חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

גז טבעי

שאלות ותשובות בנוגע לעמדתנו בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

שאלות ותשובות בנוגע לעמדתנו בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

עמדת ארגוני הסביבה בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

עמדת ארגוני הסביבה בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ואקואושן תומכים במעבר של משק האנרגיה הישראלי להסתמכות משולבת של גז טבעי
ואנרגיות מתחדשות, בהיותם בעלי השפעה פחותה במידה ניכרת, על בריאות האדם ועל הסביבה, ביחס לדלקים פוסיליים אחרים, המשמשים כיום את המשק בישראל
15/07/2018