חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

משנה לשנה, השטחים הפתוחים יותר בסכנה

» הדו"ח המלא באתר

»
הדו"ח להורדה

» לצפייה במפת האיומים 

» הדו"ח על ממשק Google

דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים של החברה להגנת הטבע לשנת 2010, בדגש על שמירת המגוון הביולוגי: יותר איומים, רובם בצפון, וכמעט מחציתם בתחום פיתוח תשתיות שונות ותחבורה. ויש גם 4 הצלחות ו-13 איומים במגמת שיפור לטובה

ינואר 2010

החברה להגנת הטבע מפרסמת השבוע את דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים בתחום התכנון והבנייה לשנת 2010, דו"ח מספר 3, שעומד השנה בדגש על שמירת המגוון הביולוגי. זאת בהמשך להכרזת האו"ם של נושא זה כנושא השנתי שלו והחלטת החברה להגנת הטבע להקדיש את פעילותה השנה לשמירה על המגוון הביולוגי.

החשש: דו"ח 2010 יחוויר 
לעומת הדו"ח לשנת 2011
"הדו"ח מלמד שלצד איומים שירדו והצלחות שהושגו נוספו רבים אחרים", אומר ראש אגף שמירת סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע, ניר פפאי. "זה מעיד על הלחץ ההולך וגובר על השטחים הפתוחים כתוצאה מיוזמות פיתוח נקודתיות ברובן, שבמרבית המקרים מנוגדות למדיניות התכנון הארצית.

לצד האיומים הנקודתיים אנו עדים גם לאיומים מערכתיים להן צפויות השלכות מרחיקות לכת על השטחים הפתוחים בישראל, בהם הרפורמה בקרקעות, הרפורמה בחוק התכנון והבנייה והרפורמה במקרקעי ישראל.

האיומים על השטחים הפתוחים במספרים

» בדוח האיומים על השטחים הפתוחים של החברה להגנת הטבע לשנת 2010 ישנם 93 איומים, תוספת של 25 איומים בהשוואה לשנת 2009.

» מספר האיומים הגדול ביותר – 24, נמצא בצפון הארץ.

» 22 איומים בדרום הארץ, 12 איומים באזור השרון, 19 איומים בירושלים, סביבתה ומודיעין, 9 באזור השפלה, 8 באזור חיפה, 6 באזור חדרה ו-5 באזור אילת. 

» סוג האיום הנפוץ ביותר הוא פיתוח תשתיות ותחבורה – 44 איומים.

» במהלך השנה, נרשמו 4 הצלחות במאבקים סביבתיים ו-13 מהאיומים שהופיעו בדו"ח הקודם נמצאים במגמת שיפור לטובה. קראו עוד

» עבור כל איום בדו"ח - ממליצה החברה להגנת הטבע על חלופה שתצמצם את הפגיעה בטבע.

בעקבות איומים אלה, קיים חשש כי הדו"ח של השנה יחוויר לעומת זה של השנה שעברה, גם בכמות האיומים שצפויה בו וגם ביכולת של הציבור ושל ארגוני הסביבה להשפיע על המדיניות התכנונית בארץ."

פגיעה בשטחים הפתוחים היא פגיעה במגוון הביולוגי בו נתברכה ישראל
לאיומים אלה השלכות קשות על איכות, כמות והיקף השטחים הפתוחים. ישנו קשר הדוק בין שמירת השטחים הפתוחים לשימור המגוון הביולוגי שישראל התברכה בו ולנופי הארץ המשקפים את דמות הארץ הייחודית של מדינת ישראל. פגיעה בערכים אלה היא פעמים רבות הרסנית ובלתי הפיכה.

"שנת 2010 הוכרזה על ידי האו"ם כשנת המגוון הביולוגי (Biodiversity)", אומר פפאי, "כאשר האיום המרכזי על המגוון הביולוגי הוא הרס השטחים הפתוחים והמערכות האקולוגיות. לצערנו, נושא זה לא זוכה לתשומת הלב הראויה בישראל ואנו רואים בכך מטרה מרכזית בפעילות החברה להגנת הטבע בשנים הקרובות".

