חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

צעד גדול לכנרת - צעד גדול לציבור

המאבק הציבורי השתלם: בשעה טובה ומוצלחת, הכנסת אישרה בתחילת החודש את החוק להסדרת הטיפול בחופי הכנרת. החברה להגנת הטבע מברכת על החקיקה, שתוביל לשמירה טובה יותר על חופי הכנרת ותהווה צעד נוסף להחזרת חופי הכנרת לציבור.

אפריל 2008

כתובת אנושית בשביל הכנרת. צילום אילן ארדהכנסת אישרה חוק להסדרת הטיפול בחופי הכנרת, שמעגן בתוכו את הקמת איגוד ערים כנרת. בנוסף, החוק מחיל את חוק שימור הסביבה החופית על הכנרת. את החוק קידמו בכנסת ח"כ אופיר פינס וח"כ חנין וכן משרד האוצר.

מצבה העגום של הכנרת בשנים האחרונות ידוע, ולא רק בגלל המפלס: תכניות בנייה גרנדיוזיות בחופים הכוללות, בשיא האירוניה, גם שטחי ייבוש, השתלטויות על חופים, הצבת גדרות בלתי חוקיות המונעות את מעבר החופשי של הציבור לאורך החוף, גבייה מופרזת ולא מבוקרת של דמי כניסה לחופים על ידי מפעילי החופים ועוד.

החברה להגנת הטבע, שמובילה את המאבק הציבורי למען הכנרת בשנים האחרונות, הצביעה על כך שהבעייתיות בכנרת ובחופיה נובע מביזור האחריות על נושאים שונים בכנרת בין למעלה מעשרים גופים שונים, מה שהוביל לריבוי אינטרסים ולחצים. הפיתרון אותו הציעה החברה הוא ריכוז האחריות על הכנרת בידי גוף אחד, שבידיו הסמכויות לפעול למען קידומה.

במהלך השנה האחרונה פעלה החברה להגנת הטבע במסגרות שונות לקידום חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת על-ידי ריכוז הסמכויות באיגוד ערים כנרת. בין השאר קראה החברה להגנת הטבע לאזרחים לשלוח פקסים למשרד ראש הממשלה בקריאה לקדם את החוק, בעקבות פנייה זו  נשלחו לראש הממשלה אלפי פקסים. משרד האוצר היה ממובילי החוק, ויש בעובדה זו בכדי להצביע על אפשרות אמיתית כי חוק זה אכן ימומש, ולא יישאר על הנייר בלבד.

היום כאמור התקבלה בכנסת הצעת החוק, שמטרתו לפי הנוסח שהתקבל: "להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כוללת ואחידה, תוך התחשבות במכלול ההיבטים הייחודיים של הכנרת ולהגביר את הפיקוח והאכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את הפגיעה בכנרת."

בחברה להגנת הטבע סבורים כי מימוש מטרת החוק אפשרית אך ורק אם אכן, יוקם גוף אשר חזק ועצמאי. גוף זה חייב למנוע את הלחצים וניגודי האינטרסים ולהביא לתפנית ולשיפור מהותי במציאות המסובכת והבעייתית אשר נוצרה במרוצת השנים בכנרת  ובחופיה. 

משה פרלמוטר, רכז החופים של החברה להגנת הטבע: "מדובר ביום מרגש לכנרת- ולציבור הישראלי כולו. אישור החוק מראה כי הכנרת סוף סוף עולה לסדר היום הלאומי. אנו מברכים את חברי הכנסת, את משרד האוצר ואת עשרות אלפי האזרחים שתמכו בפעילות החברה לאורך השנים למען הכנרת. 

יש לקוות כי כל הגורמים המעורבים יירתמו למאמץ המשותף של הקמת איגוד ערים כנרת, וזאת כדי שיוכל לעמוד במשימות הכבדות העומדות בפניו, תוך התעלות מעל ניגודי האינטרסים המקומיים והצרים. אנו תקווה כי החוק החדש יוביל לתפנית משמעותית בחופי הכנרת, ימנע פגיעה על ידי בנייה מיותרת והרסנית, ויבטיח את המעבר החופשי של הצבור לאורך הכנרת". 

מה המשמעות של חוק הכנרת?

בין התפקידים המרכזיים המוקנים לאיגוד ערים בחוק:
♦ הקמה, ניהול, החזקה, הפעלה וטיפוח החופים וניקיונם
♦ יצירת דרך גישה לציבור, בכפוף לכל דין, לחופים ולשטחים ציבוריים הגובלים בהם וכן פעולות להסרת מכשול מלאכותי, גדר או מעצור אחר, החוסם שלא כדין את המעבר החופשי בהם.
♦ פיקוח ואכיפה בהתאם לסמכויות האיגוד שנקבעו לפי חוק זה.

בין המרכיבים החשובים שהתקבלו בחוק:
♦ ריכוז סמכויות הביצוע בידי גוף מרכזי, הוא רשות ניקוז כנרת.
♦ אחריות על יצירת דרך גישה לציבור לחופים ולשטחים ציבוריים באמצעות "שביל סובב כנרת", אותו יזמה החברה להגנת הטבע וכן פעולות להסרת גדרות ומכשולים החוסמים את המעבר החופשי.
♦ הקניית סמכויות של פיקוח ואכיפה לאיגוד.

בנוסף מכיל החוק להסדרת הטיפול בחופי הכנרת גם תיקון לחוק שימור הסביבה החופית, אשר מתאים אותו לכנרת. להחלת חוק הסביבה החופית על הכנרת יש משמעות חשובה בהגנה על סביבת חופי הכנרת מפני פגיעה בהם ובהבטחת זכות הציבור למעבר חופשי בחופים. יש לציין כי זכות המעבר החופשי בכנרת מוסדרת לראשונה בחקיקה!
החוק קובע כי כל תכנית בתחום של 300 מטר מקו המים העליון או בתחום המים תובא לדיון בפני הועדה לשמירת הסביבה החופית. ועדה זו רכשה לה מיומנות בטיפול בתכניות הנוגעות לסביבה החופית ותוכל לתרום רבות לתהליך התכנון הראוי בחופי הכנרת ולמנוע את הכרסום המתמשך של החופים ע"י בנייה לא מבוקרת ומיותרת.