חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי
פייסבוק
ניוזלטר

שטחים פתוחים

רכזי אגף שמירת טבע וסביבה של החברה להגנת הטבע פועלים לשמירת השטחים הפתוחים במחוזות הארץ השונים  - בסיורים בשטח, בועדות התכנון וההיגוי, בישיבות עם בעלי תפקידים ועם נציגי הציבור. בשיתוף פעילי סביבה הם נאבקים למען שמירה על ערכי הטבע, השטחים הפתוחים והצדק הסביבתי.
במסגרת הפעילות, החברה להגנת הטבע מפרסמת בתחילת כל שנה את דוח האיומים השנתי, הסוקר את האיומים בתחום התכנון והבניה על השטחים הפתוחים בישראל.

 

ארצי

יש לחלק את משאבים ציבוריים בהוגנות, תוך תפיסה חברתית, כלכלית וסביבתית. פה תמצאו מידע על פעילותינו בנושאי חוק הוד"לים, התכנון והבניה והקריאה לצדק חברתי - צדק חלוקתי.
ארצי

צפון

הצפון - יעד מועדף לפיתוח, גם עשיר בערכי טבע ורגיש מבחינה חברתית וסביבתית. החברה להגנת הטבע פועלת לשמירת המרחבים הירוקים שלו ומאמינה כי יש לחזקו על-ידי עיבוי והשקעה ביישובים קיימים.
צפון

מרכז

המרחב בין "חדרה לגדרה" הוא הצפוף ביותר במדינה וקצב הפיתוח והבינוי בו גבוה מאוד, לכן החברה להגנת הטבע פועלת לשמירת טבע נגיש לתושבי המרכז ושטחים פתוחים בלב הכרך.
מרכז

ירושלים

החברה להגנת הטבע מטפלת ומקדמת נושאים סביבתיים בעיר ובסביבותיה, התפשטות העיר מערבה על חשבון השטחים הפתוחים, הקמת יישובים חדשים, כבישים חדשים הם הנושאים לטיפול באיזור.
ירושלים

דרום

הנגב הוא האזור היחידי בארץ בו נותרו עדיין מרחבים גדולים יחסית הנדרשים לאדם ולטבע. יחד עם זאת רבים האיומים עליו: יישובים חדשים, התיישבות בודדים, כרייה וחציבה, מתקנים צבאיים ועוד.
דרום

דוח האיומים 2013

דוח האיומים על השטחים הפתוחים לשנת 2013 סוקר את האיומים על השטחים הפתוחים בתחום התכנון והבניה. הדוח מגלה כי שטחים טבעיים וציבוריים רבים עומדים להיהרס על-ידי תכניות בניה חדשות
דוח האיומים 2013

english

english

הנחיות אקולוגיות לאירועים

הנחיות אקולוגיות לאירועים