חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

חדש: מדריך לניהול טבע עירוני

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות של שימור שטחים טבעיים וערכי טבע בעיר. מדריך חדש של מכון דש"א (דמותה של ארץ) בחברה להגנת הטבע, מתייחס לתועלת שבשימור שטחים אלה. את המדריך המלא ניתן למצוא באתר דש"א

יולי 2010

    
פעילויות באתרי טבע עירוני ברחבי הארץ

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות של שימור שטחים טבעיים וערכי טבע בעיר. הצפיפות הגבוהה המאפיינת את מדינת ישראל וגודלה המצומצם, מביאים לכך ששטחים נרחבים של המדינה, בעיקר באזורי הליבה, הם "מרחבים מעויירים", בהם מתגוררת כיום, ותתגורר גם בעתיד, מרבית האוכלוסייה בישראל.

לשטחים טבעיים בעיר יתרונות סגוליים רבים, בהם חיזוק הקשר בין תושבי העיר לנוף המקומי, ותרומה לאיכות החיים העירונית, בין היתר באמצעות מיתון תופעות אקלימיות ומפגעים סביבתיים אחרים. לשטחי טבע בעיר חשיבות עצומה מן הפן הקהילתי ומן הפן החינוכי, והם מספקים הזדמנות טובה להגברת מעורבות הציבור המקומי בתכנון ובניהול של אתרים אלו. בתכנון נכון למשל, שטחים טבעיים בעיר עשויים לסייע לחסכון בעלויות אחזקה ומים.

המאמץ לשמירת מערכות אקולוגיות וערכי טבע בישראל מורכב מהיררכיה של פעולות וכלים, ששמירת הטבע בעיר היא החוליה האחרונה שבהם. שמירת הטבע נעשית בראש ובראשונה באמצעות שמורות טבע, מסדרונות אקולוגיים והגנה על שטחים פתוחים ורציפים מחוץ לתחומי הערים. שמירת הטבע בעיר משלימה מדרג זה, והיא כלי נוסף, גם אם לא עיקרי, בהתמודדות המורכבת עם שימור מערכות טבעיות מתפקדות בסביבה דינמית ומשתנה ללא הרף.

מכון דש"א יוצא בימים אלה עם מדריך חדש לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני, שכתבו איריס האן ועמיר בלבן. הדו"ח מונה את מכלול התרומות והתועלות שיש בשימורם, טיפוחם, שיקומם ושחזורם של תשתיות טבע בסביבה העירונית. המדריך מתווה הליך עבודה לאיתור ולשימור שטחים טבעיים בתחומי היישובים, ומציע שורה של עקרונות מנחים לאיתור, תכנון וניהול של אתרי טבע בעיר, ודרכים לשילובם בסביבה העירונית המתחדשת.

המדריך מיועד לבעלי תפקידים ומקבלי החלטות בשלטון המקומי ובמוסדות התכנון, לבעלי מקצוע ביניהם אדריכלים ומתכננים, לאגרונומים, עמותות ציבוריות ולציבור הרחב. אנו בחברה להגנת הטבע מקווים כי מדריך זה יסייע בשימור, שיקום והקמה של תשתיות טבעיות בישראל, לרווחת תושבי העיר ולטובת הסביבה גם יחד.

המדריך המלא באתר מכון דש"א