חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

ביוחקר במרכז הארץ

ביוחקר בפארק הירקון

בתרגיל הביוחקר נבחן את הגורמים השונים הקובעים את הרכב ומגוון מיני העופות באזור שבע תחנות בשפך הירקון. נשווה את איכות המים והצמחייה בשני אזורים: אחד טבעי יותר – סמוך לשפך הירקון, והשני האגם התיירותי. נערוך תצפיות כדי להכיר מקרוב את עופות המים ועופות היבשה השונים, את ההתאמות שלהם ואת הדינמיקה הקיימת בין מינים טבעיים ומינים פולשים. נעסוק גם בהיבטי שמירת טבע של מערכות אקולוגיות של מים מתוקים, ונבין כיצד ניתן לקיים מערכת אקולוגית מגוונת בלב שטח עירוני.
התרגיל יכלול מדידת גורמים א-ביוטיים: טמפרטורת אוויר ומים, ריכוז חמצן מומס במים, מליחות, עכירות, תצפיות בבעלי החיים, פנולוגיה.

 

לו"ז: משך הסיור כ6- שעות (אפשרות לסיור בוקר או סיור צהריים).

 

עונה מומלצת: כל ימות השנה.

 

מקום הפעילות: פארק הירקון תל אביב.

 

משתתפים: קבוצת הדרכה תמנה עד 18 משתתפים למדריך.

 

עלות ההדרכה: 1080 ש"ח.

 

העלות כוללת: ציוד עבודה, דפי עבודה מותאמים לביוחקר/ביודע.

 ספרות מומלצת:
• אלון ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל, משרד הביטחון
  והחברה להגנת הטבע, 1986.
• פישלזון ל., זואולוגיה, הקיבוץ המאוחד, 1982.
• הלוי ד.,עופות המים, חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי,
  המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים,
  1986.

 


 

ביוחקר באגמון הסופרלנד בראשל"צ
במהלך 150 השנים האחרונות אבדו יותר מ-90% משטחם של בתי הגידול הלחים במישור החוף. בתי גידול לחים נעלמו באזורים נוספים בישראל, למשל מרבית הביצות בעמק החולה יובשו, כמו גם גופי מים קטנים יותר. בישראל מסך כל בתי גידול הלחים שהיו בעבר בכל האזורים, נותרו רק כשלושה אחוזים!

אגמון הסופרלנד ואגמון הנקיק הינם מתקנים הנדסיים שונים בגודל ובנפח, מקווי המים ניזונים ממי הנגר של העיר ראשל"צ. איכות המים הטובה מזמנת אליה בעלי חיים רבים, בניהם נתגלה לאחרונה זמירון שמקנן באגם.
נערוך השוואה בין אגמון הנקיק לאגם הסופרלנד, נעסוק גם בהיבטים של שמירת טבע של מערכות אקולוגיות של מים מתוקים, לרבות מדידת גורמים א-ביוטיים: טמפרטורת אוויר ומים, ריכוז חמצן מומס במים, מליחות, עכירות, תצפיות בבעלי החיים, פנולוגיה.  

 
 

לו"ז: משך הסיור כ4 - 6 שעות (אפשרות לסיור בוקר או סיור צהריים).


עונה מומלצת: כל השנה


משתתפים: קבוצת הדרכה תמנה עד 18 תלמידים למדריך


עלות ההדרכה: 1080 ₪


העלות כוללת: ציוד מדידה, דפי עבודה.


ספרות מומלצת:
• תכנית מתאר מקומית ר אשו ן – ל צ י ו ן 2030 פרק 8 איכות הסביבה
Levin, N., Elron, E. and Gasith, A. (2009). "Decline of wetland ecosystems in the coastal plain of Israel during the 20th century: Implications for wetland conservation and management." Landscape and Urban Planning 92(3-4): 220-23
• אלון ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל, משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע, 1986.
• פישלזון ל., זואולוגיה, הקיבוץ המאוחד, 1982.
• הלוי ד.,עופות המים, חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי, המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1986.
מניב –ראשל"צ
• קשת נ., 2010. "הערכת שמירת הטבע – מסמך לממשלה: מים ושמירת טבע – בתי גידול לחים.

 


צומח ברכס חוף הים


הכרת הצומח הייחודי לבית הגידול של רכס הכורכר המשקיף לים. כולל: מיקרואקלים, הצטברות רסס מהים, מליחות עלים, חיגור צומח וחתך צומח (% כיסוי), פנולוגיה של צמחים נבחרים. הדיגום נעשה בשתי תחנות – אחת קרובה לים והשנייה רחוקה.

