חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

רשימת הצמחים המוגנים ע"פ החוק

השם המדעי 

השם

רמת הגנה 

Pyrus syriaca 

אגס סורי 

מין 

Paeonia mascula 

אדמונית החורש 

מין 

Acer syriacum 

אדר סורי 

מין 

Acer monspessulanum subsp. Microphyllum 

אדר קטן עלים 

מין 

Rhus tripartita 

אוג קוצני 

מין 

Ulmus minor subsp. Canescens 

אולמוס שעיר                    

מין 

Pinus halepensis 

אורן ירושלים  

מין 

Majorana syriaca 

אזוב מצוי 

מין 

Spartium junceum 

אחירותם החורש 

מין 

Lycium depressum 

אטד רב פרחים                  

מין 

Iris  

אירוס 

סוג 

Pistacia atlantica 

אלה אטלנטית 

מין 

Pistacia palaestina 

אלה ארצישראלית 

מין 

Quercus libani 

אלון הלבנון 

מין 

Quercus ithaburensis 

אלון התבור 

מין 

Quercus boissieri 

אלון התולע 

מין 

Quercus calliprinos 

אלון מצוי  

מין 

Quercus cerris 

אלון שסוע 

מין 

Rhamnus dispermus 

אשחר דו-זרעי 

מין 

Rhamnus libanotica 

אשחר הלבנון 

מין 

Rhamnus punctata 

אשחר מנוקד 

מין 

Rhamnus alaternus 

אשחר רחב-עלים 

מין 

Tamarix  

אשל 

סוג 

Matricaria  

בבונג 

סוג 

 Butomus umbellatus 

בוציץ סוככני 

מין 

Ulmus  

בוקיצה 

סוג 

Scilla cilicica 

בן-חצב החורש 

מין 

Scilla hyacinthoides 

בן-חצב יקינטוני 

מין 

Vicia tenuifolia 

בקיה דקת-עלים 

מין 

Phillyrea latifolia 

בר-זית בינוני 

מין 

 Brunnera orientalis 

ברונרה מזרחית 

מין 

 Fritillaria  

גביעונית 

סוג 

 Cyperus papyrus 

גומא הפפירוס 

מין 

Grewia villosa 

גרויה שעירה                    

מין 

Geranium libani  

גרניון הלבנון 

מין 

Geranium tuberosum 

גרניון הפקעות 

מין 

Cerasus prostrata 

דובדבן שרוע 

מין 

Platanus orientalis 

דולב מזרחי 

מין 

Hyphaene thebaica 

דום מצרי 

מין 

Helichrysum sanguineum 

דם-המכבים האדום 

מין 

Adonis aleppica 

דמומית ארץ ישראלית 

מין 

Centaurea crocodylium 

דרדר גדול-פרחים 

מין 

Centaurea cyanoides 

דרדר כחול 

מין 

Myrtus communis 

הדס מצוי 

מין 

Rosa pulverulenta 

ורד דביק 

מין 

Rosa canina 

ורד הכלב 

מין 

Balanites aegyptiaca 

זקום מצרי 

מין 

Cotoneaster racemiflorus 

חבושית המטבעות 

מין 

Pancratium  

חבצלת 

סוג 

Centranthus longiflorus 

חד-אבקן אדום 

מין 

Eriolobus trilobatus 

חוזרר החורש 

מין 

Periploca aphylla 

חלביב רותמי 

מין 

Sternbergia clusiana 

חלמונית גדולה 

מין 

Urginea maritime 

חצב מצוי 

מין 

Ceratonia siliqua 

חרוב מצוי 

מין 

Lathyrus spathulatus 

טופח הגליל 

מין 

Cynomorium coccineum 

טופל אדום 

מין 

Lonicera  

יערה 

סוג 

Hyacinthus orientalis 

יקינטון מזרחי 

מין 

Ixiolirion tataricum 

כחלית ההרים 

מין 

Cercis siliquastrum 

כליל החורש 

מין 

Anemone coronaria 

כלנית מצויה 

מין 

Alisma  

כף הצפרדע 

סוג 

Crocus  

כרכום 

סוג 

Dipcadi erythraeum 

כתריים אדמדמים 

מין 

Styrax officinalis 

לבנה רפואי                     

מין 

Antirrhinum majus 

לע-הארי הגדול 

מין 

Moringa peregrina 

מורינגה רתמית                 

מין 

Smyrnium connatum 

מורית קלוטה 

מין 

Viburnum tinus 

מורן החורש 

מין 

Fraxinus syriaca 

מילה סורית 

מין 

Celtis australis 

מיש דרומי 

מין 

Michauxia campanuloides 

מישויה פעמונית 

מין 

Maerua crassifolia 

מרואה עבת עלים              

