חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

התקדמות באיסור הבנייה על חוף הים

11/10/2018

ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה השבוע את פרק החופים בתכנית המתאר המאוחדת (תמ"א 1), האוסר לבנות במרחק של 100 מטרים מקו הים, והחליטה לקדמו לאישור המועצה הארצית ולאחר מכן הממשלה. הפרק גובש על-ידי מינהל התכנון ובהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין. אנו מברכים על ההחלטה, שמשמעותה היא שמרבית שטחי החופים יוותרו חופשיים ופתוחים לציבור הרחב. 


חוף ארסוף קדם. צילום: יניב אלון 

 

במרץ 2012 הורתה ממשלת ישראל על הכנת תכנית המתאר הארצית המאוחדת (תמ"א 1) שמטרתה לפשט ולאחד תכניות מתאר ארציות רבות ולשמש ככלי עיקרי, פשוט ובהיר, להקצאת שטחים ורצועות לטובת שימושים ציבוריים עתידיים.
מעמד מיוחד בתכנית קיבלו חופי הים שנקבעו כ"נחלת הכלל" במדינת ישראל. פרק החופים, שהוא חלק מהתכנית, נותן הגנה מלאה מפני פיתוח בתחום חוף הים – 100 מטרים מקו החוף, ודואג לרציפות חוף הים מצפון לדרום הארץ, כשבעורף החוף מותרים שימושים עם זיקה לים בלבד. הפרק מוסיף כ-12,600 דונם של שטחים שמורים בעלי ערכי טבע, נוף וחברה שנמצאים בזיקה לים, שעד היום לא היו מוגנים. פרק זה גובש לאורך חודשים ארוכים ע"י מינהל התכנון ובהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ונציגי הארגונים הסביבתיים - החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין.
החברה להגנת הטבע פועלת כל השנים לשמירה על הרצף החופי בישראל, ובמסגרת זו תומכת בהחלטה ומברכת עליה.