חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

הישג: לא ייסלל כביש חדש על פארק השרון!

פורסם 31 אוגוסט 2010
עודכן 13 ספטמבר 2010
הוועדה לתשתיות לאומית (הוות"ל) החליטה (13.9.10), לקדם את התוכנית לשדרוג כביש מספר 2 הקיים, בקטע שבין חבצלת השרון לחדרה, בנתיב נוסף לכל כיוון, ולא את החלופה של סלילת כביש חדש, 20, המשך של נתיבי איילון, ממזרח לכביש מספר 2, שהיה וחוצה את פארק השרון ונחל אלכסנדר וגורם לפגיעה סביבתית ונופית אנושה ומיותרת באזור.

אריק טפיירו, רכז התחבורה של החברה להגנת הטבע: "שדרוג כביש 2 הקיים יצמצם את הפגיעה בפארק השרון ובנחל אלכסנדר וימנע את הנזק הסביבתי והנופי האנוש שהיה נגרם לפארק ולנחל אם הייתה נבחרת החלופה של סלילת כביש חדש.

"לחלופה של שדרוג כביש 2 הקיים ישנם יתרונות לא רק סביבתיים ונופיים, אלא גם תחבורתיים, כלכליים וחברתיים ואנו שמחים כי הוועדה בחרה לקדם את חלופה זו, למען הסביבה והטבע של כלל תושבי השרון והמדינה. יחד עם זאת, גם חלופה זו, למרות שהינה טובה ועדיפה בהרבה מסלילת כביש חדש, איננה חפה מבעיות ולכן יש לפעול, יחד עם כלל יישובי עמק חפר, למזעור, ככל הניתן, של ההשפעות הסביבתיות של הכביש המתוכנן".

מה עמד על הפרק?הסוגיה שעמדה לדיון בפני הוות"ל היא האם לשדרג את כביש 2 או לסלול כביש חדש, המשך של כביש 20 (המשך לנתיבי איילון), שיחצה את פארק השרון ונחל אלכסנדר ויגרום לפגיעה סביבתית ונופית אנושה באזור, אותו פוקדים בשבתות וחגים אלפים רבים מתושבי השרון.
תוואי כביש 20 מתוכנן לחצות את שתי הריאות הירוקות החשובות ביותר של השרון: מרחב הפולג העשיר בבתי גידול לחים, ערוצי נחל ושטחי הצפה, ומרחב נחל אלכסנדר ופארק השרון, הבולטים בייחודם בשל השילוב בין נחל לגבעות כורכר, חול מיוצב וחמרה. הכביש המתוכנן מאיים לצמצם את הכמות השטחים הפתוחים ולפגוע ברציפותם. מימוש כביש זה יהפוך את המרחבים לתאי שטח קטנים, מנותקים ונטולי משמעות למטיילים ולחי והצומח הייחודיים.

בעד שדרוג כביש 2

החלופה אותה קידמו ארגוני הסביבה: החברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין, מגמה ירוקה, חיים וסביבה, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה, בשיתוף תושבים מקומיים, היתה שדרוג כביש 2:  "לסלילת כביש 20 (המשך לנתיבי איילון) תהיינה השלכות הרסניות על השטחים בהם היא מתכוננת... על שלמות ורציפות הפארק ועל ערכי הטבע והנוף שבו... כביש 20 יחסל את האפשרות להגשים את חזון הפארק עבור הציבור הרחב..  יש לפעול יחד לשימור פארק השרון ונחל אלכסנדר כנכס סביבתי לאומי, השוכן בלה המועצה האזורית עמק חפר".

עמדת משרד התחבורה  (ביום 4.7.2009):  יש לשדרג את תוואי הכביש הקיים באמצעות תוספת של נתיב אחד לכיוון (סה"כ 3 נתיבים לכיוון) במהירות תכן של 100 קמ"ש. בכך התייחס המשרד ליתרונותיה התחבורתיים הברורים של חלופת שדרוג כביש מס. 2, בכך שבתוספת נתיב שלישי בלבד יש בכדי לענות על הצרכים התחבורתיים העתידיים.
הכביש חוצה כיום את פארק השרון ובמסגרת שדרוגו אף ניתן יהיה להשתמש באמצעים חדשים ונכונים למזעור השלכותיו הסביבתיות דוגמת שיקוע או בניית מעבר אקולוגי. יתרונות חלופה זו אינם רק בתחום הסביבתי כי אם גם בתחום התחבורתי, הכלכלי והחברתי.

פארק השרון, צילום דפנה מרוז. החברה להגנת הטבע
צילומים: דפנה מרוז, גיתית ויסבלום. החברה להגנת הטבע


האם ישנו הגיון תכנוני, תחבורתי וסביבתי לתוספת כביש אורך נוסף?

המרחק בין כביש 2 ו כביש 6 אינו עולה על 15 ק"מ
   ♦ בטווח שבין הכבישים האמורים קיימים כביש 2, כביש 4 (ששדרוגו נדון בימים אלה בוועדה לתשתיות לאומיות),
      כביש 444 וכביש 6. כמו כן, בטווח עוברת מסילת הרכבת.
המרחק בין כביש 2 לכביש 4 אינו עולה על 5 ק"מ 
   ♦ המרחק בין כביש 2 לתוואי המתוכנן של כביש 20 לא עולה על 2.5 ק"מ (שבחלקו אף נסמך על תוואי דרך 2).

לקריאה נוספת:
»  סקר שטחים טבעיים בעמק חפר
»  יעל בר זוהר וגיא זוארץ - השרדות נחל אלכסנדר

  נייר עמדה - ארגוני הסביבה

כתבות נוספות