חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הזוהר ברום יזרח

1/02/2017


הזוהר ברום יזרח


בתחילת ינואר האחרון, התכנסנו לשמוע ולדון באיומי הפיתוח והתכנון במרחב מדבר יהודה, מפי שי טחנאי, רכז שמירת טבע במחוז דרום של החברה להגנת הטבע.
במהלך השיחה הוזכרה תכנית, שבזמנו נשמעה לאוזניי די דמיונית. מדובר על בינוי מלונאי, שעתיד להכפיל את מספר המלונות באזור החיץ שבין שני מתחמי המלונות של עין בוקק.
בשטח זה עובר ערוץ נחל רום, ובו עצי שיטה גדולים ומרשימים, בע"ח מוגנים ומיני צמחים בסכנת הכחדה.

בעונת ההדרכות האחרונה, המסלול של רום יזרח כיכב אצלי בהדרכות. ואיך אפשר שלא? הוא אפשרי גם בימים עם עומס חום הודות לצל הרב שבו, וגם בימים בהם יש חשש לשיטפונות, שלמעשה מהווים חלק נכבד מהחורף במדבר יהודה.
באחת ההדרכות שלי בנחל רום שמתי לב שכל עצי השיטה גידלו פתאום, בנוסף לתרמיליהם המסולסלים, גם מעין שלט צהוב שמחובר לגזעם עליו כתוב מספר. הבנתי שאלו שאריות מהסקר האקולוגי שנערך בנחל לקראת תכנון תכנית פיתוח המלונות. אך את פרטי התכנית לפרטיה לא הכרתי, והחלטתי לשקף אותה ואת השלכותיה בכתבה שלהלן.

התכנית מתייחסת לבינוי מלונאי עתידי בין שני ריכוזי בתי המלון שעל גדת בריכה מספר 5: הצפוני (מתחם "עין בוקק"), והדרומי (מתחם "חמי זוהר"). במתחם המלונות החדש מתוכננים 8,000 חדרי אירוח, מספר הכפול ממספרם הנוכחי. תכנון התכנית בוצע תוך התחשבות בגורמים רבים, וביניהם העתקים פעילים או חשודים כפעילים בשטח התכנית, אזורי סיכון לבולענים, רעש מכביש 90, השיפוע הטופוגרפי ועוד.
לתכנית נבחנו 10 חלופות, ומתוכן בחרה ועדת ההיגוי באוגוסט 2013 את חלופה C. במסגרת תכנית זו הכביש הפנימי של המלונות יעבור ממערב לבתי המלון, ועל גדת המים ייבנו בתי מלון וכן מרכז ספא, כחלק יוקרתי בתכנית.

גורם חשוב ומרכזי נוסף בו התחשבו בתכנון התכנית הוא השפעתה האקולוגית. בתחום התכנית ובסביבתה כלולים בתי גידול אחדים: ערוצים שיטפוניים (רום וזוהר), ערוצים חצציים קטנים ומקומיים, גדות נחלים זורמים (בוקק) וכן מלחת חוף בשפך נחל זוהר.
כחלק מדרישת המשרד להגנת הסביבה לתסקיר ההשפעה על הסביבה, ערך בסתיו 2013 ד"ר רון פרומקין סקר אקולוגי בשפך נחל זוהר. פרומקין הוא אקולוג נייטרלי, שהוזמן לעריכת הסקר מטעם יזם התכנית. הסקר נערך בסתיו, לפני עונת הפריחה והקינון, ולכן המידע שנאסף בו חלקי.
מלבד מידע מממצאי סקר השדה, נאסף גם מידע קיים ממקורות שונים, ביניהם גם בית ספר שדה עין גדי. בתחום שטח התכנית ובקרבתה נמצאו 68 מיני צמחים, מתוכם 6 מיני צמחים מוגנים על פי חוק (ביניהם עצי השיטה והשיזף המצוי), 3 מינים אנדמיים (ביניהם בצלציה ארצישראלית ועוקץ עקרב ים המלח), ו-7 מינים נדירים. מבין המינים הנדירים, 2 נמצאים בסכנת הכחדה בישראל ומוגדרים כמינים אדומים (אבוטילון הודי ואוכם חד ביתי).
יש לציין שבערוץ נחל רום נמצאו שלושה מיני אבוטילון: אבוטילון הודי, אבוטילון השיח ואבוטילון קהה, כשהראשון מבניהם נמצא בסכנת הכחדה, והאחרים הינם צמחים נדירים.
מבחינת בעלי החיים, בשפך זוהר נמצא דרור הירדן, ובנחל רום נצפו חרדון סיני ועפרוני מדבר. בשני הנחלים נמצאו הציפורים הבאות: שרקרק גמדי, שחור זנב, קורא וצוצלת.
כמו כן, ראוי לציין שישנם בעלי חיים שלא נצפו בסקר באזורים המיועדים לפיתוח, אך קיימות תצפיות שלהם משנים קודמות באזור, וביניהם זאב, צבוע מפוספס ושועל צוקים.

