חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

סכנה מתקרבת לחוף

תכנית המתאר לחופים, ששמרה על מרחבי החוף של ישראל, הולכת להתבטל ובמקומה יישמרו רק 100 מטר של חוף. מה שמעמיד בסכנה דיונות, רכסי כורכר, שטחי פנאי ונופש עבור הציבור, אתרי ומסלולי טיולים ועוד, וכן הישגים סביבתיים רבים שהושגו בשנים האחרונות, ביחד עם הציבור ולמענו. השינוי נעשה ללא כל התייעצות עם החברה להגנת הטבע וארגוני סביבה נוספים ואנחנו פועלים למען ביטול התכנית


 

צילום: איתן מהרמ

 

מנהל התכנון ומשרד האוצר רוצים לקחת את הים מהציבור ומעלים הצעה שתקצר את המרחק האסור לבנייה מקו החוף. "עדכון" של תכנית המתאר הארצית לחופים (תמ"א 13) כולל הסדרים בעייתיים ומרחיקי לכת באשר לבנייה העתידית שתהיה מותרת בחופים וסעיפים בעייתיים נוספים ובעיקר הבנייה בעורף החוף, כלומר בתחום הרחוק מ – 100 מקו המים, הכולל דיונות, רכסי כורכר, שטחי פנאי ונופש עבור הציבור, אתרי ומסלולי טיולים ועוד. השינוי נעשה ללא כל התייעצות עם החברה להגנת הטבע וארגוני סביבה נוספים. בעקבות האירועים הגשנו פנייה אל יו"ר הולנת"ע - בינת שוורץ, לביטול או דחייה של הדיון לטובת גיבוש נכון יותר של פרק החופים.

 

ביום שלישי, ה - 11.8.15, התקיים דיון של מוסדות התכנון הארציים בתכנית של מינהל התכנון להסדרת החופים, הכוללת הנחיות של מה מותר ומה אסור לבנות בחופי הים, והיכן. ההנחיות כוללות, בין היתר, הגדרות לגבי פיתוחים מותרים בטווח שבין 30 ל – 100 מטר מקו המים. התכנית של מינהל התכנון כוללת הסדרים בעייתיים ומרחיקי לכת בנוגע לבנייה העתידית שתהיה מותרת בחופים. לקראת הדיון קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, דיון פגרה מיוחד בנושא התכנית החדשה של מינהל התכנון לבנייה בחופי הים, בעקבות בקשה של ח"כ תמר זנדברג. בדיון הוסכם שמדובר בשינוי המשמעותי והדרמטי ביותר הנידון בימים אלו. יו"ר הוועדה, ח"כ דוד אמסלם: "מינהל התכנון גיבש את התכנית מבלי לשתף את הגורמים הרלוונטיים, כולל משרדי ממשלה. את החופים ההולכים ומצטמצמים יש לשמור גם לדורות הבאים"

 

מפגש חרום

ביום חמישי ה - 6.8.15, ביוזמת ובהובלת החברה להגנת הטבע, התקיים בבית החברה להגנת הטבע בתל אביב, מפגש חירום של ארגוני הסביבה, בו נכחו נציגי החברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין, מגמה ירוקה, צלול, קבוצות מקומיות ותושבים מודאגים, מהצפון והדרום. במפגש הציגו נציגי החברה להגנת הטבע לארגונים את המשמעות של ההצעה החדשה של מינהל התכנון והארגונים החליטו כי יש לפעול לביטול התכנית, המעמידה בסכנה שטחים ציבוריים, ערכי טבע ונוף ועלולה להוריד לטמיון הישגים סביבתיים רבים שהושגו בשנים האחרונות, ביחד עם הציבור ולמענו. הארגונים מציינים כי בעיה אחת בהצעה ככל הנראה נפתרה – הבנייה בתחום של בין 30 מטר מקו המים ל – 100 מטר, בעקבות התערבותו של השר להגנת הסביבה, משה גבאי, אבל ההצעה כוללת סעיפים בעייתיים נוספים ובעיקר הבנייה בעורף החוף, כלומר בתחום הרחוק מ – 100 מקו המים, הכולל דיונות, רכסי כורכר, שטחי פנאי ונופש עבור הציבור, אתרי ומסלולי טיולים ועוד.

 

לקריאת נרחבת על המאבקים של החברה להגנת הטבע בנושא החופים, לאורך השנים >>

 

 

מן התקשורת

בוקר טוב ישראל בגלי צה"ל >>

 

ישראל היום, "חופים בסכנה" >>

מעריב אונליין, ארגוני הסביבה נגד האוצר: כאוס והרס החופים ברשות החוק >>