חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

"רשות המים מייבשת אותנו"

17/03/2014

ב27.3 יתקיים כנס בנושא ניהול משאבי המים | בקרו באיזור המים והנחלים | שילחו לנו תמונות

בישראל 2014, בה מזה מספר שנים כבר מותפלות כמויות גדולות של מי ים, דרוש ניהול בר קיימא של משאבי המים הטבעיים, ניהול טוב ושקוף יותר מצד הרשויות הממונות.
ד"ר אורית סקוטלסקי, רכזת תחום המים והנחלים בחברה להגנת הטבע, בטור דעה על התנהלותה התמוהה של רשות המים, שהחליטה לצמצם במידה ניכרת את כמויות המים שיותפלו.


המשבר העמוק אליו נקלע משק המים הישראלי בעשורים האחרונים מתבטא, בעיקר, בהידרדרות מסוכנת במצבם של משאבי המים הטבעיים ובפגיעה קשה במעיינות ובנחלים. אחד השינויים הקשים ביותר שעברו על הנחלים בישראל הוא תהליך היעלמות המים מנחלי האיתן. נחלים רבים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, שבעבר זרמו בהם מים במשך כל חודשי השנה, הם היום נחלי אכזב שזורמים בהם מי גשמים בלבד. השבת זרימת המים למעיינות לנחלים תלויה בהחלטות של רשות המים לשקם את מפלסי מי התהום שמהם שופעים המעיינות ולשחרר את מי המעיינות לזרימה טבעית בנחלים.


בתחילת שנת 2014 התקבלה בהנהלת רשות המים החלטה ניהולית, הסותרת את המדיניות המוסכמת, המבטאת בתוכנית האב למשק המים בעניין תהליך שיקום אוגר המים הטבעיים. רשות המים החליטה לצמצם בעשרות אחוזים את כמויות מי הים שיותפלו בשנת 2014. לא התקבלה הודעה רשמית מטעם רשות המים על החלטה זו ונימוקיה ועל האופן שבו ההחלטה משליכה על ניהול משאבי המים הטבעיים. ניתן לשער, שהשיקול המרכזי שעמד מאחורי ההחלטה היה רצון של משרד האוצר ושל הנהלת רשת המים, להיענות ללחצים פוליטיים, ו לצמצם באחוזים בודדים את מחיר המים לצרכנים.

 

נחל אלכסנדר, אז והיום...צילמו: עזריה אלון ז"ל, ומשה פרלמוטר.

 

 

ההיגיון הכלכלי שעומד מאחורי החלטת הנהלת רשות המים ברור - זול יותר להמשיך לשאוב מים ממקורות טבעיים – מהכנרת ומאוגר מי התהום - מאשר לרכוש את המים המותפלים בתעריף המלא. אולם, ההחלטה לצמצם במידה ניכרת את כמויות המים שיותפלו שקולה, למעשה, להחלטה להזניח את שיקום מאגר המים הטבעיים, שנפגע במשך שנים רבות משאיבת יתר.


זו החלטה המנוגדת להחלטה שהתקבלה בתוכנית האב למשק המים על הקצאת 200 מלמ"ק מדי שנה בעשור הנוכחי עד להשלמת השיקום של "בור" שנוצר באוגר המים של המדינה. "עודפי" המים המותפלים אמורים לאפשר שחרור של משאבי המים הטבעיים מהפקת היתר וקידום תכנית יישומית לשיקום אוגר המים הטבעיים המדורדר.


ההחלטה על צמצום היקף ההתפלה מעלה שאלות נוקבות על מדיניות ניהול משק המים: האם שיקולים פוליטיים ולחצים מצד משרד האוצר להורדת תעריפי המים, גורמים למנהל רשות המים ולמועצת הרשות להתעלם מהחלטות מקצועיות ארוכות טווח שהתקבלו במסגרת תוכנית האב למשק המים, ולאפשר המשך ההידרדרות במצב משאבי המים הטבעיים? האם קיימת היום ברשות המים תכנית יישומית, ארוכת טווח, לשיקום אוגר מי התהום באגנים שנפגעו משאיבת יתר ו/או המלחה?

בפרויקט שומרי הנחל', יוזמה משותפת לחברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ורשויות הניקוז, קהילות מכל רחבי הארץ ובפרט בני נוער מגיעים לנחלים, לומדים על האתגרים הקיימים ומסייעים בשיקום הנחלים. לחצו כאן למעבר לאיזור המים והנחלים 

לאור החורף השחון, צפויה החמרה ניכרת במצב מפלס הכנרת ומפלסי מי התהום באקוויפרים. כבר עתה ניכרת פגיעה חמורה בזרימת המים במעיינות ובנחלים. לכן, מוטלת אחריות כבדה על הנהלת הרשות - לעמוד ביעדי תכנית האב למשק המים, ולמזער את הפגיעה במפלסי המים בכנרת ובאוגר מי התהום. טוב תעשה הנהלת רשות המים ומועצת הרשות המים אם תחליט על הגדלת כמויות המים המותפלים ועל קידום תהליך השיקום של אוגר המים הטבעיים - למרות החורף הבעייתי.


כמו כל ההחלטות הנוגעות למדיניות ניהול משק המים, ההחלטות הנוגעות לכמויות המים המותפלים או לכמויות השאיבה מהכנרת וממאגרי מי התהום, מתקבלות בדיונים פנימיים של רשות המים. באופן תמוה ומקומם, לא ניתן לקבל מרשות המים נתונים עדכניים על החלטות הנוגעות למדיניות התפעול של משק המים. סיכומי ההחלטות לא מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות, ופניות לדובר רשות המים בנושא זה לא נענות.


לא ברור מדוע הנהלת רשות המים בוחרת להתנהל מול הציבור בצורה מעורפלת ומסתירה - בעיקר כאשר מדובר בהחלטות על שינוי במדיניות ניהול משאבי המים שעשויות להשליך הן על מפלס הכנרת בקיץ הקרוב, הן על קצב שיקום אוגר משאבי המים הטבעיים הפגוע, והן על שיקום זרימת המים בנחלים.

יש לכם תמונות ישנות של נחלי ישראל? אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו תמונות, שימחישו את איתנות הנחלים בעבר