חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

שילוב שיקולים אקולוגיים בתהליכי תכנון בוועדה מחוזית דרום

6/11/2014

 

 

 

וועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום אמונה על קידום תהליכי התכנון במחוז הגדול ביותר במדינה ישראל.


בעקבות השתתפות בכירים מהוועדה (מתכננת המחוז, סגן מתכננת המחוז, ראשי צוותים) בסדנה למקבלי החלטות בנושא מגוון ביולוגי, יזמו אנשי משרד הפנים בוועדה, בשיתוף עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, וועדת היגוי למגוון ביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית.
במסגרת זו, ובמימון קול קורא 2014, מבוצע כעת פרויקט בהובלת אנשי משרד הפנים בוועדה, ובשיתוף החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה, להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי תכנון בוועדה.
התהליך מבוצע ע"י אדר' נוף והאקולוגית גב' איריס ברנשטין.

במסגרת התהליך, נלמדים חקרי מקרה מהמחוז, נסקרים תהליכי תכנון מקבילים בעולם, ונבחנות המלצות בתחומים הבאים:
• הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בהנחיות לתסקירי השפעה על הסביבה,
• הטמעת שכבות אקולוגיות ושילוב אקולוג בצוותי תכנון בתכניות מתאר
• דרכים להערכת השפעת חלופות תכנית על המגוון הביולוגי
• הנחיות למזעור השפעות שוליים של פרויקטים על המגוון הביולוגי (זיהום אור, מינים פולשים וכו')
• אמצעים להטמעה מערכתית של שיקולי המגוון הביולוגי בתכנון המחוזי.
העבודה נמצאת בימים אלה בביצוע.

 

הפרויקט ממומן ע"י החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים

 

קראו עוד בהארץ על אישור מדיניות המגוון הביולוגי בוועדה מחוזית דרום, ינואר 2017

 

כתבות נוספות שיעניינו אותך