מין 

Salvia indica 

מרווה כחולה 

מין 

Salvia fruticosa 

מרווה משולשת 

מין 

Salvia multicaulis 

מרווה רחבת-גביע 

מין 

Salvia dominica 

מרווה ריחנית 

מין 

Nuphar luteum 

נופר צהוב 

מין 

Ranunculus asiaticus 

נורית אסיה 

מין 

Ranunculus ficaria subsp. Ficariiformis 

נורית הלב 

מין 

Ranunculus peltatus 

נורית המים 

מין 

Ranunculus sphaerospermus 

נורית כדורית 

מין 

Ranunculus trichophyllus 

נורית נימית 

מין 

Ranunculus saniculifolius 

נורית עגולת-עלים 

מין 

Ranunculus constantinopolitanum 

נורית קושטא 

מין 

Nymphaea alba 

נימפיאה לבנה 

מין 

Nymphaea caerulea 

נימפיאה תכולה 

מין 

Narcissus  

נרקיס  

סוג 

Cocculus pendulus 

סהרון משולשל 

מין 

Orchidaceae 

סחלביים 

משפחה 

Gladiolus  

סייפן  

סוג 

Salvadora persica 

סלוודורה פרסית 

מין 

Aristolochia billardierei 

ספלול הגליל 

מין 

Aristolochia sempervirens 

ספלול החורש 

מין 

Aristolochia paecilantha 

ספלול ססגוני 

מין 

Hydrocotyle  

ספלילה 

סוג 

Colchium  

סתוונית 

סוג 

Limonium  

עדעד 

סוג 

Crategus  

עוזרר 

סוג 

Asphodeline lutea 

עיריוני צהוב 

מין 

Asphodeline brevicaulis 

עיריוני קצר 

מין 

Gundelia tournefortii 

עכובית הגלגל 

מין 

Eleagnus angustifolia 

עץ-השמן המכסיף 

מין 

Ruscus aculeatus 

עצבונית החורש 

מין 

Salix alba 

ערבה לבנה 

מין 

Salix acmophylla 

ערבה מחודדת 

מין 

Eremurus libanoticus 

עריר הלבנון 

מין 

Juniperus   

ערער 

סוג 

Cordia sinensis 

ערף המדבר 

מין 

Ficus pseudo-sycomorus 

פיקוס בת-שקמה 

מין 

Ficus sycomorus 

פיקוס השקמה 

מין 

Glaucium aleppicum 

פרגת ארם-צובא 

מין 

Hypericum hyssopifolium 

פרע אזובי 

מין 

Haloxylon persicum 

פרקרק פרסי                      

מין 

Calotropis procera 

פתילת-המדבר הגדולה 

מין 

Tulipa  

צבעוני 

סוג 

Gonocytisus pterocladus 

צלען הגליל 

מין 

Capparis decidua 

צלף רותמי 

מין 

Dianthus monadelphus subsp. Judaicus 

צפורן יהודה 

מין 

Dianthus pendulus 

צפורן משולשל 

מין 

Dianthus sinaicus 

צפורן סיני 

מין 

Populus euphratica 

צפצפת הפרת 

מין 

Satureja thymbra 

צתרה ורודה 

מין 

Thymbra spicata 

צתרנית משובלת 

מין 

Coridothymus capitatus 

קורנית מקורקפת 

מין 

Arbutus andrachne 

קטלב מצוי 

מין 

Colutea  

קרקש 

סוג 

Retama raetam 

רותם המדבר 

מין 

Rheum  

ריבס 

סוג 

Cyclamen coum 

רקפת יוונית 

מין 

Cyclamen persicum 

רקפת מצויה 

מין 

Genista fasselata 

רתמה קוצנית                  

מין 

Equisetum telmateia 

שבטבט גדול 

מין 

Calligonum comosum 

שבטוט מצויץ 

מין 

Allium ampeloprasum 

שום גבוה 

מין 

Allium nigrum 

שום שחור 

מין 

Glycyrrhiza glabra 

שוש קרח 

מין 

Lilium candidum 

שושן צחור 

מין 

Prunus ursina 

שזיף הדוב 

מין 

Ziziphus  

שיזף 

סוג 

Vitex agnus castus 

שיח אברהם המצוי            

מין 

Acacia albida 

שיטה מלבינה 

מין 

Acacia tortilis 

שיטה סוככנית 

מין 

Acacia raddiana 

שיטה סלילנית 

מין 

Acacia gerrardii subsp. Negevensis 

שיטת הנגב 

מין 

Paliurus spina-christi 

שמיר קוצני 

מין 

Amygdalus  

שקד  

סוג 

Filicinae   

שרכניים  

מחלקה 

Lupinus pilosus 

תורמוס ההרים 

מין 

Lupinus angustifolius 

תורמוס צר עלים 

מין 

Phoenix dactylifera 

תמר מצוי  

מין