חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

נוטעים בחוכמה

13/01/2016

לראשונה, בעקבות פעילות החברה להגנת הטבע, יהיה פיקוח ובקרה של ועדה חדשה, על נושא הנטיעות בנגב. בעקבות הפעילות והעתירה לבג"צ של החברה להגנת הטבע, בנושא הייעור של קק"ל בנגב, נקבע השבוע לראשונה, באישור בג"צ, כי תוקם ועדת תיאום לנושא של נטיעות לשמירת קרקעות מדינה, שבה יהיו חברים נציג רמ"י, משרד החקלאות, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנון, והיא תדון ותאשר נטיעות חדשות במרחב הנגב.

לפסק הדין הקליקו כאן

 

צילום: נילי ארבל

 

בהחלטת בג"צ נכתב כי נציג רט"ג בוועדה, ימסור דיווחים ועדכונים שוטפים לנציג החברה להגנת הטבע, על מנת שזה יבחן את הדברים, יבדוק אותם ויביע את עמדתו בנוגע לנושא הנטיעות, לפני כל דיון ובקשר לכל תכנית חדשה שתוגש. על פי ההחלטה, הקשר בין נציג רט"ג לנציג החברה להגנת הטבע, יהיה קבוע ודברים יעברו אליהם מראש, ולא בדיעבד. אם המעקב לא יצליח, תשוב החברה להגנת הטבע לבית המשפט ותטען את טענותיה. בג"צ גם קבע הוצאות משפט לחברה להגנת הטבע, בסך של 6,000 שקל.

 

בשנת 2013 הוציאה החברה להגנת הטבע דו"ח - "השפעות אקולוגיות של הייעור בנגב הצפוני ובדרום הר חברון", הבוחן את ההשפעות האקולוגיות, לאור ההיקפים הנרחבים של פעולות הייעור בשנים האחרונות באזור זה. צפון הנגב הוא בית למינים יחודיים המותאמים לצמחייה טבעית נמוכה. מטרת המסמך לקיים דיון ציבורי פתוח סביב ההיבטים הסביבתיים של פעולות אלה.