חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

עזרו לנו לעצור את הירי בשקנאים עכשיו!

למעלה מ-50 שקנאים נורו בימים האחרונים בעמק החולה.

החברה להגנת הטבע פנתה בקריאה בהולה לשר להגנת הסביבה ולשר החקלאות בבקשה לעצור לאלתר את הרג השקנאים ולאפשר את האכלתם כדי שיוכלו להמשיך בנדידה.

הצטרפו אלינו בקריאה לשרים 
לעצור את הרג השקנאים!

מסלול הנדידה של השקנאים, בדומה למאות מינים אחרים של ציפורים, עובר בישראל. בכל שנה נודדים עשרות אלפי שקנאים מעל שמי ישראל. השקנאים מקננים ברובם ברומניה, ובספטמבר מתחילים לנדוד דרומה לסודן, שם הם מבלים את החורף.

מרעיבים את השקנאים ואחר כך יורים בהם
במהלך שהותם בישראל, מחפשים השקנאים מקורות מזון, ומגיעים גם לבריכות הדגים בצפון. חקלאי הבריכות בעיקר בעמק החולה מגרשים אותם על ידי ירי בלתי חוקי וגורמים למותם. שקנאים רבים נוספים נהרגים מהתחשמלות והתנגשויות בקווי מתח, כתוצאה מלחץ בעקבות הירי. לאחרונה נהרגו בדרך זו למעלה מ-50 שקנאים.
מראשית אוקטובר, אלפיים שקנאים שהגיעו לישראל לא מצאו כאן מזון בכדי להצטייד להמשך הנדידה, ולכן הם עדיין מסתובבים באזורים שונים ומחפשים מזון, כולל בבריכות הדגים. בחפשם מזון, הם פושטים על ברכות דגים בעמק החולה, בחוף הכרמל ובעכו.

פתרון למצב - קיים, אך איננו מיושם
השקנאים הם ערך טבע מוגן, ולאכזריות בה נוהגים כיום יש חלופה בפתרון מיידי: האכלה מסודרת שתוביל להמשך נדידתם של השקנאים דרומה. השנה קנתה רשות הטבע וגנים כמות קטנה של דגים לשמורת החולה. שקנאים רבים שנדדו בחודש ספטמבר נהנו מהדגים, אכלו ונדדו לאפריקה, אלא שאז נגמר המזון.

העתיקו את נוסח המכתב
ושילחו לנמענים הבאים:

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא  sar@sviva.gov.il

שר החקלאות שלום שמחון  shalomsi@moag.gov.il

לכבוד השר להגנת הסביבה / שר החקלאות

קראתי בתדהמה ובצער על הירי והפגיעה בשקנאים בעמק החולה בימים האחרונים. הנדידה בכלל, והשקנאים בפרט, הם מתופעות הטבע היפות בהם התברכה ישראל, ואנו מחוייבים לשמור עליהם.

אני קורא לך, בתור השר האחראי לנושא, לפעול באופן מיידי להפסקת הירי בשקנאים, ולאפשר עוד היום האכלה מסודרת שלהם, בכדי שיוכלו לצבור כוח ולהמשיך בנדידה.

בנוסף, יש להגיע לפתרון מוסכם על ידי החקלאים וארגוני הסביבה, בכדי שבשנים הבאות מצב חמור זה לא יישנה.

בברכה,
--- הוסיפו כאן את פרטיכם האישיים---

החברה להגנת הטבע לשרים האחראים: התערבו והפסיקו את הירי עכשיו!
על רקע מסע ההרג כנגד להקה של כאלפיים שקנאים מורעבים, פנה השבוע מנכ"ל החברה להגנת הטבע גרשון פלג במכתב בהול לשר להגנת הסביבה ושר החקלאות, בבקשה שיתערבו באופן מיידי להפסקת הירי כלפי שקנאים בבריכות הדגים, ויקדמו את האכלת השקנאים התשושים בכדי שיוכלו להמשיך בנדידה. כמו כן ביקש פלג לכנס באופן דחוף את הגופים הנוגעים בדבר בכדי להביא לפיתרון ארוך טווח של הקונפליקט בין השקנאים לבין ענף המדגה. במקביל, פנתה החברה להגנת הטבע לעשרות ארגוני שמירת טבע ברחבי העולם, בכדי שיביעו את מחאתם על הרג השקנאים ויפעלו לקידום פתרון מוסכם שיפסיק את ההרג ויוביל להמשך נדידה בטוחה של השקנאים דרומה. החברה להגנת הטבע פונה גם לציבור הרחב בכדי שיקרא לשרים לקדם פעילות מיידית להפסקת הירי ועזרה לשקנאים.

מהמחקרים עולה: האכלת השקנאים דווקא מקצרת את שהותם ואת הנזקים לחקלאים
יש לציין כי ישנו פתרון עליו מסכימים כל החוקרים ואנשי המקצוע, והוא האכלה מסודרת של השקנאים, שתוביל לקיצור שהייתם כאן, ולהמשך נדידתם, תוך צמצום הנזקים לחקלאים ולבריכות הדגים. חוות דעת זו מגובה בניסיון שהתבצע בין השנים 2006-1998, בהן קיימה רשות הטבע והגנים האכלה מסודרת של שקנאים בשמורת החולה, שאיפשרה להם לצבור אנרגיה ולהמשיך בנדידה. בשנים אלה חלה ירידה משמעותית ביותר בפגיעת השקנאים בבריכות הדגים. אולם, למרות הממצאים, טוענים החקלאים כי האכלת השקנאים תוביל לכך שהם ישהו כאן כל החורף, ועל כן מתנגדים בחריפות להאכלתם.

לפני כשנה הושג הסכם בין מגדלי הדגים ורשות הטבע והגנים לפיו יאפשרו מגדלי הדגים לרשות הטבע והגנים להאכיל האכלה מוגבלת בשמורת החולה בלבד. הסכם זה הינו בעייתי למדי, מאחר והוא מטפל באזור החולה בלבד וכמות הדגים שיסופקו להאכלה במסגרתו היא קטנה מדי. אבל אפילו הסכם מוגבל זה, שיכול היה לפתור חלק גדול מהבעיה, לא מיושם. השקנאים פושטים על ברכות הדגים בהעדר אלטרנטיבה אחרת למזון. כל יום שעובר מגביר את הרעב אצל השקנאים ומגדיל את פוטנציאל הנזק שלהם.

  עמדת החברה להגנת הטבע
  מכתב החברה להגנת הטבע לשר החקלאות
  מכתב החברה להגנת הטבע לשר להגנת הסביבה