חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

נציג רשות מים בוועדת הכלכלה של הכנסת: עד הקיץ יותקנו חסכמים בבתים הפרטיים

רשות המים תתחיל בחודשים הקרובים בחלוקת חסכמים (אביזרים חוסכי מים) בבתים הפרטיים ועד הקיץ יותקנו החסכמים בבתי האזרחים. החברה להגנת הטבע: "אנו מקווים כי התחייבות רשות המים בדיון לא תישאר בגדר הצהרה בלבד, והחסכמים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, יותקנו בהקדם"

דצמבר 2009

סמנכ"ל ההנדסה של רשות המים, עודד פיקסלר, הצהיר היום, (רביעי, 2.12), במסגרת דיון שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת, כי רשות המים תתחיל בחודשים הקרובים בחלוקת חסכמים (אביזרים חוסכי מים) בבתים הפרטיים, וכי עד הקיץ יותקנו החסכמים בבתי האזרחים. לדברי פיקסלר, הזוכה במכרז החסכמים ייבחר בעוד כחודש, ועד הקיץ הקרוב, יוני, יותקנו חסכמים במשקי בית פרטיים בישראל.

ועדת הכלכלה אישרה להכנה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת את הצעת החוק להתקנת חסכמים במוסדות ציבור, אותה יזמה החברה להגנת הטבע, והגיש ח"כ יוחנן פלסנר, אשר אוחדה עם הצעת חוק דומה של ח"כ ניצן הורוביץ וח"כ דב חנין. הצעת החוק קובעת כי "גוף ציבורי... יתקין אביזרים לחיסכון במים במבנה שבבעלותו או בבעלות המדינה או בהחזקתו לפי חוזה שכירות לתקופה העולה על שלוש שנים."

הגופים הציבוריים כוללים את משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם, הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, רשויות מקומיות ועוד. בדיון נקבע כי תחילת יישום החוק שלושה חודשים מיום פרסום החוק.

משה פרלמוטר, רכז המים של החברה להגנת הטבע: "המשבר הקשה במשק המים מחייב ליזום מהלכים ופעולות לצמצום הביקושים, בדגש על חיסכון וייעול השימוש במים. התקנת החסכמים היא דרך יעילה וזולה להביא לחיסכון, והיא מביאה להפחתה משמעותית בצריכת המים. בנוסף, להתקנת החסכמים במוסדות הציבור ישנה משמעות ציבורית רחבה במתן דוגמא למגזר הביתי. אנו מקווים כי התחייבות רשות המים בדיון לא תישאר בגדר הצהרה בלבד, והחסכמים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, יותקנו בהקדם."