בעקבות עושר מיני הצומח ובעלי החיים בערוצי הנחלים רום וזוהר, הם הוגדרו כשטחים שרגישותם האקולוגית לפיתוח גבוהה מאוד.
השטח שבין כביש 90 לכביש המלונות הפנימי, שכולל את מירב שטח הפיתוח של התכנית, הוגדר כשטח בעלי רגישות אקולוגית נמוכה לפיתוח. זהו שטח מפותח או מופר בחלקו הגדול, ויש בו רעש ותאורה מהכבישים, וכן שפכי עפר ועמודי חשמל. כמו כן, הוא מוקף במערכת כבישים, היוצרת חיץ פיזי בינו ובין שמורת הטבע שממערב.

בתכנית לא כלולה בנייה על ערוץ נחל רום. בעקבות הסקר האקולוגי הנחל מיועד לשימור, כך שיישאר שטח טבעי לא מופר. כדי לשמר את המערכת האקולוגית בנחל, יש צורך במרחב פתוח ולא בנוי במרחק של 500 מ' עד 1 ק"מ מערוץ הנחל, שיאפשר לאופי הערוץ ולחי והצומח בו להישאר כפי שהם. מתוך כוונה לקיים את אזור החיץ השומר על הנחל, ייבנו מעברים עיליים שיאפשרו את זרימת הנחל וישמרו על מסדרון אקולוגי פתוח.
עתידו של שפך נחל זוהר אחר- זהו אזור בעל ערכיות אקולוגית מרבית והוא גם הרגיש ביותר לפיתוח. בערוץ זה נמצא ריכוז גדול במיוחד של צמחיית מלחה מדברית (בית גידול נדיר כשלעצמו, ההולך ומצטמצם בשל לחצי פיתוח), שהבולט בה הוא האוכם החד ביתי, שנמצא בסכנת הכחדה בישראל. כמו כן יש בנחל עצי שיטה ושיזף גדולים. בית גידול זה מאוים בשל התכנית להקמת אזור לתעשייה קלה, מסחר ומלאכה בשטח זה שכלול בתכנית פיתוח המלונות. יש חשש שהפיתוח יפגע לא רק בשטח הפתוח עליו מתכוונים לבנות, אלא גם בשטח המלחה ממזרח לו, וכן במסדרון האקולוגי ממערב, שהוא גשר כביש 90 מעל נחל זוהר.

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ מובילה את תכנית הפיתוח בנחל זוהר. במרץ 2014 נערך דיון בנוגע לתכנית בוועדה המחוזית. כיום התכנית נמצאת בהליכי אישור סופי. לאחריו יגיע שלב ההפקדה, שבו תהיה התכנית מופקדת במשך 60 יום להתנגדות הציבור. מפעלי ים המלח ורט"ג צפויים להגיש התנגדויות במהלך תקופה זו. החברה להגנת הטבע לא מתנגדת רשמית להקמת אתר המלונות המתוכנן, מפני שלדעתה התוכנית מתאימה מבחינת שמירת ערכי טבע ונוף. עם זאת יש לחברה כמה הערות והשגות תכנוניות, שאותן היא צפויה להגיש בהתנגדותה בתקופת ההפקדה.

המסלול של רום יזרח, שלעיתים מתווסף אליו גם נחל זוהר, הוא מסלול פופולרי ביותר בקרב כל הקבוצות שמגיעות למרחב מדבר יהודה. מאז ששמעתי על התכנית, ההדרכה על עץ השיטה כמערכת אקולוגית תוך התייחסות לשמירה עליה כעץ מוגן במסגרת התכנית הפכה אצלי להדרכה קבועה בנחל רום.
ראיתי לנכון לכתוב כתבה זו ולהנגיש את המידע אודות התכנית שעתידה להתבצע, כדי לאפשר לכולם לדעת עליה וכן ליידע אנשים אחרים עליה, שזה הרי כוחנו בנושא שמירת הטבע והחינוך.

כתב: אמיתי בר זוהר, ש"ש צו"צ 2015

נכתב בסיוע שי טחנאי- רכז שימור טבע במחוז דרום של החברה להגנת הטבע.

התמונות נלקחו מדו"ח הסקר האקולוגי שנערך ב2013, על ידי ד"ר רון פרומקין.

 

עצי שיטה בנחל רום

 אוכם חד ביתי בשפך נחל זוהר

שפוכת עפר בשטח המיועד לפיתוח שבין שני המלונות

שטח התוכנית באזור שפך נחל זוהר (מתוחם בקו כחול)
 שטח התוכנית הכוללת (מתוחם בכחול)

 

קראו עוד כתבות בעמוד הביס"ש>>