חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דיון במועצה הארצית על עתידה של מודיעין- יש להתחשב בערכי טבע ונוף

במהלך החודשים האחרונים נאבקה החברה להגנת הטבע בשיתוף הארגונים הסביבתיים האחרים למען חשיבה מחודשת על פיתוח שלב ב' של העיר מתוך מחשבה הן על האנשים והן על השטח הפתוח ובעלי החיים. החלטת המועצה היום, מוכיחה כי שלב הרחבת העיר הוא אולי רחוק במימושו, אך הדיונים המתקיימים היום הם קריטיים לעיצוב דמות העיר בעתיד. החברה להגנת הטבע היתה הראשונה שיזמה דיון ציבורי פתוח בנושא, ואף יצרה כלי מקצועי לשימוש הציבור ומקבלי ההחלטות – סקר ערכי טבע ונוף "סובב מודיעין", בשיתוף עם קק"ל ורשות הטבע והגנים.

בשבוע שעבר (1.4.08), התקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה דיון בהרחבת העיר מודיעין, (בהמשך לדיון בוועדה המחוזית מנובמבר). הדיון שהתקיים חשוב מאין כמוהו לעתידנו כתושבים בעיר מודיעין. שתי השאלות המרכזיות שעמדו על הפרק הן:
1. מה יהיה יעד האוכלוסייה הסופי של העיר מודיעין? (משרד השיכון מדבר על ביקושים ל- 180,000 נפש עד שנת 2030).
2. היכן יגורו התושבים האלה והאם יוותר לנו שטח פתוח איכותי ליהנות ממנו בקרבת הבית?
 
שאלות אלו משמעותיות ביותר לכל אחד מאיתנו ובכל זאת אילולא היה לחברה להגנת הטבע נציג במועצה הארצית, לא היינו יודעים על קיומו של הדיון. העובדה כי לארגונים הירוקים ישנם נציגים השותפים לדיונים בוועדות השונות, תורמת לקידום השקיפות והעלאת הנושאים לסדר היום הציבורי,  מעודדת את שיתוף הציבור בתכנון ובעצם מחברת  את התושבים לנושאים העומדים לדיון בוועדות התכנון, שבדרך כלל לא היינו יודעים על קיומם. (על אף שהרשות המקומית משתתפת בדיונים אלה). ניתן לתאר את המועצה הארצית כבית המשפט העליון של התכנון, האחראי מבחינת המדינה למדיניות הארצית בנושא התכנון והבנייה. היום היה עליה לומר את דברה, מהי מדיניות מדינת ישראל ביחס לפיתוח העיר.

בשנות התשעים, החליטה המועצה הארצית, כי מודיעין תפותח בשלב א' ל 120,000 נפש ונקבע אזור נוסף לפיתוחה מעבר לגודל זה, המכונה בשם שלב ב' של מודיעין.

לטענת אריאלה ריקס, מנהלת קהילת החברה להגנת הטבע, החברה להגנת הטבע בעד המשך הפיתוח של העיר, אולם השאלה העיקרית היא  האם צריך לפתח את כל השטח המיועד לאיתור מגורים בעתיד בתוכנית המתאר של העיר או לשמור על חלקים ממנו כשטח טבעי להנאת התושבים?
השטח המיועד לשלב ב' של העיר נחלק לשתיים:
מתחם צפוני- המצוי בין השכונות של היום לבין אזור התעסוקה (ליגד סנטר)
מתחם דרומי- מדרום לשכונת בוכמן דרום, בואכה עמק איילון.
המתחם הצפוני כלוא בין אזורים בנויים, קיימות בו כבר תשתיות נרחבות וכבישים. האזור קרוב יחסית למרכז העיר של היום ולאזור התעסוקה.
המתחם הדרומי הוא מתחם של גבעות נישאות, נופים מרהיבים לעמק איילון ולמורשת ההיסטורית בארצנו, צמחים ובעלי חיים המחוברים באמצעותו אל מסדרון אקולוגי ארצי, שהוא שטח המעבר המאפשר את החיבור בין האזורים הטבעיים השונים בכל רחבי הארץ. במתחם זה אין עדיין תשתיות כלשהן והוא מרוחק ממרכז העיר, מאזור התעסוקה וממוקדי התחבורה הציבורית.
בחברה להגנת הטבע טוענים כי ניתן לתכנן את החלק השני של העיר כך שיהיה נוח ומתאים לחיי התושבים וגם לשמור על השטח הפתוח ואגב מדובר על צפיפות ממוצעת של 4-5 קומות, בדומה לשכונת השמשוני.

היום עמדה בפני המועצה הארצית השאלה האם לאשר למודיעין לגדול מעבר ל 120,000 נפש ואם כן, בכמה?

במהלך הדיון הוצגו בפני המועצה הארצית מספר דברים:
• ראש העיר, מר משה ספקטור, הדגיש כי ישנה חשיבות לאומית לפיתוחה של מודיעין בשל היותה עיר על קו התפר.
• משרד השיכון הגיש דוח  לגבי השפעת העיר על הערים השכנות, המראה כי אין השפעה שלילית משמעותית של מודיעין על עיר מסויימת וכי תושביה מגיעים מרחבי הארץ וברובם ממטרופולין ת"א.
•  הוצגו בקצרה תוצאות סקר השטחים הפתוחים, שנערך בשנה האחרונה ע"י החברה להגנת הטבע, קק"ל ורשות הטבע והגנים. בסקר נמצא כי ערכיות שטחי הגבעות הדרומיות היא גבוהה ביותר ופגיעה בהן תגרום לקונפליקט הגדול ביותר בין שימור לפיתוח במרחב שלנו.

לאחר מכן, נערך דיון סגור של חברי המועצה הארצית ובו הוחלט לאמץ את החלטת הועדה המחוזית מנובמבר המדברת גם על הערכיות הרבה של הגבעות הדרומיות ועל ייעול השימוש בקרקע. לא תאושר כרגע הרחבה של מודיעין מעבר ל 120,000 נפש, והדיון בנושא יתקיים שוב בעת עדכונה התקופתי של תמ"א 35 (תוכנית המתאר הארצית) בעוד כשנה וחצי. בעת שיגובש יעד האוכלוסייה החדש של מודיעין, ייבחנו שטחים ערכיים בתשומת לב לערכי הנוף והטבע.

אנו מברכים על ההתייחסות לערכיות השטחים הפתוחים ולמשמעותם עבור בני האדם, ומבקשים להזכיר כי זכותו של כל אדם לפיסת טבע, אינה פחותה מזכותו לבית ספר//מרכז מסחרי/גינה ציבורית במרחק סביר מהבית.