 

לו"ז: משך הסיור כ - 6 שעות (אפשרות לסיור בוקר או סיור צהריים).


עונה מומלצת: ספטמבר עד מאי


מקום הפעילות: פלמחים, תל ברוך. מומלץ לחבר עם הפעילות בחוף הים הסלעי


משתתפים: קבוצת הדרכה תמנה עד 18 תלמידים למדריך


עלות ההדרכה: 1080 ₪  


העלות כוללת: ציוד מדידה, דפי עבודה מותאמים לביוחקר/ביודע.

ספרות מומלצת:
• דפני א., הצומח בחוף הים ובחולות, חי וצומח בעונתו ובבית גידולו,
  הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1984.
• שלמון ב., התאמת בעלי חיים לתנאי מדבר, הוצאת החברה להגנת הטבע, 1979.
• אלון ע.(עורך), החי והצומח של ארץ ישראל, הוצאת החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, 1985. 


חוף הים הסלעי 
החוף הסלעי כסביבת חיים מגוונת ביחס לחוף החולי, מזמן לנו מעבדת חקר ליצורים ימיים צמודי מקום, קבועי מקום ומזדמנים כגון סרטנים, רכיכות ודגים.
לצפיפות האוכלוסייה באזור החופים הסלעיים השפעה רבה על בית הגידול; בביוחקר זה נכיר את החי והצומח המתמודדים עם הגלים, ואת מחזור הגאות והשפל בחוף הים הסלעי.

                                                                                                                          צילום: מיכל לברטובסקי

לו"ז: משך הסיור כ-6 שעות (אפשרות לסיור בוקר או סיור צהריים).


עונה מומלצת: ספטמבר עד מאי


מקום הפעילות: פלמחים, תל ברוך. מומלץ לחבר עם פעילות הצומח ברכס חוף הים


משתתפים: קבוצת הדרכה תמנה עד 18 תלמידים למדריך


עלות ההדרכה: 1080 ₪


העלות כוללת: ציוד מדידה, דפי עבודה מותאמים לביוחקר/ביודע.


ספרות מומלצת:
• מרון ש., החוף הסלעי, חלקים א,ב,ג, הוצאת סמינר אורנים, 1985
• מרון ש., בתי הגידול של החוף הסלעי, סדרת חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי, הוצאת המרכז להוראת מדעים, האוניברסיטה
העברית, ירושלים, 1994.
• אלון ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל, כרכים 4,9, הוצאת משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע, 1985.
• דרום ד., צור נמל מ., מדריך הים וחופיו – חי וצומח, הוצאת כתר, 1992.
• פישלזון ל., זואולוגיה, כרך חסרי חוליות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1987.


בריכת החורף - מערכת אקולוגית ייחודית

עם רדת הגשמים ולאחר היקוות המים, מתעוררת בריכת החורף לחיים.
בריכת חורף היא מערכת אקולוגית ייחודית בעלת אופי מתפרץ. הייחודיות של בריכת החורף מתבטאת בגוף מים קטן ועונתי, רגיש לשינויים קיצוניים בתנאים הא-ביוטיים – טמפרטורה, חמצן, מליחות וPh.
בבריכות החורף נוכל למצוא אצות חד תאיות, ביצי קיימא ושלל יצורים ייחודיים, אשר בקצב ההתפתחות מהיר מאכלסים את גוף המים בעושר ובמגוון. שפע זה מזמן איליו דו חיים  למזון ורביה, יונקים וזוחלים מזדמנים ועופות מים רבים. בריכת החורף מהווה מעבדת שדה אקולוגית ללימוד תהליכי חיים, תנאים אביוטים קיצוניים יממתים ועונתיים, מארג מזון, התאמת היצורים לסביבה המשתנה, אסטרטגיות חיים מגוונות המאפשרות סיום מחזור חיים בתקופה קצרה.

 

לו"ז: משך הסיור 4-6 שעות (כולל הרצאת הכנה).


עונה מומלצת: פברואר מרץ


מקום הפעילות: ניצנים


משתתפים: קבוצת הדרכה תמנה עד 18 תלמידים למדריך


עלות ההדרכה: 1080 ₪


העלות כוללת: ציוד מדידה, דפי עבודה מותאמים לביוחקר/ביודע.


ספרות מומלצת:

 

 


 

לפרטים נוספים על החוויה הלימודית שלנו ולהרשמה:
ecology@spni.org.il או בטלפון 08-6727895