"קוראים לכולם להצטרף למאמץ העולמי בשמירה על בתי הגידול הייחודיים בישראל"
מחבר ועורך הדו"ח, המתכנן של החברה להגנת הטבע, איתמר בן דוד, במסיבת עיתונאים שהתקיימה השבוע להצגתו:  "בשנה המוקדשת לנושא המגוון הביולוגי, אנחנו קוראים לגורמי התכנון, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ולמגזר העסקי בישראל לשתף פעולה ולהצטרף למאמץ העולמי בשמירה על הנופים הייחודיים שלנו ובתי הגידול הנדירים בישראל, שהם הבסיס לכל שמירת הטבע בארץ.

לצערנו, הדו"ח מצביע על מגמות של פיתוח בזבזני במשאב הקרקע, ללא כל התחשבות בטבע, אולם לשמחתנו, ישנו ציבור רחב, המעורב בעשרות מאבקים סביבתיים, ורואה במעורבות זו חלק מהמאבק על דמותה של הארץ. החברה להגנת הטבע תמשיך לפעול במוסדות התכנון למען צמיחת הערים והתחדשותן ושמירת השטחים הפתוחים והמרחב הכפרי כחלק ממדיניות פיתוח בר קיימא. רק כך ישראל תהיה מקום שנעים וטוב לחיות בו, גם לאדם וגם לטבע ולבעלי החיים שבו".

למה בכלל צריך שטחים פתוחים?
שירותי מערכת לאדם ולסביבה
» הכרחיים לקיום ערכי טבע ומגוון ביולוגי
» מספקים שירותי סביבה: קיבוע פחמן ומיתון תופעת ההתחממות וזיהום האוויר, מאפשרים שמירה על איכות וכמות המים
» משקפים ערכי מורשת ותרבות, נופים ודימויים
» מקיימים חקלאות
» מהווים מרחבים לפעילות פנאי ונופש
» מבטיחים שימור עתודות קרקע לדורות הבאים

אתגרי 2010: איך ממשיכים ושומרים על על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי?
» מגייסים את הציבור לגלות מעורבות אזרחית פעילה.
» יוצרים ומגבשים קואליציות רחבות ככל האפשר במאבקים, בדגש על ארגונים נוספים וקבוצות מקומיות.
» רותמים כוחות מקצועיים ואנשי אקדמיה, שימוש במידע מקצועי ומדעי מתקדם.
» לחץ מתמשך על רשויות ציבוריות (שלטון מקומי ושלטון מרכזי) לגלות אחריות ולשמור על השטחים הפתוחים.

עקרונות מנחים לשמירה על השטחים הפתוחים:
» עיקר הפיתוח צריך להיות מכוון אל המרחבים העירוניים, תוך שמירה על רצף השטח הפתוח, בכלל זה מניעת הקמת מוקדי פיתוח חדשים וצמצום תופעת זחילת הפיתוח העירוני והפרבור.
» יש לחזק את מעמדם של שטחים פתוחים בכלל ושימור שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה בפרט.
» יש לשמור על המגוון הביולוגי ועל קיומם של מסדרונות אקולוגיים.
» הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים צריכים להישמר, ובכלל זה יש לקדם תמרוץ חיובי לחקלאים המקיימים חקלאות ידידותית לסביבה ולנוף.
» קיומם של שטחים ציבוריים פתוחים בכמות, באיכות ובנגישות נאותים לכלל הציבור צריכים להיות מובטחים.
» יש להגדיל את מעורבות הציבור בהליכי התכנון וקבלת ההחלטות.
» יש לשים דגש לשימור ערכי הטבע והנוף בנגב ובגליל, לאור ייחודם ורגישותם ולנוכח הכוונה להפנות פיתוח בהיקפים גדולים לאזורים רגישים אלה.

איכפת לכם מהטבע ומהסביבה? רוצים להיות מעורבים ולקחת חלק בפעילות שלנו?
כל הדרכים שלכם לתרום לעשייה ולקדם את שמירת הטבע והסביבה בישראל 

בואו להיות חברים שלנו גם ברשת!

  דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים 2010
  מפת האיומים על השטחים הפתוחים לשנת 2010