישור ימין - אנרגיה סולרית בנגב

האיום: גידולה המתמיד של אוכלוסיית ישראל וצמיחתו של המשק מובילים לעליה בצריכה והגדלת הביקושים לחשמל. בשנים האחרונות אנו עדים לגל של יוזמות רבות ומגוונות להגדלת ההיצע במשק ייצור החשמל המקומי. ממשלת ישראל מובילה מדיניות ברורה של הגדלת הייצור והקמת תחנות כוח נוספות, הן על ידי המגזר הפרטי והן על ידי חברת החשמל. משרד התשתיות הלאומיות, תחת איום ממשבר ייצור חשמל אשר עלול להביא לעלטה ולשלל נזקים למשק, מקדם שורה של תכניות, חלקן תוך פגיעה בשטחים הפתוחים, ללא כל מדיניות ברורה ושקופה לנושא.

במסגרת ההכרה במשבר הסביבתי העולמי ותהליך התחממות כדור הארץ מדינת ישראל פועלת במקביל לקידום מבורך של ייצור חשמל בתחנות כוח ממקורות אנרגיה מתחדשת - מקורות שמש ורוח - אך גם אלו לא פטורים מדיון סביבתי, נוכח השלכותיהם הסביבתיות ביחס לשטחים הפתוחים ומפגעי סביבה אחרים שהם יוצרים.

מיזמי אנרגיית שמש ברחבי הנגב והערבה דורשים שטחי קרקע גדולים בשטחים פתוחים ערכיים מבחינה נופית, בעלי חשיבות גבוהה לשמירת המגוון הביולוגי כבית גידול ייחודי וכאזורי פעילות נופש ופנאי של מטיילים. אזורים ערכיים במיוחד הם חולות מישור ימין ומרחבי הערבה הדרומית במועצה האזורית חבל אילות.

עמדת החברה להגנת הטבע:

» יש לקדם את תוכנית האב למשק האנרגיה בכדי להתמודד עם צרכי משק החשמל בראייה כוללת ארוכת טווח. יש לבחון חלופות שונות ומגוונות לייצור חשמל וניהול נכון של משק ייצור האנרגיה הארצי, כניהול ביקושים ועידוד שימוש נבון בחשמל בכל מגזרי המשק.

» את תכניות הפיתוח השונות לייצור חשמל והולכתו, כולל ממקורות אנרגיה מתחדשים, יש לאמוד בבחינת עלות מול תועלות, תוך בחינת חלופות הנשענות על בסיסי מידע מוצקים. עם המטרות המוצדקות של שיפור איכות האוויר בישראל והתחשבות בתופעת התחממות כדור הארץ, יש להביא בחשבון שיקולים נוספים בהתחשב בתנאים הייחודיים של מדינת ישראל: שימוש נכון במשאב הקרקע, הגנה על ערכי טבע ומגוון ביולוגי ונופים ייחודיים, המשמשים גם כאתרי נופש ופנאי.

» החברה להגנת הטבע מלווה מקצועית צוות שמינתה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לבחון סוגיה זו. כמו כן, החברה להגנת הטבע תבחן מיזמי אנרגיית שמש אלו בהיבטי הסביבה שהוזכרו ותעביר את עמדתה המקצועית ליזמים, למשרד התשתיות הלאומיות ולמוסדות התכנון.

עדכון, מתוך דו"ח האיומים 2011: התקבלה השנה במועצה הארצית לתכנון ולבניה עמדת החברה להגנת הטבע כי יחד עם המטרות המוצדקות של שיפור איכות האוויר בישראל והתחשבות בתופעת התחממות כדור הארץ, יש להביא בחשבון שיקולים נוספים בהתחשב בתנאים הייחודיים של מדינת ישראל: שימוש נכון במשאב הקרקע, הגנה על ערכי טבע ומגוון ביולוגי ונופים ייחודיים, המשמשים גם כאתרי נופש ופנאי. החברה להגנת הטבע ליוותה מקצועית צוות שמינתה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לבחון סוגיה זו ואת תוכנית המתאר הארצית לייצור אנרגיות מתחדשות מתאים פוטווולטאיים. עם אישורה של התוכנית – ברור לכל כי היוזמה לייצור אנרגיה סולרית במישור ימין לא תקודם. 

איכפת לכם מהטבע ומהסביבה? רוצים להיות מעורבים ולקחת חלק בפעילות שלנו?
כל הדרכים שלכם לתרום לעשייה ולקדם את שמירת הטבע והסביבה בישראל 

בואו להיות חברים שלנו גם ברשת!