חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

לזכרו של יוסי שריד

החברה להגנת הטבע משתתפת בצערה של משפחת שריד על לכתו של יוסי שריד, שר החינוך ואיכות הסביבה לשעבר. לאורך כל דרכינו אנחנו רואים חשיבות גדולה בקשר הדוק עם פוליטיקאים ואנשי ציבור, מכל קצוות הקשת הפוליטית, למען קידום סדר היום החינוכי והסביבתי. כשר החינוך תמך ופעל שריד, בשיתוף החלה"ט, לחינוך לידיעת הארץ ושמירת ערכי הטבע. כשר לאיכות הסביבה תוצאות פעילותו ניכרות עד היום ומעלות תרומה רבת משמעות לאיכות החיים של הציבור בישראל, באתרי טבע ונוף ובנחלים שניצלו ושוקמו, בחקיקה הסביבתית ואכיפתה וחשוב לא פחות בחיזוק המעמד הציבורי של הסביבה ומחויבות המשרד להגנת הסביבה לשמירתה.
יואב שגיא, שעמד בראש החברה להגנת הטבע בימי כהונתו של שריד כשר לאיכות הסביבה, משתף בדרך המשותפת של החברה להגנת הטבע ויוסי שריד.

 

התמונה באדיבות פרופ' יוסי לשם

 

"רבות כבר נאמר על יוסי שריד כאיש אמיץ וישר דרך ועל תרומתו לכל נושא ועניין שהיה עם ליבו ותפקידיו הציבוריים. אוסיף על כך מהיכרותי האישית עם האיש אתו הצטלבו דרכיי מתוקף תפקידיי בחברה להגנת הטבע. ראשית לסגולותיו האישיות. אדם שעל אף כישוריו, כישרונותיו ועמדותיו הבכירות מעולם לא גבה ליבו. גם ממרומי משרותיו ועיסוקיו כשר בכיר המשיך לדבר אל כל אדם בגובה העיניים. תמיד ניתן היה להשיג אותו אישית ולא רק את עוזריו ומזכירותיו בשיחת טלפון או להזדמן אליו למפגש. תמיד הקפיד לענות בעצמו לפונים אליו ואף להשיב ביוזמתו לפנייתם אם, חלילה, לא עלה בידו לענות להם כשהתקשרו. כשהבטיח לטפל בעניין כלשהו, רב חשיבות כפעוט ערך, תמיד עשה זאת בנפש חפצה והקפיד להתקשר, שוב אישית, לעדכן על מהלך ה"משימה". שליח ציבור בכל רמ"ח אבריו שה"אגו" והשררה - אם כל חטאתם של רבים מהפוליטיקאים - מעולם לא "עלו לו לראש". זכור לי דיון ציבורי על מידת האגו של נבחרינו ושלו בכלל. אכן, יוסי שריד לא היה נטול אגו – וטוב שכך – ואולם, מידתו, בניגוד למקובל בקרב "קולגות", מעולם לא עברה את גבולות המותר, לאמור: מעולם לא גבהה מעל ליושרתו שהייתה נר לרגליו.


בתפקידיו בממשלה מימש יוסי שריד בצורה מיטבית את שיתוף הפעולה בין הממסד ובין הארגונים האזרחיים. הוא היטיב להבין את התועלת שיש ביחסי הגומלין בין המגזר הממשלתי והאזרחי וליצור שיתופי פעולה הדוקים ופתוחים, וגם במישור זה השיקול היה ענייני לחלוטין: כיצד לקדם בצורה מיטבית את סדר היום הסביבתי. הוא היה מודע לחולשת הנושא הסביבתי אל מול ההעדפה הברורה שהממסד מעניק לנושאי הפיתוח גם כאשר יש בכך פגיעה חמורה ומיותרת בטבע ובסביבה ובתרומתם לחברה. הוא חזר ואמר שלנוכח חולשה זו הוא רואה את עצמו כמחוייב לייצג את תחום הסביבה במלוא כוחו ועוצמתו ללא שיקולים שאינם מתחום העניין. הוא לא היסס לצאת בפומבי ואף מעל דוכן הכנסת כנגד החלטות של הממשלה בה היה חבר, ככל שהן סיכנו שלא לצורך את הטבע והסביבה. להבדיל משרי סביבה לפניו ואחריו לא זכורים לי במהלך כהונתו עימותים בינו לבין ארגוני הסביבה האזרחיים, למעשה בכך ייתר יוסי את תפקידם (תפקידנו) כ"כלבי השמירה" של הממסד. בזכות זאת ובזכות כישוריו המילוליים והמעשיים, הפך יוסי עד מהרה לראש וראשון דוברי הסביבה כשהוא מיטיב לייצג את כלל הגורמים הממשלתיים והאזרחיים העוסקים בתחום. ואכן תרומתו לאיכות הסביבה וההגנה על משאבי הטבע ומעשיו חוללו שינוי חיובי רב משמעות ביחס אל הסביבה. קולו, מאבקיו ומעשיו העלו את קרנה של הסביבה בשיח הציבורי, הוא נתן קדימות לנושא שיקום נחלי ישראל שהוזנחו וזוהמו בצורה נפשעת במשך דורות, הוא קידם את נושא השמירה על השטחים הפתוחים המצומצמים שנותרו לפליטה, בתקופתו כשר לאיכות הסביבה גברו ההחמרה וההקפדה על החוקים להגנת הסביבה.
תוצאות פעילותו של יוסי שריד כשר לאיכות הסביבה ניכרות עד היום ומעלות תרומה רבת משמעות לאיכות החיים של הציבור בישראל, באתרי טבע ונוף ובנחלים שניצלו ושוקמו, בחקיקה הסביבתית ואכיפתה וחשוב לא פחות בחיזוק המעמד הציבורי של הסביבה ומחויבות המשרד להגנת הסביבה לשמירתה. מחויבות שחשיבותה גוברת היום נוכח מגמות הממשלה לחזור לראות בפיתוח חזות הכל גם על חשבון הצורך לשמירה על הטבע הסביבה לרווחת הציבור.


דוגמא אחת מיני רבות לאומץ ליבו הציבורי, ליושרתו של יוסי ולדבקותו באמונותיו באה לביטוי בימי הדיון הציבורי על הפרטת מפעלי ים המלח. יוסי לחם כנגד ההפרטה של משאבי הטבע הציבוריים של המדינה בכל כוחו ומאודו ואף יצא חוצץ במליאת הכנסת כנגד החלטת הממשלה בה הוא עצמו היה חבר".