חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

משק המים - לאן?

21/10/2010

ביום ראשון, 24 באוקטובר 2010, התקבלה החלטת ממשלה המאשרת עקרונות ניהול מאוזן של משק המים בישראל, זאת כחלק מהטמעת מסקנות ועדת החקירה הממלכתית למשק המים. עוד בטרם הדיון פנתה החברה להגנת הטבע במכתב לכל שרי הממשלה, על מנת לקדם מספר נושאים חשובים ביותר הנעדרים מההצעה הנוכחית.

בעקבות ההחלטה הגיבה החברה להגנת הטבע: "ההחלטה הינה צעד חשוב בהטמעת עקרונות לניהול נכון של משק המים. יחד עם זאת, היעדרותה הבולטת של זכות הטבע למים מדאיגה ומקוממת במיוחד. ראוי ונכון היה להוסיף להחלטה סעיף שיקבע כי על רשות המים לגבש תכנית להשבת המים ולשיקום הנחלים אשר יובשו ונפגעו במרוצת השנים".

אלו העקרונות העיקריים הנעדרים מהחלטת הממשלה:

זכות הטבע למים חיסכון וייעול השימוש במים
במהלך השנים נפגעו ויובשו נחלים רבים. אנו קוראים למחויבות של מקבלי ההחלטות להיבטים סביבתיים בניהול משק המים. היעדרותה הבולטת של זכות הטבע למים מהווה טעם לפגם. יש לצמצם את הביקוש למים בהתאם ליעדים שייקבעו, לכן הטמעת השימוש המושכל במים והחיסכון במים מחייבים גיבוש תכנית פעולה ארוכת טווח.

נחל בצת המיובש


בזבוז מים

הרכב המועצה הציבורית הגברת השקיפות הציבורית בהחלטות מועצת המים
על המועצה הציבורית לכלול אנשי מדע ואקדמיה מהתחומים הרלוונטיים למשק המים. יש לאפשר למועצה להפנות שאילתות לרשות המים ומועצת רשות המים ולהיענות תוך זמן קצר. יש להגביר את השקיפות הציבורית של פעילות רשות המים על ידי פרסום החלטותיה והחלטות הממשלה הרלוונטיות, באופן שיעודד דיון ציבורי משמעותי.

 

משבר המים - גם בטבע

  מכתב החברה להגנת הטבע לשרי הממשלה
  הצעת ההחלטה שהובאה לפני השרים