חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

אושר: מתקן התפלה בחדרה

אושר – יוקם מתקן התפלה עבור הרשות הפלשתינאית, באזור התעשייה החדש בחדרה, בשטח של 180 דונם ובעל תפוקה של 150 מיליון מ"ק בשנה. החברה להגנת הטבע: "הוועדה עשתה עבודה יפה בנושא שילוב המתקן והתשתיות הנלוות לו במערך השטחים הפתוחים בסביבת נחל חדרה. אנו קוראים לאחראים לנושא לבצע מחקר מעמיק על ההשלכות הסביבתיות של מתקני ההתפלה על הים, נושא שטרם נבדק לעומק"

30 בדצמבר 2008

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום, שלישי, הקמת מתקן התפלה עבור צרכי הרשות הפלשתינאית, באזור התעשייה החדש בחדרה, בשטח של 180 דונם ועם תפוקה שנתית של 150 מיליון מ"ק.

בדברי ההסבר לחברי הוועדה נכתב כי "במסגרת הדיונים בין ישראל, הרשות הפלשתינאית וארה"ב בנושאים של אספקת מים לאזור השומרון, נמצא כי הדרך הטובה ביותר להשלמת הבטחה של אספקת מים, בכמות ובאיכות הנדרשות, לאור המחסור הצפוי במקורות מים טבעיים, הינה באמצעות התפלת מי ים.

לפיכך, העמדת שטח מתאים לאורך חוף הים הישראלי לצורך הקמת מתקם כזה הינו צורך חיוני, כחלק בלתי נפרד מכל הסדר מדיני שייערך בעתיד בין שני הצדדים... נבחנו מספר חלופות והחלופה שנבחרה כוללת מיקום מתקן מפוצל... אתר למתקן התפלה, בהיקף של 100 דונם, במרחב אזור התעשייה החדש של העיר חדרה, ומאגר אופרטיבי, בהיקף של 50 דונם, במרחב הפארק האזורי. תחנת השאיבה של מי ההזנה מהים תמוקם מצפון לנחל חדרה ובצמוד לצנרת הגז הטבעי."

מהחברה להגנת הטבע נמסר: אין ספק כי הקמת מתקני התפלה חדשים תסייע למשק המים, אך יחד עם זאת, טרם נבחנו לעומק ההשלכות הסביבתיות של מערכת לטיהור מים בהתפלת מים על הים - כמו למשל הזרמת רכז רווי ברזל בחזרה לים, ונכון להיום טרם בוצעה עבודת מחקר מעמיקה או נכתבה חוות דעת מקצועית מטעם משרדי הממשלה הרלוונטיים – הבריאות והגנת הסביבה - לגבי הנזקים העלולים להיגרם לים ולסביבה כתוצאה מהקמת מתקני ההתפלה. מלבד השפעת המליחות על הים, ישנה גם בעיה של ריכוז גדול של ברזל ומתכות כבדות אחרות הנפלטות לים וצובעות אותו באדום.

נושא זה עדיין לא נבדק ביסודיות ואנו קוראים לגופים האחראים לקדם בדיקה כזו במטרה לגבש מדיניות ברורה, במקביל לקידום הקמת מתקני ההתפלה. הוועדה עשתה עבודה יפה בהובלת מנהל התכנון לשלב את המתקן והתשתיות הנלוות במערך השטחים הפתוחים בסביבת נחל חדרה ובכלל זה שילוב המאגר הנלווה בשטח הפארק המטרופוליני המתוכנן."

  תכנית ההתפלה שאושרה