חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מצב חופי הכנרת

בשנתיים האחרונות פורסמו שלושה דוחות מרכזיים על מצב חופי הכנרת: בחודש אפריל 2005 פרסמה החלה"ט את "דוח חופי ישראל 2005", חודש לאחר מכן פרסם מבקר המדינה את דוח 55ב' על ניהול חופי הכנרת ובספטמבר 2005 פרסמה החלה"ט דוח מעקב על דוח מבקר המדינה.
שלושת הדוחות משרטטים תמונה קשה של חופי הכנרת, בעיקר בכל הקשור לרמיסת האינטרס הציבורי לאורך חופיה.

דוח המבקר מתייחס להעדר הנגישות לחופי הכנרת: "הכינרת, אגם המים המתוקים היחיד בישראל, היא נכס טבע ייחודי, המהווה אחד ממוקדי המשיכה המרכזיים במערך התיירות והנופש בישראל. רובם של חופי הכינרת הם מקרקעי ציבור שבניהול מינהל מקרקעי ישראל המיועדים לתועלת הציבור. על רקע זה ניתן היה לצפות שגישת הציבור אליהם תהיה חופשית ככל הניתן, בלא מגבלות שאינן מעוגנות בדין. אולם התברר כי המציאות שונה".

לאזלת ידה של המדינה בנושא: "... פעילות נמרצת של הרשויות המקומיות ושל המינהל (כמי שמופקד על המקרקעין שבניהולו ונושא באחריות-על לנעשה בהם) הייתה עשויה לשים קץ לגידור חופי הכינרת שלא כדין. ...אילו הקפידו הרשויות המקומיות להימנע מלחדש אוטומטית את חוזי ההפעלה שלהן עם מפעילי חופים מטעמן ...אילו היה המינהל דורש מהרשויות המקומיות לפעול בנחישות לסילוק הגדרות הבלתי-חוקיות ... כי אז ניתן היה למנוע את התופעה או למצער לצמצמה. אולם דבר זה לא נעשה".

ומסכם בפעילות הנדרשת: "מן הראוי אפוא שכל הרשויות הציבוריות הנוגעות לעניין - ובהן המינהל, משרד הפנים והרשויות המקומיות הגובלות בכינרת - יירתמו יחד לשים קץ לתופעה רבת השנים המתוארת לעיל, כדי שאגם הכינרת וחופיו ישרתו נאמנה וכחוק את רווחת הציבור כולו."

 

 

סכנה למפלס הכנרת: מייבשים לטובת מלונות

בחברה להגנת הטבע זועמים: מה עושים כדי לבנות מתחם מלונות בסמוך למים? מייבשים את הכנרת

זכות המעבר וגידור החופים בחופי הכנרת

בסקר גידור שערכה החברה להגנת הטבע בשנת 2003 לאורך 56 ק"מ של חופי הכינרת, מופו כל הגדרות הקיימות הסמוכות והניצבות לקו המים. נמצאו 121 גדרות בתחום האסור לבנייה מהן 110 מגיעות עד קו המים.

תשלום בכניסה לחופי הכנרת

מרבית חופי הכנרת (בינהם חופים מוכרזים, חופים מוסדרים וחופים שאינם מוסדרים) הינם חופים הגובים תשלום בכניסה. חלקם ניכר מוגדרים כחופים אסורים ברחצה.

חופים אסורים לרחצה

למעלה ממחצית חופי הכנרת, כ-29 ק"מ, אסורים לרחצה. חוק הסדרת מקומות רחצה קובע כי בסמכותו של שר הפנים לאסור בצו את הרחצה בחלק של חוף ים, אם הרחצה באותו חלק עלולה, לדעתו, לסכן חייהם של בני אדם. כמו-כן קובע החוק כי המתרחץ במקום שהרחצה בו אסורה, דינו קנס.

אבדן הבעלות הציבורית על חופי הכנרת

בתהליך שנמשך עשרות שנים איבדה המדינה הלכה למעשה את הבעלות הציבורית על חלקים ניכרים מאגם הכנרת. אובדן לבעלי קרקעות פרטיות, כתוצאה מהשתלטויות וכתוצאה מפער בין תכנון למציאות...

דוח מבקר המדינה 55 ב'

דוח מבקר המדינה 55ב' בנושא 'ניהול מקרקעין לאורך חופי הכינרת ושימוש בהם' פורסם בראשית חודש מאי 2005. הדוח מתייחס לשורה של נושאים הקשורים לניהול חופי הכנרת.

אושרה תכנית לשימור וטיפוח 14 חופים בכנרת

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה להכין תוכנית מתאר ארצית עדכנית לשימור וטיפוח 14 חופים בכנרת, הכוללת את פיתוח שביל סובב כנרת, אותו יזמה החברה להגנת הטבע.

המדינה מעודדת ייבוש הכנרת

החברה להגנת הטבע: מנהל מקרקעי ישראל מקדם תכניות לייבוש מי הכנרת כדי לבנות מלונות על החוף. מציעה להחיל את חוק החופים גם על הכנרת, כדי שתכניות מסוג זה לא ייצאו אל הפועל.

"מצפצפים" על החוק וזוכים בפרסים

החברה להגנת הטבע: מנהל מקרקעי ישראל מתעלם מהוראות בית המשפט ומונע הרס מבנים בלתי חוקיים בכנרת.