חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

פרסומים

פרוטוקולים, סדרי יום ודיווחים מהועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז תל אביב

המתכננת הסביבתית של החברה להגנת הטבע מייצגת את ארגוני הסביבה בועדות התכנון והבניה ומעבירה את כל הפרוטוקולים והדיווחים לרווחת הציבור.
לחצו על הקישורים לצפייה בקבצים:

 

  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 30.11.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 19.10.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 5.8.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 3.8.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 22.6.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 18.5.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 27.4.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 23.3.2015
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 26.1.2015
  סדר יום לועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 15.12.2014
  סדר יום לועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 24.11.2014
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 20.10.2014
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 15.9.2014
  סדר יום לועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 28.7.2014
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 23.6.2014
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 28.4.2014
  פרוטוקול מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 27.1.2014
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 27.1.2014
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 30.12.2013
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 28.10.2013
  פרוטוקול מליאת ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 27.10.2013
  פרוטוקול ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 30.9.2013
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 22.7.2013
  סדר יום ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 27.5.2013
  החלטת ועדת ערר- גשר למוזיאון גוטמן 16.5.2013
  דיווח מועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב 29.4.2013
  החלטת ועדת ערר מחוזית- ערר מיזאן 21.4.2013
  החלטת ועדת משנה להתנגדויות- עוקף קדם 12.3.2013
  החלטת ועדה מחוזית בערר צפירה 17.4.2013