חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

15. תמרת - הרחבת הישוב לגן לאומי

גן לאומי שימרון

האיום: המועצה האזורית עמק יזרעאל והיישוב תמרת הגישו לאחרונה תוכנית להרחבת היישוב ב-150 יחידות דיור. התוכנית גולשת אל תוך תחומי הגן הלאומי שימרון שרובו ככולו חורש ים תיכוני מפותח האופייני לרכסי הגליל התחתון.

תמרת הוא יישוב קהילתי גדול, ועתודות הדיור המאושרות שלו מגיעות לכ-730 יחידות דיור. מכסה זו קיימת בשתי תוכניות גדולות שאושרו בתוך תחומי הגן הלאומי שימרון. התוכניות כוללות כ-370 מגרשים, שעל כל אחד מהם ניתן לבנות שתי יחידות דיור במבנה אחד. עד היום נבנו ביישוב בפעימה עיקרית אחת כ-350 יח"ד (פחות מ-50%) ומרביתן כיחידת דיור אחת בלבד למגרש. קטעי כביש ותשתית רבים בתחומי היישוב אינם מנוצלים לבנייה משני צידיהם. ביצוע הבנייה בפעימה עיקרית אחת לשכבת גיל הומוגנית אחת יצרה יישוב "חד-דורי". לטענת המועצה האזורית עמק יזרעאל והנהלת היישוב, הסיבה העיקרית והיחידה לפריצת הקו הכחול של התכנית המאושרת אל תוך תחומי הגן הלאומי היא סכנת ההזדקנות של היישוב.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דנה בתוכנית והחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית לאשר את השינוי בתוכנית המתאר המחוזית הן בהגדלת מכסת יחידות הדיור והן בפריצת תחום היישוב אל תחומי הגן הלאומי. מועצת הגנים הלאומיים ושמורות הטבע שדנה בתוכנית החליטה לדחות את התוכנית המוצעת. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתוכנית בנובמבר 2010. המועצה השתכנעה כי ראוי להוסיף ליישוב מכסה של 150 יח"ד, אך קבעה כי יש לעשות זאת בתחומי הקו הכחול וללא פריצה נוספת אל תחומי הגן הלאומי. המועצה הטילה על הוועדה המחוזית לבחון את ישימות ההחלטה האמורה, ולהשיב את התוכנית למועצה הארצית במקרה של חוסר אפשרות ליישם תוספת זו בתוך תחומי היישוב הקיים.

מאז החלטת המועצה הארצית הגישה הוועדה המחוזית הצעה לשינוי תוכנית המתאר המחוזית. עיקרה הוא הגדלת מכסת יחידות הדיור בתחומי הקו הכחול. לתוכנית זו הוגשה התנגדות החברה להגנת הטבע. ההתנגדות התמקדה בתקדים הבעייתי של אישור מכסת יחידות דיור נוספת ליישוב שטרם מימש 50% מעתודת יחידות הדיור שכבר אושרה לו. התנגדות החברה להגנת הטבע נשמעה בוועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. באופן מפתיע ההתנגדות לא זו בלבד שנדחתה על הסף, אלא שוועדת המשנה שינתה בפועל את החלטת המועצה הארצית וקבעה, שמימוש תוספת יחידות הדיור יתבצע בתחומי הקו הכחול. עוד קבעה ועדת המשנה כי לא יהיה צורך בהכנתה של תוכנית חדשה ובהפקדתה אלא ב"תיקון" התוכנית המופקדת (הוספת תשריט) ובהודעה למי שעלול להפגע מהחלטתה.

עמדת החברה להגנת הטבע: על כל יישוב לעמוד במכסת יחידות הדיור שהוקצתה עבורו בתוכנית המתאר המחוזית טרם הרחבתו, ובעיקר כאשר ההרחבה המוצעת היא בתחומי גן לאומי. החברה להגנת הטבע טוענת שמצבו הדמוגרפי של היישוב הקהילתי הגדול תמרת טוב לאין ערוך ממצבם של יישובים קהילתיים אחרים במרחב. על כן החשש של פרנסי היישוב מפני התנוונותו מופרך על פי כל אמת מידה. החברה להגנת הטבע משוכנעת כי ניתן למצות את מכסת יחידות הדיור המאושרות במגרשים הקיימים, וראייה לכך הוא מספרם הרב של המגרשים עליהם הוקמו שתי יחידות דיור. התוכניות המאושרות הקיימות מוכיחות כי ניתן לבנות את התוספת המבוקשת גם במגרשים חדשים בתחומי היישוב הקיים. לשם כך ניתן לנצל את תשתית הכבישים הקיימת ובנייה משני צידיהם. הצעות לפתרון כזה כבר הוצגו בפני המועצה הארצית על ידי התושבים עצמם, הסבורים כי אין לפרוץ את תחומי היישוב אל עבר הגן הלאומי ולהרחיב את הפגיעה בו.

החברה להגנת הטבע טוענת כי החלטת ועדת המשנה ניתנה בניגוד להחלטת מליאת המועצה הארצית, אשר הסמיכה אותה לדון בהתנגדויות ולא בשינוי כה מהותי של התוכנית.  החברה להגנת הטבע מצפה לדיון הנוסף ובו תציג את התנגדותה הכפולה: הן לפריצת הקו הכחול והן לתוספת מכסת יחידות הדיור. מטרת ההתנגדויות היא למנוע פגיעות נוספות בגן הלאומי שימרון.