חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הגשר על הנהר הכחול

25/09/2013

מאת: יהודית איילון

הכפר ג'יסר א-זרקה אינו ככל  כפר ערבי אחר, בעיקר משום  מוצאו  ותולדותיו. אלה קשורים קשר בל יינתק בגורלו של נחל תנינים, מקורותיו והקורות אותו במהלך מאות בשנים. מי נחל תנינים מורכבים ממי הנגר המגיעים אליו מההרים שבמזרחו, הכרמל ורמות מנשה, אך עיקר עוצמתו והיותו נחל איתן באים אליו ממי אלפי מעיינות הנובעים מעומק רב, ואשר גרמו בעבר לשיטפונות ולהיווצרות ביצות נרחבות שהתפרשו על פני עמק כברה, עד לניקוזן בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אין באפשרותנו במסגרת מאמר זה להיכנס לפרטי ההידרו גיאולוגיה, אך נציין שהנוף שנוצר היה נף של נחלים, מעיינות, אגמים, אחוו סבך במשך מאות, אם לא אלפי שנים, כפי שמעידים מחקרים רבים שנעשו. אל תוך נוף זה נשאבו אוכלוסיות שונות, שחלקן נדחקו לשם משולי אזורים נוחים יותר וגם מאילוצים כאלה ואחרים: מקלט מנקמת דם, פליטי מלחמות או רדיפות אחרות. קבוצות משבטי הע'וורנה שהגיעו לארץ ממזרח ומדרום בזמן שלטונו של מוחמד עלי, התיישבו בגאון הירדן ובביצות החולה וחלקם אף הגיעו לכאן.

 

 

ג'יסר א-זרקה ומעגן מיכאל.

תושבי הביצות התקיימו ממה שהשטח יכול היה להציע להם. היו שגידלו תאוים (ג'מוסים) שסיפקו בשר וחלב, ממנו חבצו חמאה וגבינה. מקווי המים שרצו דגים, סרטנים ורכיכות למאכל. מן הקנים והסמר קלעו מחצלות ואוהלים, ובקיץ, עם רדת מפלס המים, גידלו ירקות במקומות המוגבהים. על פי מקורות היסטוריים שונים, ידוע גם כי לא בחלו לשלוח ידם גם בשוד, וחיתתם נפלה על עוברי האורח שנמנעו מלעבור בביצה.

כל זאת עד שנות ה-20, עת השיג הברון רוטשילד זיכיון מהממשלה הבריטית לנקז את הביצות ולהפכן לאדמות חקלאיות. הבריטים היו גם הם מעוניינים בצמצום הביצות, בעיקר בשל חיסול מחלת הקדחת ו"קידום" האזור, אם כי היו להם חששות לגבי עתיד תושבי הביצה. תחילה היה מאבק  והם לא רצו להתפנות משטחי הביצה, כדי שאפשר יהיה להתחיל את הניקוז. רק לאחר שהברון רוטשילד רכש את קרקעות גבעת הכורכר (עליה יושב כיום הכפר), הם נאותו לעבור אליה וקיבלו גם פיצויים והבטחה להעסקתם בניקוז. המעבר מצורת חיים אחת, נוודית למחצה, לחיי קבע, היה קשה, מה גם שלא הייתה לרובם כל מסורת חקלאית. הם עבדו כשכירים באזור, ומצאו את עצמם בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי של החברה הערבית, שגם בזה להם בשל מוצאם. ריבוי טבעי גבוה, מחלות תורשתיות בשל נישואי קרובים וחוסר מסורת מלכדת לא שיפרו את המצב. בשנים האחרונות נעשו מאמצים מצד גופים שונים לעזור להם להחלץ מהמצב, וגם ישנם ניצני התארגנות של צעירים משכילים מבני הכפר, שייתכן ופיתוח תיירותי יסייע. קירבת שמורת נחל תנינים אולי תהווה  סיכוי לבניית הגשר לעתיד, על הנהר הכחול, הוא נחל תנינים!