חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

אנרגיה מתחדשת

בישראל מקודמות כיום שלל יוזמות לפיתוח משק האנרגיה. כך מקודמות יוזמות להקמת מתקני אנרגיה שאובה, ניסיונות הפקת נפט מפצלי שמן, הקמת חוות של טורבינות רוח, מתקנים לייצור אנרגיה סולארית, הפקת גז טבעי ממאגרים ימיים ועוד. 
שלל יוזמות אלה מקודמות בצורה נקודתית וללא ראייה רחבה וכוללת, ומכאן עולה הצורך הדחוף בקביעת מדיניות לאומית למשק האנרגיה.
עידוד החיסכון, התייעלות אנרגטית ומעבר למשק אנרגיה מבוסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות, הם קווי יסוד מרכזיים למדיניות משק האנרגיה בישראל. הניסיון בעולם מלמד, כי השקעה בעידוד החיסכון והשימוש המושכל בחשמל אפקטיביים יותר מהשקעה בהקמת אמצעי ייצור. מלבד פיתרון מרכזי למחסור בחשמל, להתייעלות אנרגטית ישנם יתרונות רבים נוספים כגון: הפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי חממה, הפחתת התלות במקורות אנרגיה מיובאים, שמירה על השטחים הפתוחים ועוד.
לחצו כאן לקריאה מורחבת של עמדתנו לגבי: מדיניות עתידית למשק האנרגיה, אנרגיה סולארית, טורבינות רוח והפקת נפט מפצלי שמן.

 

בכל שאלה ניתן לפנות באי-מייל  jeremyb@spni.org.il

לג'רמי בן-שלום, רכז אנרגיה ותשתיות.

אנרגיה סולארית

אנרגיה סולארית

גז טבעי

גז טבעי

טורבינות רוח

טורבינות רוח