חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

עוברים מאדום לשחור

רשות המים השיקה לאחרונה קמפיין שמטרתו לעורר את המודעות הציבורית למצבו הגרוע של משק המים, ולעודד את הציבור לחסוך.  

ישראל סובלת ממשבר חמור של מחסור במים, והיא לא היחידה - מקורות המים הטבעיים בעולם הם במגמה הולכת ומחריפה של התייבשות ודלדול.

על פי נתונים של רשות המים, המשבר בישראל הולך ומחריף עם השנים, וזאת עקב מיקומה הגיאוגרפי, גידול האוכלוסייה, העלייה ברמת החיים, הצריכה הגבוהה אל מול מקורות המים המוגבלים, ומספר שנות בצורת רצופות. גם הבצורות שפוקדות אותנו בארבע השנים האחרונות תורמות את חלקן למשבר.

כדי למנוע פגיעה במקורות מים, הגדירה רשות המים מפלסי סף לכל אחד מהמקורות - אלו הם ה"קווים האדומים" המפורסמים. בנוסף, קבעה הרשות גם "קווים שחורים", שמשמעותם היא גבולות הפקת מים שירידה מהם תביא לפגיעה ודאית במקורות המים, עד לכדי השחתה בלתי הפיכה או אובדן כושר השאיבה.

מאגרי המים של ישראל צפויים לרדת אל מתחת לקווים השחורים, שכאמור – משמעותם סכנה של נזק בלתי הפיך למקורות המים שלנו. לכן, חייבת ישראל לבצע פעולות קיצוניות שראשיתן בחיסכון ובהקטנת הביקוש במים, לצד פעולות קיצוניות להגדלת היצע המים.  

הגדלת היצע המים באמצעות התפלת מי ים I פתרון המשבר החמור והשבת משק המים למצב מאוזן, כולל בתוכו גם את מרכיב ההתפלה. ההתפלה נחוצה על מנת למלא חלק מצרכי משק המים אשר מתרחבים עם גידול האוכלוסייה. הן הכנרת והן אקוויפר ההר והחוף שהם מאגרי המים המרכזיים במדינה, חייבים להשתקם בדחיפות וחשופים לנזקים בלתי הפיכים. כיום, לא ניתן לבצע שיקום שכזה ללא התפלה. 
שיקום משק המים כולל בתוכו צורך חשוב ומשמעותי ביותר והוא השבת המים לטבע ולנחלים אשר מרבית מימיהם הטבעיים נלקחו מהם במרוצת השנים. אולם אסור להתבסס על ההתפלה כפתרון קסם ואין לראות בה חזות הכל. ההתפלה מהווה מרכיב מתוך שורה של פעולות דחופות אותן יש לנקוט ובהן העמקה אינטנסיבית של החיסכון, הרחבת ושדרוג הטיפול בשפכים , טיוב בארות אשר הומלחו, ניקוי מקורות מים שזוהמו ועוד.
ההתפלה נושאת בחובה סיכונים סביבתיים משמעותיים וחלק מההשלכות הסביבתיות הנוגעות לה טרם נלמדו. בנוסף, מדובר בעלויות כלכליות כבדות ביותר.
* ההתפלה צורכת אנרגיה רבה המשפיעה על אפקט ההתחממות של האטמוספירה.
* הקמת מתקני התפלה, גם אם תתבצע בעתיד במתחמים מפותחים או מיועדים לפיתוח, עלולה לפגוע בשטחים פתוחים.
* הנחת צנרת בקרקעית הים חייבת להתבצע תוך שימור הסביבה התת מימית.
* במהלך הזרמת מי הרכז, שהם תוצר עודף של ההתפלה אל הים, נעשה שימוש בתרכובת המכילה ברזל, וטרם נחקרו כראוי ההשלכות על המערכת האקולוגית הימית.
לאור כל זאת, יש לקדם בזהירות את הקמת מתקני ההתפלה ,תוך נקיטה של גישה מאוזנת ומושכלת, ותוך קידום במקביל של כלל הפתרונות אשר יש בהם כדי להביא את משק המים למצב מאוזן. 

הקטנת הביקוש במים על ידי שימוש נבון I כדי להפסיק לבזבז מים, ממש אין צורך לשנות את אורח חיינו. כולנו יכולים למנוע בזבוז עם קצת יותר תשומת לב, מודעות ובעיקר - אכפתיות. לפני מספר חודשים ערכה החברה להגנת הטבע סקר שממצאיו העידו על נכונות הציבור לחסוך במים. מסקר "עמדות הציבור כלפי חסכון במים" אשר בוצע ביוזמת חברת תה"ל באמצעות גיאוקרטוגרפיה (יולי 2006) עולה כי מרבית הציבור בישראל מודע לקיומו של משבר מים במדינה ונכון לחסוך במים, בעיקר בגלל הצורך הלאומי שנובע מבעיית המים במדינה. פוטנציאל החיסכון כפי שעולה ממבצעי חיסכון בעבר מלמד בצורה ברורה שניתן לחסוך 10%-20% מכלל הכמות הנצרכת במגזר העירוני, מבלי לפגוע ברווחת הצרכן. לכתבה המלאה

באותו הנושא: בעקבות משבר המים פנתה החברה להגנת הטבע לכ-200 ראשי ערים ורשויות, שימנעו מביצוע פעולות מבזבזות מים לקראת הבחירות