חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

התנגדות החברה להגנת הטבע לתכנית 101-0387449 – שכונת רכס לבן

 

ביום חמישי 28 בפברואר 2019 הגישה החברה להגנת הטבע את התנגדותה לתכנית רכס לבן, בצירוף למעלה מ-6,000 התנגדויות של אזרחים שהצטרפו אליה.

 

חברי הכנסת מיקי לוי, דב חנין, יעל כהן פארן, מוסי רז ואיתן ברושי הצטרפו גם הם להתנגדות שהגישה החברה להגנת הטבע.

 

בנוסף, 72 מומחים לאקולוגיה, סביבה ותכנון עירוני, מבכירי אנשי המדע והאקדמיה בארץ, הצטרפו אף הם להתנגדות, בהובלת פרופ' אלון טל.

 

עוד הצטרפו להתנגדות אנשי רוח, אמנים וסופרים, בהם מאיר שלו, חיים באר, אלי עמיר, אפרים סידון, יהודית קציר, נורית גרץ, רונה קינן, שלומציון קינן, אלכס ליבק, דביר סורמלו, אייל ברטוב, אייל מגד.

 

יחד עם התנגדות החברה להגנת הטבע הוגשו התנגדויות נוספות של חבר מועצת העיר ירושלים אריה קינג, יו"ר ועדת איכות הסביבה העירונית, ישראל קמחי, חוקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות וממתכנני תכנית המתאר המחוזית לירושלים, אופיר פינס ואבשלום אבו וילן.

 

כמו כן, הוגשו לוועדה שמותיהם של כ-5,400 חותמים על העצומה לעצירת כל תכניות הבניה בהרי ירושלים, ובכלל זה רכס לבן כמובן. 

 

להתנגדות שהגישה החברה להגנת הטבע צורף כנספח 'מאגר העתודות למגורים בירושלים לשנת 2040 והמלצות לאימוץ כלי מדיניות משלימים', שפורסם בפברואר 2019.

 

בנוסף להתנגדות החברה הוגשו לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה התנגדויות נפרדות של מועצה אזורית מטה יהודה, מושב אורה, תנו לחיות לחיות, המטה לבינוי שפוי, עמותת רמות למען הסביבה, תושבים למען צור הדסה, מינהל קהילתי גנים, מינהל קהילתי יובלים, שומרים על העצים בירושלים, פרופ' דרור פייטלסון ופרופ' ערן פייטלסון ועוד רבים אחרים.

 

 

לקריאת התנגדות החברה להגנת הטבע

 

לקריאת התנגדותם של 72 המומחים לאקולוגיה, סביבה ותכנון עירוני