חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

הזדמנות היסטורית וחד פעמית לשיקום נהר הירדן

13/12/2015

החברה להגנת הטבע מקדמת את "חלופת הירדן", שתביא לשיקום הנחל, לטובת הטבע והאדם. לחלופה זו יתרונות סביבתיים, כלכליים, חברתיים ותיירותיים. רשות המים תיכננה להעביר 50 מלמ"ק של מים לירדן, באמצעות צינור, אנחנו טוענים שאת המים האלו לא חייבים לסגור בצינור אלא לשקם את זרימת המים במורד הירדן, לשנות את המציאות הסביבתית בעמק הירדן ולקדם חזון של הזרמת מים נקיים וחידוש המערכות הטבעיות לאורך הנהר. ב - 2.12.15 נגנז התכנון של רשות המים בוועידה המקומית לתכנון ובנייה של מועצת עמק הירדן ובמקום זה נבחר התכנון של "חלופת הירדן" שיזרים מים דרך הנהר.

 

צילום: לירון שפירא

 

לפני זמן קצר נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין ממלכת ירדן, לפיו תספק ישראל לממלכה כמות נוספת של 50 מיליון קוב מים מהכינרת. רשות המים מקדמת תכנית להעברת המים בצינור סגור – ישירות מהכנרת עד לתעלת הע'ור. את המים האלה לא חייבים לסגור בצינור! קיימת חלופה - "חלופת הירדן" המציעה להזרים את המים לאורך קטע מאפיק הירדן עד למבואות נהריים. בדרך זו ניתן להחיות קטע משמעותי מהנהר שיובש, זוהם, והוזנח במשך עשרות שנים. הצורך לספק מים נוספים לממלכת ירדן יוצר הזדמנות היסטורית וחד פעמית לתקן עוול היסטורי באזור בעל חשיבות לאומית ותרבותית עמוקה. תוכנית ראשונית שהוכנה לצורך בחינת חלופה זו מראה שניתן לעשות זאת בצורה יעילה וחסכונית. שיקום קטע "מורד הירדן" הנו חלק מחזון החברה להגנת הטבע עבור אגן הירדן כולו, שמהותו החזרת זרימת מים נקיים לאורך הנחל וחידוש המערכת הטבעית לרווחת הסביבה והאדם. השבוע (2.12.15) נגנז התכנון ובוועידה המקומית של מועצת עמק הירדן ונבחר התכנון של "חלופת הירדן" שיזרים מים דרך הנהר.

 

הזדמנות פז לשיקום

ב - 28.7.15 יזמנו דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. בזכות הדיון שיזמנו, יו"ר הוועדה, ח"כ דוד אמסלם (הליכוד), סיכם: "אנו מודעים להסכם עם הירדנים ואין כל כוונה לפגוע בו. יש פה הזדמנות פז, יוצאת מהכלל, לשיקום הירדן. אנו פונים לשר האנרגיה, לפעול להקמת ועדה בלתי תלויה, שתכלול מומחים מתחומים שונים, שייבחנו לעומק את שתי החלופות. אין לי ספק שהנושא צריך להיבדק באופן יסודי. אני מבקש שתוך 60 יום נקבע דיון נוסף, כדי לראות מה המסקנות של אותה ועדה ולדון בהם".

 

וואלה, הוויכוח על הזרמת המים לירדן הגיע לכנסת: "הזדמנות לשיקום האזור" >>

 

 "חלופת הירדן" ויתרונותיה

 הזרמת 50 מיליון קוב מי כינרת לנהר הירדן תהווה נדבך קריטי לשיקום המערכת הטבעית בנחל.
 יצירת גורם משיכה לתושבי האזור והארץ לאחד הקטעים היפים והנגישים ביותר של נהר הירדן.
 תועלת כלכלית אזורית וחיסכון כספי בעלויות הפרויקט.
 יצירת מנוף והתחייבות לשמירה על איכות המים על מנת לעמוד בהסכמים.
 אמינות באספקת כמות ואיכות המים לממלכת ירדן.
 השלמה והשתלבות בצעדים מרחיקי הלכת הנעשים ממילא למניעת זיהום ושיקום קטע "מורד הירדן".
 לא תתאפשר העברת המים לממלכת ירדן בצינורות, ובמקביל הזרמה משמעותית מהכינרת לנהר הירדן.

 

 

עמדת החברה להגנת הטבע היא כי מוטלת עלינו חובה לבחון את "חלופת הירדן" לעומק, וכי הזרמת המים בצינור ללא בחינה יסודית של "חלופת הירדן" הינה פעולה בלתי הפיכה הלוקה באי סבירות קיצונית. חברת "מקורות" הגישה לועדה המקומית לתכנון ובניה עמק הירדן בקשה להיתר בנייה עבור הנחת צינור המים אל ממלכת ירדן. התנגדויות לתכנית "מקורות" יתקבלו בועדה עד ה – 17.8.15. אנחנו דורשים לדחות את הבקשה ולהורות על בחינה יסודית של "חלופת הירדן" (את הבדיקה יוכל לקיים צוות משותף בראשות מומחה בלתי תלוי). תוצאות הבדיקה ייהוו בסיס לקבלת החלטות להמשך. הן בג"צ והן ועדת הערר המחוזית הדגישו את זכותה וחובתה של הועדה המקומית לקבוע דעתה על סמך שיקולים רחבים.

 

ב- 18.8.15 הגשנו את ההתנגדות שלנו להזרמת המים מהכנרת לממלכת ירדן באמצעות צינור. ההתנגדות המצ"ב נתמכה ע"י למעלה מ -1,000 אזרחים שהביעו תמיכתם במהלך. בנוסף לנו הוגשו התנגדויות ע"י תושבים רבים במרחב.