חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מפגש ציבורי בנושא תוכנית המתאר החיפאית

5/04/2013
הגדל

במפגש ראשון בסדרה אירחה בחודש מרץ החברה להגנת הטבע ערב ציבורי בנושא תוכנית המתאר של חיפה חפ/2000 בקריית חיים.

לפני שלוש שנים יזמה החברה להגנת הטבע תהליך של "בקרה אזרחית" המתייחס לתוכנית המתאר יחד עם חברי "דרך חיפה", פעילים ואנשי מקצוע נוספים. בתהליך, שנמשך כשלוש שנים, בחנו, בהתנדבות, 17 קבוצות פרקים בתוכנית המתאר והתייחסו לפערים בין התשריט לתקנות, בין החזון המוגדר לכלים ליישום. בכל קבוצה השתתפו פעילים, מתכננים ואנשי מקצוע רלוונטיים שהשקיעו זמן רב ועבודה מעמיקה.

תוכנית המתאר החיפאית העומדת על הפרק תשפיע על התפתחותה העירונית של העיר לעשרות השנים שיבואו. מכיוון שעל פי חוק התכנון והבניה ניתן לציבור זמן מצומצם להגיב על התוכנית, בחרה החברה להגנת הטבע לפעול לקריאה ביקורתית מקדימה.

במפגש שהתקיים אתמול, והתמקד באזור מפרץ חיפה וקריית חיים, ניתנה במה לפעילים שעסקו באזור זה, לאחר רקע כללי על תוכנית המתאר, חשיבותה ועל העקרונות שבבסיס תהליך "הבקרה האזרחית" שהוצגו על ידי המתכננת הסביבתית בחברה להגנת הטבע. כשלושים אנשים הגיעו למפגש, אך עיריית חיפה, שהוזמנה להציג את תוכנית המתאר מתוך רצון לשיח משמעותי, בחרה שלא לשלוח נציג.

נושא נמל המפרץ "התוכנית השקופה" המקבילה לתוכנית המתאר, קיבל במה בייצוגו של פעיל בקבוצת "משמר המפרץ" וזכה להתייחסות משמעותית על ידי הציבור. 

החברה להגנת הטבע שמחה על הנוכחות של אנשי ציבור, פעילים ותושבים ומקווה שהציבור החיפאי ומקבלי ההחלטות בעיר ובמוסדות התכנון, ישכילו להתייחס לקולות העולים ממסמך זה המתייחסים באופן רציני ובונה לתוכנית המתאר שעל הפרק.

החברה להגנת הטבע תמשיך ותפעל למען תכנון מקיים ושקיפות בהליכי התכנון. תוצאות העבודה יועלו בימים הקרובים לאתר החברה להגנת הטבע ויהיו זמינים לכל. מפגשים נוספים צפויים בשכונות המעורבות, על רכס הכרמל ובהדר.