חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

סקר קינון בז אדום 2018 - מדע אזרחי - תוצאות הסקר והשוואה לשנים הקודמות

סקר קינון בז אדום 2018 - מדע אזרחי - תוצאות הסקר והשוואה לשנים הקודמות (הגדל)

בשנת 2018 בוצע ניטור קינון בזים אדומים ע"י צפר מקצועי ובשיתוף תושבים מקומיים, כחלק מהבנת הפוטנציאל של מדע אזרחי המקיים שיתוף פעולה בין אזרחים למדענים, בשלבים שונים של איסוף וניתוח המידע.

בשנים הבאות, יש כוונה לעבות את המעורבות של תושבים מקומיים ואת תרומתם למחקר בנושא אוכלוסיית הבזים האדומים המקננים ביישובי המועצות מגידו ואלונה ולפעולות שיידרשו לשימור האוכלוסייה. דוגמה לכך, ניתן לראות במעורבות תושבים ביישוב להבים העוקבים בשנים האחרונות ומדווחים על קינון הבזים האדומים ביישוב.

 

בדוח המצורף מוצגות תוצאות הניטור של 2018 תוך השוואה לתוצאות סקרים קודמים ובחינת מגמות באוכלוסיית הבזים המקננים במרחב רמות מנשה.

 

התוצאות מלמדות שלא חל שינוי בגודל האוכלוסייה. בשנת 2018 תועדו 286 קינים לעומת 293 (5±) זוגות בין השנים 2000 – 2014, אולם האוכלוסייה דינמית וחלו שינויים במספר הקינונים בתוך היישובים, כאשר בחלק מהיישובים הייתה ירידה משמעותית במספר המקננים ובחלק עלייה משמעותית. תוצאות אלו מרמזות על מבנה של אוכלוסיית-על (metapopulation) ברמות מנשה, בה פרטים נעים ומתחלפים תדיר בין המוקדים השונים. בשנים הבאות ננסה לחקור שאלה זו, בשיתוף התושבים המקומיים ומסגרות החינוך.

  סיכום סקר בז אדום 2018 והשוואה לשנים קודמות

עזרו לנו לשמור על הטבע והסביבה באמצעות דיווחים