חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 750 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של  3,848 יח"ד בצפיפות של כ –5 יחידות דיור לדונם ברוטו ו-15 יח"ד נטו.

 

 

 

תשריט התכנית  תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

 

הוראות התכנית תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תשריט מצב מאושר תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תשריט מצב מוצע חלק 1 תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תשריט מצב מוצע חלק 2 תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


 

נספח סביבתי תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


נספח נופי תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


נספח נופי חתכים תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום
 

נספח מים טכנית תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


נספח מים תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


בדיקות ארכאולוגיות - חממה תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

 

סקר סייסמי - סקר והכנת הנחייות לסיכונים סייסמיים תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


פרוגרמה לשטחי ציבור - נספח חברתי כלכלי תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


 

תנועה - בדיקת השלכה תחבורתית תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

תנועה - ריכוז עבודות עפר תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תנועה - נספח כבישים חלק 1 תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תנועה - נספח כבישים חלק 2 תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תנועה - נספח כבישים - תנוחה תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

תנועה - נספח שביל אופניים תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

תנועה - נספח תחבורה ציבורית תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


תנועה - נספח תנועה וחתכים תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

 

נספח ניהול מי נגר וניקוז - פרשה טכנית תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


נספח ניהול מי נגר וניקוז תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


ביוב - נספח ביוב - פרשה טכנית תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


ביוב - נספח ביוב תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


נספח בינוי תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


נספח חשמל תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


פיתוח תשתית - קומפילצית תשתיות תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


שמירה על עצים בוגרים - נספח עצים בוגרים תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום


חוות דעת מתכננת הותמ"ל תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

 

תמל\1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום-קו כחול