חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

89. בקעת ערד - טורבינות רוח. איום חדש!

בקעת ערד. צילום: איתמר בן דוד

האיום: תכנית לייצור אנרגיה באמצעות טורבינות רוח בשטח של 80 ד' בקרקע חקלאית בבקעת ערד. החווה מתוכננת להספק מותקן של 70 מגה ואט, ותכלול 25 טורבינות כאשר גובה העמוד 114 מ', קוטר הלב הוא 112 מ' וגובה קצה הלהב יגיע לכדי 170 מ'.  מיקום החווה מחייב אתר פתוח לרוח כדי שניצול אנרגיית הרוח יהיה מרבי.

בקעת ערד היא אזור רגיש מבחינת נשרים. הסקר המקדים שנעשה בבקעת ערד ונתונים שנאספו מכ - 10 נשרים הנושאים על גופם משדרים מראים, שבבקעת ערד קיימת תנועה צפופה לאורך כל חודשי השנה של נשרים. הקרבה לאזורי הקינון של הנשרים בדרום מדבר יהודה ואלפי פגרים שמקורם בעדרי הצאן הגדולים באזור מושכים לבקעה מספר רב של נשרים. מחקרים מאירופה ובעיקר מספרד מראים שנשרים פגיעים לטורבינות רוח יותר מבעלי כנף אחרים. בספרד נפגעים בכל שנה 2000 נשרים ע"י טורבינות רוח. בנוסף, מצא הסקר המקדים שהאתר ממוקם בליבו של ציר נדידה חשוב של חסידות, בליבו של אזור שיחור מזון של סיסים חיוורים ושל בזים אדומים.

עמדת החברה להגנת הטבע: החברה להגנת הטבע תומכת באופן עקרוני  באנרגיות מתחדשות, לרבות אנרגיית רוח, כחלק מהאמצעים לצמצום פליטת מזהמים וגזי חממה. עם זאת, יש לקחת בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות שיקולים סביבתיים אחרים, לרבות פגיעה פוטנציאלית בבעלי כנף, כדי שתהליך זה יהיה מאוזן ויצמצם ככל האפשר את פוטנציאל הפגיעה.
עם התקדמות טכנולוגיית הרוח בעולם, מחקרים שונים מצביעים על השפעות של חוות רוח של טורבינות רוח גדולות (אך לא רק) על בעלי כנף שונים, לרבות ציפורים ועטלפים. המחקרים מציינים כי ההשפעות השליליות על ציפורים הן מגוונות, והינן תלויות מיקום, מינים ועונה. המחקר נוהג לקבץ את טווח ההשפעות למספר נושאים: הפרעה הגורמת להתקה או הדרה, לרבות מחסומים של תנועה; תמותה הנגרמת על ידי התנגשות ואובדן או נזק לבתי גידול הנגרמים בגלל טורבינות הרוח או תשתיות נלוות.

במספר חוות מופעלים תצפיתנים ומכשירי מכ"ם שנועדו להתריע מפני התקרבות להקות ציפורים לאזור הטורבינות. דרושים מחקרים נוספים כדי ללמוד יותר על היחס בין מיקום חוות הרוח לבין פוטנציאל ההשפעה שלהן על בעלי הכנף.

ישראל משמשת (בגלל מיקומה בין 3 יבשות)  צומת מעבר עולמי מרכזי למינים רבים של ציפורים. עושר מיני הציפורים ביחס לשטחה של ישראל גדול מאוד, וצפיפות המינים בה רבה. הגורמים המשפיעים על מגוון מיני העופות בישראל הם: צירי נדידה, מגוון של אזורים ביו-גיאוגרפיים ועושר במקומות מחיה. בעונת הנדידה חולפות מעל ישראל כ- 500 מיליון ציפורים; למעלה מ- 530 מינים שונים שוהים בישראל באופן קבוע.

המשרד להגנת הסביבה החליט שלכל תכנון אתר המיועד להקמת טורבינות בישראל נדרש סקר מקדים שיבחן את הסיכון לציפורים.

החברה להגנת הטבע מציעה שבאזורים שבהם קיים פוטנציאל גבוה  לסיכון הציפורים בגין טורבינות רוח אין למקם טורבינות רוח, למרות היתרונות של האזורים הללו מבחינת רוחות. באזורים אלה הסיכון לפגיעה משמעותית באוכלוסיות גדולות של ציפורים גדול מאוד. אף שקיימים אמצעים למיתון השפעות של טורבינות רוח, לרבות נהלי הפעלה ברורים שיכולים לקבוע זמני הפעלה בהתאם לפעילות הציפורים. יחד עם זאת, אמצעים אלה- מידת הצלחתם מוטלת בספק, בעיקר אם באזור קיימת פעילות אינטנסיבית של ציפורים. ייחודה של ישראל מבחינת מגוון הציפורים ומספרן מחייב אפס טעויות.