חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

רענון עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות

רענון עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות 

רענון משולב מקוצר, בטחון ובטיחות בטיול (5 שעות) ועזרה ראשונה
למדריכי טיולי מערכת החינוך (5 שעות). 

הרענון מותאם להנחיות החדשות של מנהלת הטיולים, לפיהן רענון העזרה הראשונה הנדרש לטובת חידוש תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך הינו בהיקף 5 שעות
(6 שעות אקדמיות) כולל מבחן 9:00-14:00 

 תאריכים  שעות רענון בטחון ובטיחות  שעות רענון עזרה ראשונה    הרעות

 

19/12/19

יום חמישי

 

 09:00-14:00

 

14:15-19:00

הרשמה סגורה

 

13/1/20

יום שני

 

 09:00-14:00

 

14:15-19:00

 

הרשמה סגורה

 

 

     
 

 

לנוחיותכם, רענון בטחון ובטיחות ורענון עזרה ראשונה יתקיימו ברציפות באותם התאריכים. ניתן  

להירשם לשני הרענונים או לאחד מהם בלבד.

מקום ההשתלמות: משרדי החברה להגנת הטבע, רח' הנגב 2, תל אביב.

מחיר להשתתפות ברענון בטחון ובטיחות בלבד – 75 ₪.

מחיר להשתתפות ברענון עזרה ראשונה בלבד – 120 ₪.

מחיר מיוחד להשתתפות ברענון משולב בטחון ובטיחות ורענון עזרה ראשונה – 170 ₪.

·         תינתן עדיפות לרישום לרענון המשולב.

·         קיום ההשתלמות מותנה במספר המשתתפים.

ההרשמה נעשית באמצעות טופס הרשמה בלבד!

לתשומת לבך – ההרשמה נסגרת בשעה 12:00 בדיוק, יום לפני מועד ההשתלמות. 

פרטים והרשמה במשרד הכשרה ופיתוח תכנים של החברה להגנת הטבע, טל' 03-6388708

דוא"ל kursim@spni.org.il