חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

שטחים פתוחים

רכזי אגף שמירת טבע וסביבה של החברה להגנת הטבע פועלים לשמירת השטחים הפתוחים במחוזות הארץ השונים  - בסיורים בשטח, בועדות התכנון וההיגוי, בישיבות עם בעלי תפקידים ועם נציגי הציבור. בשיתוף פעילי סביבה הם נאבקים למען שמירה על ערכי הטבע, השטחים הפתוחים והצדק הסביבתי. 

 

ארצי

יש לחלק את משאבים ציבוריים בהוגנות, תוך תפיסה חברתית, כלכלית וסביבתית. פה תמצאו מידע על פעילותינו בנושאי חוק הוד"לים, התכנון והבניה והקריאה לצדק חברתי - צדק חלוקתי.
ארצי

צפון

הצפון - יעד מועדף לפיתוח, גם עשיר בערכי טבע ורגיש מבחינה חברתית וסביבתית. החברה להגנת הטבע פועלת לשמירת המרחבים הירוקים שלו ומאמינה כי יש לחזקו על-ידי עיבוי והשקעה ביישובים קיימים.
צפון

מרכז

המרחב בין "חדרה לגדרה" הוא הצפוף ביותר במדינה וקצב הפיתוח והבינוי בו גבוה מאוד, לכן החברה להגנת הטבע פועלת לשמירת טבע נגיש לתושבי המרכז ושטחים פתוחים בלב הכרך.
מרכז

ירושלים

החברה להגנת הטבע מטפלת ומקדמת נושאים סביבתיים בעיר ובסביבותיה, התפשטות העיר מערבה על חשבון השטחים הפתוחים, הקמת יישובים חדשים, כבישים חדשים הם הנושאים לטיפול באיזור.
ירושלים

דרום

הנגב הוא האזור היחידי בארץ בו נותרו עדיין מרחבים גדולים יחסית הנדרשים לאדם ולטבע. יחד עם זאת רבים האיומים עליו: יישובים חדשים, התיישבות בודדים, כרייה וחציבה, מתקנים צבאיים ועוד.
דרום