חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

גז טבעי

גז טבעי, אנרגיות מתחדשות, רגולציה ומה שביניהם - תשובות לשאלות ששאלתם אותנו

גז טבעי, אנרגיות מתחדשות, רגולציה ומה שביניהם - תשובות לשאלות ששאלתם אותנו

אנחנו נשאלים לאחרונה על עמדתנו בנוגע לקליטת הגז מהים, אנרגיות מתחדשות, פעילות הרגולטורים בישראל, העבודה שלנו ואסדת לווייתן – ריכזנו כאן תשובות לשאלות עיקריות ששאלתם אותנו :
8/01/2020
שאלות ותשובות בנוגע לעמדתנו בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

שאלות ותשובות בנוגע לעמדתנו בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

כמי שמובילים עשרות מאבקים ציבוריים מדי שנה, ויודעים כמה קשה לרכז ולהניע התארגנות ציבורית משמעותית, אנחנו יודעים להעריך את המאבק שהתושבים מובילים. עם זאת, כפי שגם הבהרנו לא אחת לנציגי התושבים, פעלנו ונמשיך לפעול להחלת נורמות סביבתיות מיטביות בהליך הפקת הגז, בכל מקום בו הוא יתבצע.
22/07/2018
עמדת ארגוני הסביבה בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

עמדת ארגוני הסביבה בנושא קליטת הגז הטבעי מהים

החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ואקואושן תומכים במעבר של משק האנרגיה הישראלי להסתמכות משולבת של גז טבעי
ואנרגיות מתחדשות, בהיותם בעלי השפעה פחותה במידה ניכרת, על בריאות האדם ועל הסביבה, ביחס לדלקים פוסיליים אחרים, המשמשים כיום את המשק בישראל
15/07/2018