חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמונת מצב

הגדל
בעקבות ההתעוררות התקשורתית והציבורית שעוררה פעילות החברה להגנת הטבע בנושא הכנרת אנו עדים לסימנים ראשוניים בהם המדינה החלה לקחת אחריות על חופי הכנרת:
· המועצה הארצית לתכנון ובנייה אימצה בראשית השנה פה אחד את הרעיון של 'שביל סובב כנרת' ונתנה לו ביטוי סטטוטורי במסגרת תכנית המתאר הארצית (תמ"א 13) לחופי הכנרת.
· משרד הפנים מגבש בשיתוף החלה"ט ומשרדי ממשלה נוספים הצעת החלטה לממשלה שתתקצב את הפרויקט.
· הפיקוח המחוזי הקצה משאבים נוספים לאכיפת הפעילות הבלתי חוקית בחופי הכנרת.
  מצגת - שביל סובב כנרת