חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תכנית החירום

תכנית הפעולה של החברה להגנת הטבע להצלת מקורות המים של ישראל:  • התגייסות ארצית לחינוך לחיסכון של 20% לפחות  • גיוס לחיסכון במגזר העירוני וברשויות המקומית  • מעורבות ביצירת תכנון כולל למשק המים • מעקב אחר מחדלים וביצועים

החברה מתגייסת בכל כוחה המקצועי – בחינוך, בתכנון על ידי מומחים ובחיבור הציבור לחיסכון אישי ויצירת לחץ ציבורי להצלת מקורות המים:

• פעילות חינוכית ארצית לחיסכון במים I פעילויות חינוך של החברה להגנת הטבע הביאו וממשיכים להביא להישגים משמעותיים וארוכי טווח בחיסכון במים, גם במוסדות החינוך ברחבי הארץ. אנשי החינוך של החברה קוראים לתנועות הנוער, לאנשי משרד החינוך ורשות המים, ולכל המורים ואנשי החינוך, להתגייס למאמץ, להשתמש בכלים ובידע של החברה וליצור ביחד מהלך חינוכי ארצי שיביא לחיסכון ארוך טווח במים ולשינוי משמעותי בהרגלי הצריכה. כמו כן מפרסמת החברה להגנת הטבע ערכות חינוכיות הכוללות מערכי שיעור למורים ואנשי חינוך, ותערוך השתלמויות חירום למורים בנושא חסכון במים (הרשמה דרך אתר החברה).

• הצעת תכנית מומחים לממשלה החדשה I מומחי התכנון של החברה עובדים ביחד עם מומחי מים ותוך שיתוף הציבור, על תכנית חירום למשק המים המבוססת על שימוש בר-קיימא במים, העמקת החיסכון וכלים נוספים. התכנית תוצע לממשלה החדשה – במטרה לקדם שינוי בניהול משק המים במהירות.

• מעקב חירום להצלת מקורות המים I החברה להגנת הטבע עוקבת אחר הפעילות במשק המים ותמשיך לדווח ולהפעיל מומחים, ציבור וכלים תקשורתיים – במטרה להביא לתיקון מיידי של בעיות ולקבלת החלטות מהירה ועניינית לגבי פתרונות מידיים וארוכי טווח למצב מקורות המים.

במקביל להתפלת מים: יש לבחון ייבוא מתורכיה

החברה להגנת הטבע פנתה לרשות המים ולשר התשתיות בדרישה לבחון ברצינות חלופה של ייבוא מים מתורכיה, במקביל להקמת מתקני התפלה. לטענת החברה, ייבוא מים הוא פתרון סביבתי ונקי יותר, צורך פחות אנרגיה וזול יותר.

תכנית חירום להצלת מקורות המים