חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

חוק אזורים ימיים

בתקופה זו מקודם בכנסת "חוק אזורים ימיים", שנועד להסדיר את הזכויות והחובות של המדינה בשטח המים הכלכליים, שנמצאים מחוץ למים הטריטוריאליים של המדינה. בשטח זה מצויים משאבי טבע ציבוריים יקרי ערך, לצד סביבה ימית טבעית ייחודית ומופלאה. אלא שחוק זה, במתכונתו הנוכחית, אינו נותן מענה לצורך בחיזוק ההגנה על המים הכלכליים. 
הצעת החוק נעדרת מנגנוני איזון בין הצורך בפיתוח הכלכלי עם ההכרח בשימור הסביבה הימית, היא נעדרת מנגנונים שיבטיחו את השקיפות, את מעורבות ושיתוף הציבור ואת מתן הסמכויות למשרד להגנת הסביבה.

אנו פועלים כדי שהחוק יכלול מנגנונים אלו, לשמירה על הסביבה הימית לטובת הדורות הבאים.

מונעים את האסון הבא - מתקנים את חוק אזורים ימיים !

מונעים את האסון הבא - מתקנים את חוק אזורים ימיים !

החברה להגנת הטבע יחד עם אדם, טבע ודין מתנגדת להצעת חוק האזורים הימיים בנוסחה הנוכחי וקוראת להסדרת רגולציה הוגנת, יעילה, מאוזנת ושקופה לטובת הציבור, היזמים והטבע הישראלי. אנו קוראים לועדת הכלכלה לתקן את הצעת החוק לפני שיקרה האסון הבא !
13/05/2018
קוראים לשקיפות בתכניות הפיתוח של מתקני הגז

קוראים לשקיפות בתכניות הפיתוח של מתקני הגז

החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין הגישה עתירה לבג"צ נגד משרד האנרגיה בדרישה לבטל את תכנית פיתוח מתקני הפקת הגז "כריש" ו -"תנין", שאושרה בחופזה וללא שקיפות לציבור

15/07/2018