חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

Sinai Racer

Coluber sinai (Schmidt and Marx 1956) Sinai Racer 
 
Hebrew name: זעמן סיני, za’aman sinay

Order: Ophidia   

Family: Colubridae

Global Threat: NE – Not Evaluated

Regional Threat: VU (B) – Vulnerable

Distribution area: Up to about one decade ago this species was known only from southern Sinai. Specimens found in the Arava and the Dead Sea Valley, were mistakenly identified as Coluber elegantissimus, until the study by Werner & Sivan (1991). Today it is known that the species is found in Jordan, on the eastern fringes of the Negev, in the Arava and the Dead Sea Valley (Werner & Sivan 1991; Werner 1998). C. sinai is rare throughout its distribution area, including in Sinai (Baha El Din 1994). The species’ northern distribution limit is in Israel.

Historic distribution: Unknown.

Typical Habitat: Wadis and desert oases (Werner & Sivan 1991).

Threat and Disturbance Factors: Development and conversion of wadis in the Arava and the Dead Sea Valley to agricultural fields.

Population Size: Unknown.

Fluctuations in Population Size: Unknown.

Isolation Between Subpopulations: Unknown.

Necessary Steps for Species Preservation:

1. Preserving natural habitats.

2. Basic research on the life history of C. sinai in nature in order to determine additional disturbance factors and necessary conservation measures.