חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הסדרת חוות בודדים בגליל

בשנים האחרונות קבעה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה כי ככלל, בישראל אין מקום לעודד ולהקים מיזמים של התיישבויות בודדים - חוות פרטיות בשטחים הפתוחים, המחזיקות בשטחי קרקע גדולים יחסית, מחוץ למקומות ישוב קיימים.

חוות בודדים בגלילהקמת התיישבויות בודדים היא ניצול בזבזני של קרקע למטרת מגורים ותעסוקה (חקלאות, תיירות, אירועים, הסעדה, תעשיה חקלאית) מחוץ לתחומי ישובים, בפיזור ניכר במרחב.

פיזור זה סותר את עקרונות התכנון וגורר השפעות שליליות מבחינה אקולוגית, כלכלית, חברתית, סביבתית ונופית. ההשפעה המזיקה של התיישבות אדם על השטחים הפתוחים הגובלים בהם תוארה במחקרים רבים.

בנוסף, אנו עדים לעבירות רבות בתחומי התכנון והבניה בחוות אלו. כך מוקמים בהן בניני מגורים, מבני משק ומתקנים שונים לאירוח ולקיום אירועים, ובחלקן הוקמו גדרות החוסמות מעבר בפני ציבור המטיילים, והכול בניגוד לחוק.

במהלך השנים הוקמו ברחבי הארץ ובעיקר בגליל, הרי יהודה ובנגב עשרות רבות של חוות בודדים, בסיועם של גורמי שלטון שונים - בראשם משרד החקלאות ומינהל מקרקעי ישראל - ובתמיכת המועצות האזוריות, אולם ללא קיומם של הליכי תכנון חוקיים. החוות הוקמו כדי ליצור עובדות תכנוניות מוגמרות בשטח, תוך הפעלת לחץ של גורמים שונים לאישורן בדיעבד של החוות על ידי מוסדות התכנון, שהתנגדו להקמתן מלכתחילה. בשנה האחרונה הוקמה ועדת מנכ"לים של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר במטרה לפרוץ את עקרונות המדיניות הקיימים ולאפשר את המשכה של תופעה שלילית זו ואף להרחיבה בעתיד. במחוז צפון, נודע על כוונה להוסיף על 38 חוות הבודדים הנוכחיות עוד 60 חוות בודדים חדשות.

עמדת החברה להגנת הטבע:

» יש להפסיק את התופעה השלילית של עשרות התיישבויות הבודדים שהוקמו באורח בלתי חוקי בניגוד לחוקי מקרקעין, הממוקמות בשטחים הפתוחים המיועדים לשימור בתכניות מתאר שונות.

» על הממשלה להביא לפינוי החוות הלא חוקיות, להשבת המצב התכנוני לקדמותו, ולמיצוי הדין עם העבריינים ועם הגורמים ברשויות שסייעו ועדיין מסייעים להם.

» במקביל יש לפעול במוסדות התכנון למניעת אישורן בדיעבד של חוות כאלו ברחבי השטחים הפתוחים ולהנחות את היחידה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד המשפטים במטרה שתעלה עניין זה לראש סדר העדיפויות.

» החברה להגנת הטבע תתנגד להוספת עוד 60 חוות בודדים חדשות במחוז צפון.

 

איכפת לכם מהטבע ומהסביבה? רוצים להיות מעורבים ולקחת חלק בפעילות שלנו?
כל הדרכים שלכם לתרום לעשייה ולקדם את שמירת הטבע והסביבה בישראל 

בואו להיות חברים שלנו גם ברשת!